Vlastnost Top (Nahoře)

Platí pro

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Image

Objekt OptionButton

Objekt Report

Objekt CheckBox

Objekt Label

Objekt OptionGroup

Objekt SubForm

Objekt ComboBox

Objekt Line

Objekt Page

Kolekce TabControl

Objekt CommandButton

Objekt ListBox

Objekt PageBreak

Objekt TextBox

Objekt CustomControl

Objekt ObjectFrame

Objekt Rectangle

Objekt ToggleButton

Pomocí vlastnosti Top (Nahoře) můžete zadat umístění objektu na formuláři nebo sestavě. Typ Integer pro čtení/zápis pro všechny objekty v seznamu Platí pro – kromě objektu Report, u kterého je to typ Long jen pro čtení.

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů výše.

Poznámky

Umístění ovládacího prvku je vzdálenost měřená od levého nebo horního okraje prvku k levému nebo hornímu okraji oddílu, ve kterém se ovládací prvek nachází. Nastavením vlastnosti Top (Nahoře) na 0 umístíte kraj ovládacího prvku v oddílu úplně nahoru. Pokud chcete použít jinou měrnou jednotku, než je nastavená v Ovládacích panelech Windows v dialogovém okně Místní nastavení, zadejte požadovanou jednotku, například cm nebo in (třeba 3 cm nebo 2 in).

Ve Visual Basicu použijte k nastavení hodnoty této vlastnosti číselný výraz. Hodnoty se vyjadřují v twipech.

U ovládacích prvků můžete tuto vlastnost nastavit pomocí seznamu vlastností ovládacího prvku, pomocí makra nebo pomocí kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Když ovládací prvek přesunete, jeho nastavení vlastnosti Nahoře v seznamu vlastností se automaticky příslušným způsobem změní. Když zobrazíte náhled formuláře nebo sestavy před tiskem nebo když formulář vytisknete, je umístění ovládacího prvku určené nastavením vlastnosti Nahoře spolu s nastavením okraje sestavy, ke kterému se dostanete kliknutím na Okraje na kartě Rozložení stránky.

U sestav představuje nastavení vlastnosti Top (Nahoře) posunutí aktuálního oddílu od horního okraje stránky. Toto nastavení vlastnosti se vyjadřuje v twipech. Pokud chcete pomocí této vlastnosti určit, jak daleko od horního okraje stránky se má oddíl vytisknout, udělejte to v obslužné proceduře oddílu Format (Formátování).

Příklad

Následující příklad zjistí nastavení vlastnosti Top pro aktuální sestavu. Pokud je tato hodnota menší než minimální nastavení okraje, nastaví se vlastnosti NextRecord a PrintSection na hodnotu False. Oddíl nebude pokračovat na další záznam a další oddíl se nevytiskne.

Sub Detail1_Format(Cancel As Integer, _
FormatCount As Integer)
Const conTopMargin = 1880
' Don't advance to next record or print next section
' if Top property setting is less than 1880 twips.
If Me.Top < conTopMargin Then
Me.NextRecord = False
Me.PrintSection = False
End If
End Sub

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×