Vlastnost Format (Formát)

Platí pro

Objekt ComboBox

Objekt TextBox

Pomocí vlastnosti Format (Formát) můžete přizpůsobit zobrazování a tisk čísel, data, času a textu. Typ String pro čtení/zápis.

výraz.Format

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Můžete použít některý z předdefinovaných formátů, nebo pomocí formátovacích symbolů vytvořit vlastní formát.

Vlastnost Format (Formát) se používá pro různé datové typy různá nastavení.

U ovládacího prvku můžete pro nastavení této vlastnosti použít jeho Seznam vlastností. U pole můžete tuto vlastnost nastavit v návrhovém zobrazení tabulky (v oddílu Vlastnosti pole), nebo k tomu můžete použít Okno dotazu a jeho návrhové zobrazení (v seznamu vlastností Vlastnosti pole). Můžete použít také Makro nebo kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Poznámka: Ve Visual Basicu zadejte řetězcový výraz, který odpovídá jednomu z předdefinovaných formátů, nebo zadejte vlastní formát.

Vlastnost Format (Formát) ovlivňuje jen zobrazení dat. Nemá vliv na ukládání dat.

Microsoft Office Access 2007 nabízí předdefinované formáty pro datové typy Datum a čas, Číslo a Měna, Text a Memo a Ano/ne. Předdefinované formáty se liší podle země a oblasti, kterou můžete vybrat poklikáním na panel Místní nastavení v Ovládacích panelech Windows. Access zobrazí formáty vhodné pro vybranou zemi nebo oblast. Například pokud je na kartě Obecné vybraná Angličtina (Spojené státy), hodnota 1 234,56 se ve formátu Měna zobrazí jako $1,234.56. Ale pokud je na kartě Obecné vybraná Angličtina (Spojené království), číslo se zobrazí ve formátu £1,234.56.

Když nastavíte vlastnost Format (Formát) pole v návrhovém zobrazení tabulky, Access tento formát použije k zobrazení dat v datových listech. Vlastnost Format (Formát) daného pole také použije pro nové ovládací prvky ve formulářích a sestavách.

Pro nastavení vlastního formátu pro jakýkoliv datový typ můžete použít následující symboly.

Symbol

Význam

(mezera)

Zobrazí mezery jako literální znaky.

"ABC"

Vše v uvozovkách se zobrazí jako literální znaky.

!

Vynutí zarovnání vlevo namísto zarovnání vpravo.

*

Vyplní volné mezery následujícím znakem.

\

Následující znak se zobrazí jako literální. Literální znaky můžete zobrazit také tak, že je uzavřete do uvozovek.

[barva]

Zobrazí formátovaná data v barvě zadané v závorkách. Dostupné barvy: Černá, modrá, zelená, azurová, červená, purpurová, žlutá, bílá.


Symboly pro vlastní formátování čísel a měny nelze kombinovat se symboly formátování pro datové typy Datum a čas, Ano/ne, Text a Memo.

Když je definovaná vstupní maska a vlastnost Format (Formát) nastavíte na stejná data, vlastnost Format (Formát) má při zobrazení dat přednost, takže vstupní maska se ignoruje. Pokud například v návrhovém zobrazení tabulky vytvoříte vstupní masku Heslo a pro stejné pole nastavíte také vlastnost Format (Formát) (buď v tabulce, nebo v ovládacím prvku formuláře), vstupní maska Heslo se bude ignorovat a data se zobrazí podle nastavení vlastnosti Format (Formát).

Příklad

Následující tři příklady ukazují nastavení vlastnosti Format (Formát) pomocí předdefinovaného formátu.

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

V dalším příkladu se vlastnost Format (Formát) nastaví pomocí vlastního formátu. Tento formát zobrazuje datum jako: Leden 1995

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

Následující příklad ukazuje funkce jazyka VBA, která zformátuje číselná data pomocí formátu Měna a textová data převede na velká písmena. Tato funkce se vyvolává z události OnLostFocus (Při ztrátě fokusu) nevázaného ovládacího prvku s názvem TaxRefund (Vrácení daně).

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×