Vlastnost TripleState

Platí pro

Objekt CheckBox

Objekt OptionButton

Objekt ToggleButton

Pomocí vlastnosti TripleState můžete nastavit, jak bude Zaškrtávací políčko, Přepínací tlačítko nebo Přepínač zobrazovat hodnoty null. Typ Boolean (Logický typ) pro čtení/zápis.

výraz.TripleState

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost TripleState používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Ano

True

Ovládací prvek bude procházet stavy a hledat hodnoty Ano, Ne a Null. Pokud je vlastnost Value (Hodnota) ovládacího prvku nastavená jako Null, ovládací prvek se zobrazí šedě (jako neaktivní).

Ne

False

(Výchozí) Ovládací prvek bude procházet stavy a hledat hodnoty Ano a Ne. Hodnoty Null se zobrazí jako hodnoty Ne.


Poznámka: K nastavení vlastnosti TripleState můžete použít Seznam vlastností ovládacího prvku, Makro nebo kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Tuto vlastnost je možné nastavit v jakémkoliv zobrazení.

Příklad

Následující příklad zobrazí zprávu popisující podrobný stav zaškrtávacího políčka s názvem „Check1“ ve formuláři „frmOperations“.

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×