Vlastnost UniqueValues (Jedinečné hodnoty)

Vlastnost Jedinečné hodnoty můžete použít, když chcete vynechat záznamy, které obsahují duplicitní data v polích zobrazených v Zobrazení Datový list. Pokud například výstup dotazu zahrnuje více než jedno pole, musí být kombinace hodnot ze všech polí jedinečná, aby byl daný záznam zahrnut do výsledků.

Poznámka: Vlastnost UniqueValues (Jedinečné hodnoty) platí jenom pro připojovací, vytvářecí a výběrové dotazy.

Nastavení

Vlastnost Jedinečné hodnoty používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

Ano

Zobrazí jenom záznamy, u kterých je kombinace hodnot polí zobrazených v zobrazení Datový list jedinečná.

Ne

(Výchozí) Zobrazí všechny záznamy.


Vlastnost Jedinečné hodnoty můžete nastavit v seznamu vlastností dotazu nebo Zobrazení SQL části Okno dotazu.

Poznámka: Tuto vlastnost můžete nastavit při vytváření nového dotazu pomocí příkazu SQL. Predikát DISTINCT odpovídá nastavení vlastnosti UniqueValues (Jedinečné hodnoty). Predikát DISTINCTROW odpovídá nastavení vlastnosti UniqueRecords (Jedinečné záznamy).

Poznámky

Když vlastnost Jedinečné hodnoty nastavíte na Ano, nejsou výsledky dotazu aktualizovatelné a nebudou odrážet následující změny provedené jinými uživateli.

Vlastnosti Jedinečné hodnoty a Jedinečné záznamy spolu souvisejí tak, že současně může být na hodnotu Ano nastavená jenom jedna z nich. Když například nastavíte vlastnost Jedinečné hodnoty na Ano, Microsoft Office Access 2007 automaticky nastaví vlastnost Jedinečné záznamy na Ne. Obě vlastnosti ale můžete nastavit na Ne. Když jsou na Ne nastavené obě vlastnosti, vrátí dotaz všechny záznamy.

Tip

Pokud chcete spočítat počty výskytů jednotlivých hodnot v poli, vytvořte souhrnný dotaz.

Příklad

Příkaz SELECT v tomto příkladu vrátí seznam zemí nebo oblastí, ve kterých existují zákazníci. Protože v každé zemi nebo oblasti existuje mnoho zákazníků, může mnoho záznamů v tabulce Customers (Zákazníci) obsahovat stejnou zemi nebo oblast. Ve výsledcích dotazu se ale každá země nebo oblast vyskytuje jenom jednou.

Tento příklad používá tabulku Customers (Zákazníci), která obsahuje následující data.

Země/oblast

Název firmy

Brazílie

Familia Arquibaldo

Brazílie

Gourmet Lanchonetes

Brazílie

Hanari Carnes

Francie

Du monde entier

Francie

Folies gourmandes

Německo

Frankenversand

Irsko

Hungry Owl All-Night Grocers


Tento příklad SQL vrátí země nebo oblasti zobrazené v následující tabulce:

SELECT DISTINCT Customers.CountryRegion
FROM Customers;

Vrácené země nebo oblasti

Brazílie

Francie

Německo

Irsko


Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×