Vlastnost Tag (Identifikace)

Platí pro

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Image

Objekt OptionGroup

Objekt SubForm

Objekt CheckBox

Objekt Label

Objekt Page

Kolekce TabControl

Objekt ComboBox

Objekt Line

Objekt PageBreak

Objekt TextBox

Objekt CommandButton

Objekt ListBox

Objekt Rectangle

Objekt ToggleButton

Objekt CustomControl

Objekt ObjectFrame

Objekt Report

Objekt Form

Objekt OptionButton

Objekt Section

Ukládá další informace o položkách, jako je Formulář, Sestava, Datová stránka, Sekce nebo Ovládací prvek, které aplikace Microsoft Office Access 2007 potřebuje. Typ String pro čtení/zápis.

výraz.Tag

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Můžete zadat Řetězcový výraz o délce až 2 048 znaků. Výchozí nastavení je Řetězec nulové délky (" ").

Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí seznamu vlastností objektu, pomocí makra nebo pomocí kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Na rozdíl od jiných vlastností Tag (Identifikace) neovlivní nastavení žádných atributů objektu.

Pomocí této vlastnosti můžete k objektu přiřadit identifikační řetězec, aniž byste změnili nastavení jeho vlastností nebo provedli nežádoucí změny. Vlastnost Tag (Identifikace) je užitečná, když potřebujete zkontrolovat identitu formuláře, sestavy, datové stránky, sekce nebo ovládacího prvku, který se používá jako proměnná v některé proceduře.

Příklad

V následujícím příkladě slouží vlastnost Tag (Identifikace) k zobrazení vlastních zpráv o ovládacích prvcích ve formuláři. Když je fokus na některém ovládacím prvku, v ovládacím prvku popisku s názvem lblMessage se zobrazí popisný text. Text zprávy můžete upravit tak, že pro každý ovládací prvek nastavíte vlastnost Tag (Identifikace) s krátkým textovým řetězcem. Když na ovládací prvek přejde fokus, jeho vlastnost Tag (Identifikace) se přiřadí vlastnosti Caption (Titulek) popisku ovládacího prvku. Tento příklad znázorňuje ve formuláři popisný text textového pole s názvem txtDescription a příkazové tlačítko cmdButton.

Sub Form_Load()
Dim frmMessageForm As Form
Set frmMessageForm = Forms!Form1
frmMessageForm!lblMessage.Caption = "" ' Clear text.
frmMessageForm!txtDescription.Tag = _
"Help text for the text box."
frmMessageForm!cmdButton.Tag = _
"Help text for the command button."
End Sub
Sub txtDescription_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!txtDescription.Tag
End Sub
Sub txtDescription_LostFocus()
Me!lblMessage.Caption = ""
End Sub
Sub cmdButton_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!cmdButton.Tag
End Sub
Sub cmdButton_LostFocus()
Me.lblMessage.Caption = " "
End Sub

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×