Vlastnost ControlSource (Zdroj ovládacího prvku)

Platí pro

Objekt BoundObjectFrame

Objekt ListBox

Objekt CheckBox

Objekt OptionButton

Objekt ComboBox

Objekt OptionGroup

Objekt CustomControl

Objekt TextBox

Objekt GroupLevel

Objekt ToggleButton

Vlastnost ControlSource můžete použít k určení dat zobrazujících se v ovládacím prvku. Můžete zobrazit a upravit data vázaná na pole v tabulce, dotazu nebo příkazu SQL. Můžete také zobrazit výsledek výrazu. Typ String pro čtení/zápis.

výra z.ControlSource

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost ControlSource používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

Název pole

Ovládací prvek je vázaný na pole v tabulce, dotazu nebo příkazu SQL. Data z pole se zobrazí v ovládacím prvku. Změny dat uvnitř ovládacího prvků změní odpovídající data v poli. (Pokud chcete nastavit ovládací prvek jako jen pro čtení, nastavte vlastnost Locked na hodnotu Ano.) Pokud kliknete na ovládací prvek vázaný na pole obsahující datový typ hypertextový odkaz, přejdete na cíl specifikovaný v adrese hypertextového odkazu.

Výraz

Ovládací prvek zobrazuje data vygenerovaná výrazem. Uživatel může tato data změnit, neuloží se ale do databáze.


Vlastnost ControlSource pro ovládací prvek můžete nastavit pomocí seznamu vlastností ovládacího prvku, makra nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Dále můžete nastavit vlastnost ControlSource pro textové pole tak, že zadáte název pole nebo výraz přímo do textového pole v návrhovém zobrazení formuláře nebo sestavy.

U sestavy můžete tuto vlastnost nastavit tak, že vyberete pole nebo zadáte výraz v překryvném okně Pole/Výraz v podokně Skupina, řazení a souhrn.

Ve VBA použijte k nastavení hodnoty této vlastnosti řetězcový výraz.

Poznámky

Pro úroveň seskupení sestavy určuje vlastnost ControlSource pole nebo výraz, podle kterého se má seskupovat.

Poznámka: Vlastnost ControlSource se nevztahuje na ovládací prvky zaškrtávací políčko, přepínač nebo přepínací tlačítko ve skupině voleb. Platí pouze pro samotnou skupinu voleb.

U sestav se vlastnost ControlSource vztahuje pouze na úrovně seskupení sestavy.

Formuláře a sestavy fungují jako „okna“ do databáze. Primární zdroj dat formuláře nebo sestavy určíte nastavením vlastnosti RecordSource na tabulku, dotaz nebo příkaz SQL. Potom můžete vlastnost ControlSource nastavit na pole ve zdroji dat nebo na výraz. Pokud je nastavením vlastnosti ControlSource výraz, zobrazená hodnota je pouze pro čtení a neuloží se do databáze. Můžete například použít následující nastavení.

Uká zka nastavení

Popis

LastName

U ovládacího prvku se data z pole LastName zobrazí v ovládacím prvku. U úrovně seskupení sestavy Microsoft Office Access 2007 seskupí data podle příjmení.

=Date( ) + 7

U ovládacího prvku zobrazí tento výraz v ovládacím prvku datum sedm dní od dnešního dne.

=DatePart("q",ShippedDate)

U ovládacího prvku tento výraz zobrazí čtvrtletí data odeslání. U úrovně seskupení sestavy Access seskupí data podle čtvrtletí data odeslání.

Příklad

Následující příklad nastaví vlastnost ControlSource pro textové pole s názvem AddressPart na pole s názvem City:

Forms!Customers!AddressPart.ControlSource = "City"

Další příklad nastaví vlastnost ControlSource pro textové pole s názvem Expected na výraz =Date() + 7.

Me!Expected.ControlSource = "=Date() + 7"

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×