Vlastnost SourceItem (Zdrojová položka)

Platí pro

Objekt BoundObjectFrame

Objekt ObjectFrame

Když vytváříte propojený objekt OLE, můžete pomocí vlastnosti SourceItem (Zdrojová položka) určit data v souboru k propojení. Typ String (Řetězec) pro čtení/zápis.

Výraz.SourceItem

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost SourceItem (Zdrojová položka) můžete nastavit zadáním dat v jednotkách, které rozpozná aplikace poskytující objekt. Když například vytváříte propojení s aplikací Microsoft Office Excel 2007, zadáte nastavení vlastnosti SourceItem (Zdrojová položka) pomocí odkazu na buňku nebo oblast buněk (třeba R1C1 nebo R3C4:R9C22) nebo pomocí pojmenované oblasti (například Výnosy).

Poznámka: Pokud potřebujete zjistit syntaxi popisující jednotku dat konkrétního objektu, podívejte se do dokumentace k aplikaci použité k vytvoření objektu.

Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí seznamu vlastností ovládacího prvku, pomocí makra nebo pomocí kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Ve Visual Basicu použijte k nastavení hodnoty této vlastnosti řetězcový výraz.

Když tuto vlastnost používáte, musí být vlastnost OLETypeAllowed (Povolit typ OLE) ovládacího prvku nastavená na Linked (Propojený) nebo Either (Oba). Soubor k propojení zadejte pomocí vlastnosti SourceDoc (Zdrojový dokument) ovládacího prvku.

Příklad

Následující příklad vytvoří propojený objekt OLE pomocí rámečku nevázaného objektu s názvem OLE1 a nastaví velikost ovládacího prvku tak, aby se v něm zobrazil celý obsah objektu. Celé se to spustí kliknutím na příkazové tlačítko.

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×