Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Platí pro

Objekt Report

Vlastnost PrintSection určuje, jestli se má sekce vytisknout. Typ Boolean pro čtení/zápis.

výraz.PrintSection

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost PrintSection používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

True

(Výchozí nastavení) Sekce se vytiskne.

False

Sekce se nevytiskne.


Poznámka: Pokud chcete tuto vlastnost nastavit, Makro nebo obslužnou proceduru události pro vlastnost OnFormat oddílu.

Microsoft Office Access 2007 nastaví tuto vlastnost před událostí Format (Formátování) každého oddílu na hodnotu True.

Příklad

V následujícím příkladu se sekce PageHeaderSection v sestavě Product Summary nevytiskne.

Private Sub PageHeaderSection_Format _
(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
Reports("Product Summary").PrintSection = False
End Sub

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×