Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Platí pro

Objekt Form

Objekt Report

Pomocí vlastnosti OrderByOn můžete určit, jestli se u objektu používá vlastnost OrderBy. Typ Boolean pro čtení/zápis.

výraz.OrderByOn

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost OrderByOn používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Ano

True

Při otevření objektu se použije nastavení vlastnosti OrderBy.

Ne

False

(Výchozí) Při otevření objektu se nepoužije nastavení vlastnosti OrderBy.


Poznámka: U sestav můžete vlastnost OrderByOn nastavit pomocí kódu jazyka Seznam vlastností sestavy, jazyka Makro nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

U všech ostatních objektů můžete vlastnost OrderByOn nastavit kliknutím na tlačítko Seřadit v oblasti Seřadit a filtrovat na kartě Domů nebo pomocí jazyka VBA.

Když se vytvoří nový objekt, zdědí vlastnosti RecordSource, Filter, OrderBy, OrderByOn a FilterOn tabulky nebo dotazu, z nichž byl vytvořen.

Příklad

Následující příklad zobrazí zprávu označující stav vlastnosti OrderByOn formuláře Mailing List.

MsgBox "OrderByOn property is " & _
Forms("Mailing List").OrderByOn

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×