Vlastnost Modální okno

Platí pro

Objekt Form

Objekt Report

Pomocí vlastnosti Modální okno můžete určit, jestli se má Formulář nebo sestava otevřít Modální okno. Když se formulář nebo sestava otevře jako modální okno, musíte okno před přesunutím formuláře Fokus jiného objektu zavřít. Typ Boolean pro čtení/zápis.

Výraz.Modal

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost Modal (Modální okno) používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Ano

True

Formulář nebo sestava se otevře jako modální okno.

Ne

False

(Výchozí) Formulář se otevře jako nemodální okno.


Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí seznamu vlastností formuláře nebo sestavy, pomocí makra nebo pomocí kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Když otevřete modální okno, jsou jiná okna v aplikaci Microsoft Office Access 2007 zakázaná, dokud modální okno formuláře nezavřete (do oken v jiných aplikacích ale přepínat jde). Pokud chcete kromě jiných oken zakázat i nabídky a panely nástrojů, nastavte na Ano vlastnosti Modální okno a Překryvné okno.

Pomocí vlastnosti Styl okraje můžete nastavit, jaký druh ohraničení má formulář mít. Modální formuláře mají obvykle vlastnost Styl okraje nastavenou na Dialogový.

Tip

Vlastnosti Modální, Překryvné okno a Styl okraje můžete použít k vytvoření Vlastní dialogové okno. U vlastních dialogových oken můžete modální okno nastavit na Ano, Překryvné okno na Ano a Styl okraje na.

Po nastavení vlastnosti Modální okno na Ano bude formulář modální jenom v těchto případech:

  • Otevřete ho ve Formulářovém zobrazení pomocí navigačního podokna.

  • Otevřete ho ve Formulářovém zobrazení pomocí makra nebo kódu jazyka VBA.

  • Přepnete z Návrhového zobrazení do Formulářového zobrazení.

Když je formulář modální, nemůžete z Formulářového zobrazení přepnout do zobrazení Datový list, můžete ale přepnout do Návrhového zobrazení a potom do zobrazení Datový list.

Formulář není modální v Návrhovém zobrazení ani v zobrazení Datový list a není také modální, když přepnete ze zobrazení Datový list do Formulářového zobrazení.

Poznámka: Pomocí akce OtevřítFormulář s argumentem Režim okna nastaveným na Dialogové můžete formulář otevřít s vlastnostmi Modální okno a Překryvné okno nastavenými na Ano.

Příklad

K vrácení hodnoty vlastnosti Modal formuláře Order Entry můžete použít toto:

Dim b As Booleanb = Forms("Order Entry").Modal

K nastavení hodnoty vlastnosti Modal můžete použít toto:

Forms("Order Entry").Modal = True

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×