Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Platí pro

Objekt BoundObjectFrame

Objekt ObjectFrame

Pomocí vlastnosti SourceItem (Zdrojová položka) můžete zadat data v souboru, na která se má odkazovat při vytváření propojeného Objekt OLE. Typ String pro čtení/zápis.

Výraz.SourceItem

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost SourceItem (Zdrojová položka) můžete nastavit zadáním dat v jednotkách, které rozpozná aplikace poskytující objekt. Když například vytváříte propojení s aplikací Microsoft Office Excel 2007, zadáte nastavení vlastnosti SourceItem (Zdrojová položka) pomocí odkazu na buňku nebo oblast buněk (třeba R1C1 nebo R3C4:R9C22) nebo pomocí pojmenované oblasti (například Výnosy).

Poznámka: Pokud potřebujete zjistit syntaxi popisující jednotku dat konkrétního objektu, podívejte se do dokumentace k aplikaci použité k vytvoření objektu.

Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí seznamu vlastností ovládacího prvku, pomocí makra nebo pomocí kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Ve Visual Basicu použijte k nastavení hodnoty této vlastnosti řetězcový výraz.

Když tuto vlastnost používáte, musí být vlastnost OLETypeAllowed (Povolit typ OLE) ovládacího prvku nastavená na Linked (Propojený) nebo Either (Oba). Soubor k propojení zadejte pomocí vlastnosti SourceDoc (Zdrojový dokument) ovládacího prvku.

Příklad

Následující příklad vytvoří propojený objekt OLE pomocí rámečku nevázaného objektu s názvem OLE1 a nastaví velikost ovládacího prvku tak, aby se v něm zobrazil celý obsah objektu. Celé se to spustí kliknutím na příkazové tlačítko.

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×