Platí pro

Objekt Form

Objekt Report

Vlastnost RecordSource (Zdroj záznamů) můžete využít k nastavení zdroje dat, která bude Formulář nebo Sestava používat. Typ String (Řetězec) pro čtení/zápis.

výraz.RecordSource

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost RecordSource (Zdroj záznamů) může být nastavená na název tabulky, název dotazu nebo příkaz SQL. Můžete například použít následující nastavení.

Ukázka nastavení

Popis

Zaměstnanci

Název tabulky, který určuje, že zdrojem dat je tabulka Zaměstnanci.

SELECT Orders!OrderDate FROM Orders;

Příkaz SQL, který určuje, že zdrojem dat je pole OrderDate (Datum objednávky) v tabulce Orders (Objednávky). Ovládací prvek formuláře nebo sestavy můžete svázat s polem OrderDate (Datum objednávky) z tabulky Orders (Objednávky) tak, že do vlastnosti ControlSource (Zdroj ovládacího prvku) daného ovládacího prvku zadáte hodnotu OrderDate.


Poznámka: K nastavení vlastnosti RecordSource (Zdroj záznamů) můžete použít Seznam vlastností formuláře nebo sestavy, Makro nebo kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Ve VBA použijte k nastavení hodnoty této vlastnosti Řetězcový výraz.

Poznámka: Změna zdroje záznamů v otevřeném formuláři nebo sestavě způsobí automatické opakování dotazu na zadaná data. Pokud je vlastnost Recordset (Sada záznamů) formuláře nastavená za běhu, aktualizuje se jeho vlastnost RecordSource (Zdroj záznamů).

Jakmile vytvoříte formulář nebo sestavu, jejich zdroj dat můžete změnit úpravou vlastnosti RecordSource (Zdroj záznamů). Vlastnost RecordSource (Zdroj záznamů) je užitečná i v případě, že chcete vytvořit opakovaně použitelný formulář nebo sestavu. Například můžete vytvořit standardně navržený formulář, pak ho zkopírovat a změnit jeho vlastnost RecordSource (Zdroj záznamů) tak, aby zobrazoval data z jiné tabulky, dotazu nebo příkazu SQL.

Omezení počtu záznamů obsažených ve zdroji záznamů formuláře může zlepšit jeho výkon, především pokud vaše aplikace běží v síti. Vlastnost RecordSource (Zdroj záznamů) formuláře můžete nastavit například na příkaz SQL, který vrátí jeden záznam, a měnit ji v závislosti na uživatelem vybraných kritériích.

Příklad

Následující příklad nastaví vlastnost RecordSource (Zdroj záznamů) na tabulku Customers (Zákazníci):

Forms!frmCustomers.RecordSource = "Customers"

Následující příklad změní zdroj záznamů formuláře na jediný záznam z tabulky Customers (Zákazníci) v závislosti na tom, jaký název společnosti (Company Name) se vybere v ovládacím prvku pole se seznamem cmboCompanyName. Pole se seznamem se vyplní příkazem SQL, který vrátí ID zákazníka (ve vázaném sloupci) a název společnosti. ID zákazníka představuje datový typ Text.

Sub cmboCompanyName_AfterUpdate()
Dim strNewRecord As String
strNewRecord = "SELECT * FROM Customers " _
& " WHERE CustomerID = '" _
& Me!cmboCompanyName.Value & "'"
Me.RecordSource = strNewRecord
End Sub

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×