Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Platí pro

Objekt CheckBox

Objekt OptionButton

Objekt ToggleButton

Každý Ovládací prvek v Skupina voleb obsahuje číselnou hodnotu, kterou můžete nastavit pomocí vlastnosti OptionValue. Typ Long pro čtení/zápis.

výraz.OptionValue

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Při výběru ovládacího prvku se skupině voleb přiřadí číslo. Pokud je skupina voleb vázaná na nějaké pole, je hodnota vlastnosti OptionValue vybraného ovládacího prvku uložená v tomto poli.

Tato skupina možností oblasti je například vázaná k poli Oblast v Tabulka. Tlačítko Evropa má nastavení vlastnosti OptionValue na hodnotu 1, tlačítko Asie má nastavení 2 a tlačítko Afrika má nastavení 3. Když vyberete jedno z těchto tlačítek, bude hodnota skupiny možností Oblast stejná jako nastavení vlastnosti OptionValue vybraného ovládacího prvku. Protože je v tomto případě skupina možností Oblast svázaná s polem Oblast, rovná se hodnota tohoto pole v tabulce taky 2.

Poznámka: Vlastnost OptionValue platí jenom pro ovládací prvky typu Zaškrtávací políčko, Přepínač a Přepínací tlačítko ve skupině voleb.

Vlastnost OptionValue můžete nastavit pomocí seznamu vlastností Seznam vlastností, Makro nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Pokud vlastnost OptionValue nezměníte sami, má první ovládací prvek, který umístíte do skupiny voleb, hodnotu 1, druhý ovládací prvek hodnotu 2, a tak dále.

Vlastnost OptionValue je dostupná jenom v případě, že je ovládací prvek umístěný uvnitř ovládacího prvku skupiny voleb. Pokud zaškrtávací políčko, přepínací tlačítko nebo přepínač není ve skupině voleb, nemá ovládací prvek vlastnost OptionValue. Místo toho má každý takový ovládací prvek vlastnost ControlSource, přičemž jeho hodnota bude buď True pokud je vybraný, nebo False pokud není vybraný.

Příklad

Následující příklad nastavuje vlastnost OptionValue tří přepínačů ve skupině voleb Ship Method Group při otevření formuláře. Při výběru některého přepínače v této skupině voleb se zobrazí zpráva, která označuje přiřazené identifikační číslo dopravce.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.Controls("ABC Couriers").OptionValue = 15876
Me.Controls("Speedy Delivery").OptionValue = 742
Me.Controls("Lightning Express").OptionValue = 1256
End Sub
Private Sub Ship_Method_Group_Click()
MsgBox "The ID for the selected shipper is " & _
Me.Controls("Ship Method Group").Value
End Sub

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×