Vlastnost DefaultValue

Platí pro

Objekt CheckBox

Objekt OptionGroup

Objekt ComboBox

Objekt TextBox

Objekt ListBox

Objekt ToggleButton

Objekt OptionButton

Určuje řetězcovou hodnotu, která se při vytvoření nového záznamu automaticky zadá do pole. V tabulce Adresy můžete například nastavit výchozí hodnotu pole Město na České Budějovice. Když uživatelé přidají do této tabulky záznam, můžou tuto hodnotu buď akceptovat, nebo zadat název jiného města. Pro čtení/zápis.

výraz.DefaultValue

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

  • Vlastnost DefaultValue neplatí pro ovládací prvky typu Zaškrtávací políčko, Přepínač nebo Přepínací tlačítko, pokud jsou ve skupině voleb. Platí ale pro samotnou skupinu voleb.

  • Vlastnost DefaultValue platí pro všechna pole tabulky s výjimkou polí datového typu Automatické číslo nebo Objekt OLE.

Vlastnost DefaultValue určuje text nebo výraz, který se při vytvoření nového záznamu automaticky zadá do ovládacího prvku nebo pole. Když například nastavíte vlastnost DefaultValue ovládacího prvku Textové pole na =Now(), zobrazí tento ovládací prvek aktuální datum a čas. Maximální délka pro nastavení vlastnosti DefaultValue je 255 znaků.

U ovládacího prvku můžete tuto vlastnost nastavit v jeho seznamu vlastností. U pole můžete tuto vlastnost nastavit v návrhovém zobrazení tabulky (v oddílu Vlastnosti pole), v makru nebo pomocí kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

V kódu jazyka VBA použijte k nastavení hodnoty této vlastnosti řetězcový výraz. Následující kód například nastaví vlastnost DefaultValue ovládacího prvku textového pole s názvem PaymentMethod na Cash:

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

Poznámka: Pokud chcete nastavit u pole tuto vlastnost pomocí kódu jazyka VBA, použijte vlastnost DefaultValue rozhraní ADO nebo vlastnost DefaultValue rozhraní DAO.

Vlastnost DefaultValue se použije jenom při přidání nového záznamu. Pokud vlastnost DefaultValue změníte, neaplikuje se tato změna automaticky na existující záznamy.

Pokud nastavíte vlastnost DefaultValue ovládacího prvku formuláře vázaného na pole, které má v tabulce také definované nastavení vlastnosti DefaultValue, přepíše nastavení ovládacího prvku nastavení v tabulce.

Pokud vytvoříte ovládací prvek přetažením některého pole ze seznamu polí, aplikuje se nastavení vlastnosti DefaultValue tohoto pole podle definice v tabulce na tento ovládací prvek na formuláři, ačkoli nastavení vlastnosti DefaultValue ovládacího prvku zůstane prázdné.

Jeden ovládací prvek může poskytovat výchozí hodnotu jinému ovládacímu prvku. Pokud například nastavíte vlastnost DefaultValue ovládacího prvku na následující výraz, nastaví se výchozí hodnota tohoto ovládacího prvku podle nastavení vlastnosti DefaultValue ovládacího prvku txtShipTo.

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

Pokud jsou ovládací prvky na stejném formuláři, musí se ovládací prvek, který je zdrojem výchozí hodnoty, nacházet v pořadí ovládacích prvků před ovládacím prvkem obsahujícím tento výraz.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×