Vlastnost BoundColumn (Vázaný sloupec)

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Platí pro

Objekt ComboBox

Objekt ListBox

Když uživatel v ovládacím prvku seznam nebo pole se seznamem něco vybere, Microsoft Office Access 2007 pozná, hodnoty kterého sloupce má použít jako hodnotu ovládacího prvku, pomocí vlastnosti BoundColumn (Vázaný sloupec). Pokud je ovládací prvek vázaný na pole, tak hodnota ze sloupce určeného vlastností BoundColumn (Vázaný sloupec) se uloží do pole, jehož název je zadaný ve vlastnosti ControlSource (Zdroj ovládacího prvku). Typ Long pro čtení/zápis.

Výraz.BoundColumn

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost BoundColumn (Vázaný sloupec) používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

0

Do aktuálního záznamu se neuloží hodnota sloupce, ale hodnota vlastnosti ListIndex. Hodnota vlastnosti ListIndex pro první řádek je 0, pro druhý řádek je to 1 a tak dál. Access nastaví vlastnost ListIndex, když uživatel vybere některou položku v seznamu nebo v seznamové části pole se seznamem. Nastavení vlastnosti BoundColumn na 0 a použití hodnoty vlastnosti ListIndex ovládacího prvku může být například užitečné, pokud chcete do záznamů ukládat jenom pořadová čísla položek.

1 nebo větší

(1 je výchozí) Hodnotou ovládacího prvku se stane hodnota z určeného sloupce. Pokud je ovládací prvek vázaný na pole, uloží se tato hodnota do tohoto pole v aktuálním záznamu. Vlastnost BoundColumn se nemůže nastavit na hodnotu větší, než je nastavení vlastnosti ColumnCount (Počet sloupců).


Vlastnost BoundColumn (Vázaný sloupec) můžete nastavit pomocí seznamu vlastností ovládacího prvku, pomocí makra nebo pomocí kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

U polí tabulek můžete tuto vlastnost nastavit v Návrhovém zobrazení tabulky na kartě Vyhledávání v části Vlastnosti pole pro pole, u kterých je vlastnost Zobrazit ovládací prvek nastavená na Pole se seznamem nebo Seznam.

Tip

Když v Návrhovém zobrazení tabulky vyberete jako datový typ Průvodce vyhledáváním, nastaví Access vlastnost Vázaný sloupec automaticky.

V kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications) nastavíte vlastnost BoundColumn pomocí čísla nebo číselného výrazu s hodnotou v intervalu od 0 do nastavení vlastnosti ColumnCount.

Poznámky

Sloupec, který je v poli se seznamem nejvíce vlevo a je viditelný (sloupec nejvíce vlevo, pro který není vlastnost ColumnWidths (Šířky sloupců) nastavená na 0), obsahuje data, která se ve formulářovém zobrazení nebo v sestavě objeví v poli se seznamem v jeho části tvořené textovým polem. Vlastnost BoundColumn (Vázaný sloupec) určí, hodnota kterého sloupce z pole se seznamem se uloží, když uživatel provede výběr. Díky tomu můžete zobrazit jiná data, než která se uloží jako hodnota ovládacího prvku.

Poznámka: Pokud v ovládacím prvku je vázaný sloupec jiný sloupec než první viditelný sloupec zleva (nebo pokud nastavíte vlastnost Vázaný sloupec na 0), je vlastnost Omezit na seznam nastavená na Ano.

Access používá ve vlastnosti Column k odkazování na sloupce číselnou řadu začínající nulou. To znamená, že na první sloupec se odkazuje výrazem Column(0), na druhý sloupec se odkazuje výrazem Column(1) a tak dál. Vlastnost BoundColumn ale odkazuje na sloupce pomocí číselné řady začínající jedničkou. To znamená, že pokud je vlastnost BoundColumn nastavená na 1, můžete se k hodnotě uložené v tomto sloupci dostat pomocí výrazu Column(0).

Pokud je vlastnost Automaticky doplnit (AutoExpand) nastavená na Ano, tak když uživatel píše, Access automaticky doplní v poli se seznamem v části tvořené textovým polem hodnotu, která odpovídá hodnotě v seznamu pole se seznamem.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×