Platí pro

Objekt ComboBox

Nastaví nebo vrátí hodnotu pole Při nepřítomnosti v seznamu v okně Vlastnosti pole se seznamem. Typ String pro čtení/zápis.

výraz.OnNotInList

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Tato vlastnost umožňuje programově změnit akci, kterou má Microsoft Office Access 2007 provést, když je aktivovaná určitá událost. Můžete třeba chtít mezi voláními události změnit parametry výrazu nebo přepnout z procedury události na výraz nebo makro v závislosti na okolnostech, při kterých byla událost aktivována.

Událost NotInList nastane, když uživatel zadá do textové části pole se seznamem hodnotu, která není v jeho seznamu.

Hodnota OnNotInList bude jedna z následujících v závislosti na tom, co vyberete v dialogovém okně Zvolit tvůrce (otevřete ho tak, že v seznamu vlastností pole se seznamem kliknete vedle pole Při nepřítomnosti v seznamu na tlačítko Vytvořit):

  • Pokud zvolíte Tvůrce výrazů, bude hodnota "=výraz", kde výraz je výraz z okna Tvůrce výrazů.

  • Pokud zvolíte Tvůrce maker, je hodnota název makra.

  • Pokud zvolíte Tvůrce kódu, bude hodnota [Event Procedure].

Pokud je pole Při nepřítomnosti v seznamu prázdné, je hodnota vlastnosti prázdný řetězec.

Příklad

Následující příklad zobrazí hodnotu vlastnosti OnNotInList pole se seznamem State na formuláři Order Entry v příkazovém okně.

Debug.Print Forms("Order Entry"). _
Controls("State").OnNotInList

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×