Vlastnost PrintSection (Vytisknout sekci)

Platí pro

Objekt Report

Vlastnost PrintSection určuje, jestli se má sekce vytisknout. Typ Boolean pro čtení/zápis.

výraz.PrintSection

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost PrintSection používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

True

(Výchozí nastavení) Sekce se vytiskne.

False

Sekce se nevytiskne.


Poznámka: Pokud chcete tuto vlastnost nastavit, Makro nebo obslužnou proceduru události pro vlastnost OnFormat oddílu.

Microsoft Office Access 2007 nastaví tuto vlastnost před událostí Format (Formátování) každého oddílu na hodnotu True.

Příklad

V následujícím příkladu se sekce PageHeaderSection v sestavě Product Summary nevytiskne.

Private Sub PageHeaderSection_Format _
(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
Reports("Product Summary").PrintSection = False
End Sub

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×