Vlastnost OnDeactivate (Při deaktivaci)

Platí pro

Objekt Form

Objekt Report

Nastavuje nebo vrací hodnotu pole On Deactivate (Při deaktivaci) v okně Vlastnosti formuláře nebo sestavy. Typ String (Řetězec) pro čtení/zápis.

výraz.OnDeactivate

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Tato vlastnost umožňuje programově změnit akci, kterou má Microsoft Office Access 2007 provést, když je aktivovaná určitá událost. Můžete třeba chtít mezi voláními události změnit parametry výrazu nebo přepnout z obslužné procedury události na výraz nebo makro v závislosti na okolnostech, při kterých byla událost aktivována.

K události Deaktivace dojde, když fokus přejde z formuláře nebo sestavy na okno Tabulka, Dotaz, Formulář, Sestava, Makro nebo Modul, případně do navigačního podokna.

Hodnota OnDeactivate (Při deaktivaci) bude jedna z následujících v závislosti na tom, co vyberete v dialogovém okně Zvolit tvůrce (otevřete ho tak, že v seznamu vlastností formuláře nebo sestavy kliknete vedle pole On Deactivate (Při deaktivaci) na tlačítko Vytvořit):

  • Pokud zvolíte Tvůrce výrazů, hodnota bude "=výraz", kde výraz je výraz z okna Tvůrce výrazů.

  • Pokud zvolíte Tvůrce maker, je hodnota název makra.

  • Pokud zvolíte Tvůrce kódu, hodnota bude "[Event Procedure]" (Obslužná procedura události).

Pokud je pole Při deaktivaci prázdné, je hodnota vlastnosti prázdný řetězec.

Příklad

Následující příklad přidruží událost Deactivate (Deaktivovat) k makru Deactivate_Macro formuláře Order Entry (Objednávka).

Forms("Order Entry").OnDeactivate = "Deactivate_Macro"

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×