Správa schůzek, plánů a rozpočtů – je snadná díky systému Microsoft 365.

Vlastnost Hwnd

Platí pro

Objekt Form

Objekt Report

Vlastnost hWnd můžete použít k určení popisovače (jedinečné hodnoty dlouhého celého čísla), které systém Microsoft Windows přiřadil aktuálnímu oknu. Typ Long pro čtení/zápis.

výraz.Hwnd

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Tato vlastnost je dostupná pouze prostřednictvím makra nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Tuto vlastnost můžete použít v kódu jazyka VBA při volání funkcí rozhraní API systému Windows nebo jiných externích rutin, které vyžadují vlastnost hWnd jako argument. Mnoho funkcí Windows vyžaduje hodnotu vlastnosti hWnd aktuálního okna jako jeden z argumentů.

Vzhledem k tomu, že se hodnota této vlastnosti může při běhu programu změnit, neukládejte hodnotu vlastnosti hWnd do veřejné proměnné.

Příklad

Následující příklad používá vlastnost hWnd s funkcí IsZoomed rozhraní API systému Windows ke zjištění, jestli je okno maximalizované.

' Enter on single line in Declarations 
' section of Module window.
Declare Function IsZoomed Lib "user32" _
(ByVal hWnd As Long) As Long
Sub Form_Activate()
Dim intWindowHandle As Long
intWindowHandle = Screen.ActiveForm.hWnd
If Not IsZoomed(intWindowHandle) Then
DoCmd.Maximize
End If
End Sub

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×