Platí pro

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Image

Objekt Page

Objekt CheckBox

Objekt Label

Objekt Report

Objekt ComboBox

Objekt ListBox

Kolekce TabControl

Objekt CommandButton

Objekt ObjectFrame

Objekt TextBox

Objekt CustomControl

Objekt OptionButton

Objekt ToggleButton

Objekt Form

Objekt OptionGroup

Vlastnost HelpContextID určuje identifikátor kontextu tématu ve vlastním souboru nápovědy specifikovaném prostřednictvím nastavení vlastnosti HelpFile. Typ Long pro čtení/zápis.

výraz.HelpContextId

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Poznámka: Pokud zadáte identifikátor kontextu tématu souboru nápovědy jako kladné číslo, téma nápovědy se zobrazí jako celé okno tématu nápovědy. Pokud před identifikátor kontextu přidáte znaménko minus („-“), zobrazí se téma nápovědy v překryvném okně. Je důležité poznamenat, že není potřeba, aby měl identifikátor kontextu záporné číslo, pokud je téma vytvořené v aplikaci Microsoft Help Workshop. Pokud chcete, aby se článek zobrazoval v překryvném okně, musíte přidat znaménko minus při nastavování vlastnosti.

Můžete vytvořit vlastní soubor nápovědy a zdokumentovat formuláře, sestavy nebo aplikace, které vytváříte v aplikaci Microsoft Office Access 2007.

Když v aplikaci Formulářové zobrazení stisknete klávesu F1, zavolá Access aplikaci Microsoft Help Workshop nebo aplikaci Microsoft HTML Help Workshop, načte vlastní soubor nápovědy určený nastavením vlastnosti HelpFile formuláře nebo sestavy a zobrazí téma nápovědy určené nastavením vlastnosti HelpContextID.

Pokud je nastavení vlastnosti HelpContextID ovládacího prvku 0 (výchozí hodnota), Access použije k identifikaci tématu nápovědy, které se má zobrazit, vlastnosti formuláře HelpContextID a HelpFile. Pokud klávesu F1 stisknete v jiném než formulářovém zobrazení nebo pokud je nastavení vlastnosti HelpContextID pro formulář i ovládací prvek rovno 0, zobrazí se téma nápovědy Accessu.

Příklad

Tento příklad používá vlastnost HelpContext objektu Err k zobrazení tématu Visual Basic for Applications (VBA) pro chybu Overflow.

Dim Msg
Err.Clear
On Error Resume Next
Err.Raise 6 ' Generate "Overflow" error.
If Err.Number <> 0 Then
Msg = "Press F1 or HELP to see " & Err.HelpFile & _
" topic for" & _
" the following HelpContext: " & Err.HelpContext
MsgBox Msg, , "Error: " & Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×