Vlastnost Cycle (Koloběh)

Platí pro

Objekt Form

Pomocí vlastnosti Cycle můžete určit, co se stane, když stisknete klávesu TAB a Fokus se nachází v Ovládací prvek formuláři. Typ Byte pro čtení/zápis.

výraz.Cycle

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost Cycle používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Všechny záznamy

0

(Výchozí) Při stisknutí klávesy TAB na posledním ovládacím prvku ve formuláři se fokus přesune na první ovládací prvek v pořadí ovládacích prvků v dalším záznamu.

Aktuální záznam

1

Při stisknutí klávesy TAB na posledním ovládacím prvku v záznamu se fokus přesune na první ovládací prvek v pořadí ovládacích prvků ve stejném záznamu.

Aktuální stránka

2

Při stisknutí klávesy TAB na posledním ovládacím prvku na stránce se fokus přesune zpět na první ovládací prvek v pořadí ovládacích prvků na stránce.


Poznámka: Vlastnost Cycle můžete nastavit pomocí seznamu vlastností formuláře Seznam vlastností, Makro nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Vlastnost Cycle se dá nastavit v libovolném zobrazení.

Když stisknete klávesu TAB na formuláři, přesouvá se fokus po ovládacích prvcích na formuláři podle pozice jednotlivých ovládacích prvků v pořadí ovládacích prvků.

U formulářů určených k zadávání dat můžete vlastnost Cycle nastavit na Všechny záznamy. Tím umožníte, aby uživatel stisknutím klávesy TAB přešel na nový záznam.

Poznámka: Vlastnost Cycle ovládá chování klávesy TAB jenom na formuláři, u kterého je tato vlastnost nastavená. Pokud je v pořadí ovládacích prvků nějaký ovládací prvek podformuláře, který získá fokus, určuje chování při stisknutí klávesy TAB nastavení vlastnosti Cycle tohoto podformuláře.

Fokus můžete přesunout z ovládacího prvku podformuláře stisknutím kláves CTRL+TAB.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×