Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Platí pro

Objekt ComboBox

Objekt Report

Objekt CommandButton

Kolekce TabControl

Objekt FormatCondition

Objekt TextBox

Objekt Label

Objekt ToggleButton

Objekt ListBox

Pomocí vlastnosti FontBold můžete určit, jestli se má písmo v následujících situacích zobrazovat tučně:

  • Při zobrazení nebo tisku ovládacích prvků ve formulářích a sestavách

  • Při použití metody Print v sestavě

Poznámky

Vlastnost FontBold používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

True

Text je tučný.

False

(Výchozí) Text není tučný.


Poznámka: Vlastnost FontBold můžete nastavit pouze pomocí makra nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications Makro Nebo Visual Basic for Applications).

Pokud chcete vlastnost FontBold použít v sestavě, nejprve vytvořte Obslužná procedura události která vytiskne požadovaný text.

V závislosti na vašem počítači a tiskárně se vzhled písma na obrazovce a při tisku může lišit.

K nastavení tloušťky čáry textu ovládacího prvku se dá použít také vlastnost FontWeight, která je dostupná v seznamu vlastností ovládacích prvků. Vlastnost FontBold umožňuje rychle nastavit tučný text, zatímco vlastnost FontWeight umožňuje jemnější kontrolu nad nastavením šířky čáry textu. Následující tabulka ukazuje vztah mezi nastavením těchto vlastností.

Pokud

Potom

FontBold = False

FontWeight = Normal (400)

FontBold = True

FontWeight = Bold (700)

FontWeight < 700

FontBold = False

FontWeight > = 700

FontBold = True


Příklad

Následující procedura události Print vytiskne v sestavě tučným stylem název sestavy a aktuální datum, a to na souřadnicích určených nastavením vlastnosti CurrentX a CurrentY.

Private Sub ReportHeader0_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
Dim MyDate
MyDate = Date
Me.FontBold = True
' Print report title in bold.
Me.Print("Sales Management Report")
Me.Print(MyDate)
End Sub

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×