Vlastnost Name

Platí pro

Objekt AccessObject

Objekt CodeProject

Objekt Form

Objekt ObjectFrame

Objekt Reference

Objekt SubForm

Objekt AccessObjectProperty

Objekt ComboBox

Objekt Image

Objekt OptionButton

Objekt Report

Kolekce TabControl

Objekt AdditionalData

Objekt CommandButton

Objekt Label

Objekt OptionGroup

Objekt Section

Objekt TextBox

Objekt Application

Objekt CurrentProject

Objekt Line

Objekt Page

Objekt SmartTag

Objekt ToggleButton

Objekt BoundObjectFrame

Objekt CustomControl

Objekt ListBox

Objekt PageBreak

Objekt SmartTagAction

Objekt CheckBox

Objekt DataAccessPage

Objekt Module

Objekt Rectangle

Objekt SmartTagProperty

Pomocí vlastnosti Name je možné zadat nebo určit řetězcový výraz, který identifikuje název objektu. Typ String pro čtení/zápis pro následující objekty: AdditionalData, BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, CustomControl, Form, Image, Label, Line, ListBox, Module, ObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, Page, PageBreak, Rectangle, Report, Section, SmartTagProperty, SubForm, TabControl, TextBox a ToggleButton. Typ String jen pro čtení pro následující objekty: AccessObject, AccessObjectProperty, Application, CodeProject, CurrentProject, DataAccessPage, Reference, SmartTag a SmartTagAction.

výraz.Name

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů výše.

Poznámky

Platný název musí vyhovovat standardním zásadám vytváření názvů pro Microsoft Office Access 2007. Názvy objektů Microsoft Accessu můžou mít délku až 64 znaků. Názvy ovládacích prvků můžou mít délku až 255 znaků.

U nových objektů nastavte vlastnost Name tak, že na panelu nástrojů Rychlý přístup kliknete na Uložit a zadáte platný název. Pokud chcete změnit název stávajícího objektu v navigačním podokně, klikněte pravým tlačítkem myši na název a pak klikněte na Přejmenovat. Pokud chcete změnit název stávajícího objektu, když je objekt otevřený, klikněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na Uložit jako.

U sekce nebo ovládacího prvku můžete tuto vlastnost nastavit pomocí seznamu vlastností, pomocí makra nebo pomocí kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications). Vlastnost Name lze používat ve výrazech pro objekty.

Výchozím názvem pro nové objekty je název objektu a jedinečné celé číslo. Například první nový formulář je Form1, druhý nový formulář je Form2 a tak dále. Formulář nemůže mít stejný název jako jiný systémový objekt, jako je například objekt Screen.

Výchozím názvem pro nevázaný ovládací prvek je typ ovládacího prvku a jedinečné celé číslo. Pokud například prvním ovládacím prvkem, který přidáte do formuláře, je textové pole, nastavení jeho vlastnosti Name bude Text1.

Výchozím názvem pro vázaný ovládací prvek je název pole v podkladovém zdroji dat. Pokud vytváříte ovládací prvek přetažením pole ze seznamu polí, nastavení vlastnosti FieldName daného pole se zkopíruje do pole vlastnosti Name tohoto ovládacího prvku.

Jako název ovládacího prvku nebo sekce nelze použít Form nebo Report.

Ovládací prvky v jednom formuláři, sestavě nebo datové stránce nemůžou mít stejný název, ale ovládací prvky v různých formulářích, sestavách nebo datových stránkách můžou mít stejný název. Ovládací prvek a oddíl v jednom formuláři nemůžou mít stejný název.

Příklad

Následující příklad vrací vlastnost Name prvního formuláře v kolekci Forms.

Dim strFormName As String

strFormName = Forms(0).Name

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×