Vlastnost RecordLocks

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Platí pro

Objekt Form

Objekt Report

Pomocí vlastnosti RecordLocks můžete určit, jakým způsobem se záznamy zamykají a co se stane, když se dva uživatelé pokusí upravit stejný záznam současně. Pro čtení/zápis.

výraz.RecordLocks

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Když upravujete záznam, může Microsoft Office Access 2007 tento záznam automaticky uzamknout, aby ho jiní uživatelé nemohli změnit, než úpravu dokončíte.

  • Formuláře: Určuje, jak se záznamy v podkladové tabulce nebo dotazu uzamykají, když se data ve víceuživatelské databázi aktualizují.

  • Sestavy: Určuje, jestli se záznamy v podkladové tabulce nebo dotazu uzamknou, když se zobrazuje náhled sestavy nebo probíhá její tisk.

  • Dotazy: Určuje, jestli se záznamy v dotazu (zpravidla akční dotaz ve víceuživatelské databázi) uzamknou, když je dotaz spuštěný.

Poznámka: Vlastnost RecordLocks platí jenom pro formuláře, sestavy nebo dotazy v databázi Microsoft Accessu (.mdb nebo .accdb).

Vlastnost RecordLocks používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Bez uzamčení

0

(Výchozí) Ve formulářích můžou stejný záznam současně upravovat dva nebo více uživatelů. Označuje se také jako „optimistické“ uzamčení. Pokud se dva uživatelé pokusí uložit změny do stejného záznamu, zobrazí Access zprávu uživateli, který se pokusí tento záznam uložit jako druhý. Tento uživatel pak může záznam zahodit, zkopírovat do schránky nebo nahradit změny provedené jiným uživatelem. Toto nastavení se zpravidla používá u formulářů jen pro čtení nebo v jednouživatelských databázích. Používá se také ve víceuživatelských databázích, kdy umožňuje, aby stejný záznam mohlo současně upravovat více uživatelů.

U sestav nejsou záznamy během zobrazování náhledu nebo tisku sestavy uzamčeny.

U dotazů nejsou záznamy během spouštění dotazu uzamčeny.

Všechny záznamy

1

V podkladové tabulce nebo dotazu se uzamknou všechny záznamy, když se formulář otevře ve formulářovém zobrazení nebo v zobrazení Datový list, během zobrazování náhledu nebo tisku sestavy nebo během spouštění dotazu. Přestože uživatelé můžou záznamy číst, nemůže nikdo upravit, přidat nebo odstranit žádný záznam, dokud se formulář nezavře, nedokončí se tisk sestavy nebo se nedokončí spuštění dotazu.

Upravovaný záznam

2

(Jenom formuláře a dotazy) Stránka záznamů se uzamkne, jakmile jakýkoli uživatel začne upravovat libovolné pole v záznamu a zůstane uzamčená, dokud uživatel nepřejde na jiný záznam. Záznam tedy může upravit jenom jeden uživatel současně. Označuje se také jako „pesimistické“ uzamčení.


Poznámka: Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí seznamu vlastností formuláře, makra nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Poznámka: Změna vlastnosti RecordLocks otevřeného formuláře nebo sestavy způsobí automatické opětovné vytvoření sady záznamů.

Nastavení Bez uzamčení můžete použít u formulářů, pokud podkladové tabulky nebo dotazy používá nebo všechny změny dat dělá jenom jedna osoba.

Ve víceuživatelské databázi můžete nastavení Bez uzamčení využít, pokud chcete použít optimistické uzamčení a upozornit uživatele, kteří se snaží upravit ve formuláři stejný záznam. Nastavení Upravovaný záznam můžete použít, pokud nechcete, aby data mohli upravovat současně dva nebo více uživatelů.

Nastavení Všechny záznamy můžete použít, když potřebujete zajistit, aby se po zobrazení náhledu nebo tisku sestavy nebo po spuštění přidávacího, odstraňovacího, vytvářecího nebo aktualizačního dotazu neprováděly změny v datech.

Ve formulářovém zobrazení nebo v zobrazení Datový list obsahuje každý uzamčený záznam ve voliči záznamů indikátor uzamčení.

Tip

Pokud chcete změnit výchozí nastavení vlastnosti RecordLocks, klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Access. V dialogu Možnosti aplikace Access klikněte na Upřesnit a v oblasti Výchozí uzamčení záznamů vyberte požadovanou možnost.

S daty ve formuláři, sestavě nebo dotazu z databáze ODBC (Open Database Connectivity) se zachází jako kdyby bylo zvolené nastavení Bez uzamčení, a to bez ohledu na nastavení vlastnosti RecordLocks.

Příklad

Následující příklad nastaví vlastnost RecordLocks formuláře Employees na Upravovaný záznam (stránka záznamů se uzamkne, jakmile začne libovolný uživatel upravovat jakékoli pole v záznamu a zůstane uzamčená, dokud uživatel nepřejde na další záznam).

Forms("Employees").RecordLocks = 2

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×