Vlastnost Výška

Platí pro

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Image

Objekt OptionButton

Objekt Section

Objekt CheckBox

Objekt Label

Objekt OptionGroup

Objekt SubForm

Objekt ComboBox

Objekt Line

Objekt Page

Kolekce TabControl

Objekt CommandButton

Objekt ListBox

Objekt Rectangle

Objekt TextBox

Objekt CustomControl

Objekt ObjectFrame

Objekt Report

Objekt ToggleButton

Pomocí vlastnosti Height (Výška) (a vlastnosti Width (Šířka)) můžete nastavit konkrétní rozměry objektu. Typ Integer pro čtení/zápis pro všechny objekty v seznamu Platí pro – kromě objektu Report, u kterého je to typ Long pro čtení/zápis.

Výraz.Height

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrací jeden z výše uvedených objektů.

Poznámky

Vlastnost Height (Výška) platí jenom pro oddíly formulářů a sestav, ne pro formuláře a sestavy.

Číselnou hodnotu požadované výšky zadejte v aktuální měrné jednotce. Pokud chcete použít jinou měrnou jednotku, než je nastavená v Ovládacích panelech Windows v dialogovém okně Místní nastavení, zadejte požadovanou jednotku, například cm nebo in (třeba 5 cm nebo 3 in).

Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí seznamu vlastností objektu, pomocí makra nebo pomocí kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

U ovládacích prvků můžete výchozí hodnotu této vlastnosti nastavit pomocí vlastnosti Výchozí styl ovládacího prvku nebo DefaultControl v kódu jazyka VBA.

Ve VBA použijte k nastavení hodnoty této vlastnosti číselný výraz. Hodnoty se vyjadřují v twipech.

U oddílů sestavy nemůžete použít makro nebo kód jazyka VBA k nastavení vlastnosti Výška při tisku nebo zobrazení náhledu sestavy. U ovládacích prvků sestavy můžete vlastnost Výška nastavit při tisku nebo zobrazení náhledu sestavy pouze pomocí makra nebo Obslužná procedura události určeném v nastavení vlastnosti události OnFormat oddílu.

Tuto vlastnost objektu nemůžete nastavit, pokud už proces tisku začal. Například pokus o nastavení vlastnosti Height v události Print sestavy vygeneruje chybu.

Microsoft Office Access 2007 automaticky nastaví vlastnost Height (Výška), když v Návrhovém zobrazení formuláře nebo sestavy vytvoříte ovládací prvek nebo změníte jeho velikost nebo když změníte velikost okna.

Výška oddílů se měří od vnitřních stran jejich okrajů. Výška ovládacích prvků se měří od středu jejich okrajů, aby se ovládací prvky s různými šířkami okrajů správně zarovnávaly. Okraje formulářů a sestav se dají nastavit po kliknutí na Okraje na kartě Rozložení stránky.

Poznámka: K nastavení umístění objektů vlevo a nahoře slouží vlastnosti Left (Vlevo) a Top (Nahoře).

Příklad

Následující kód změní velikost příkazového tlačítka na čtvercové tlačítko o rozměrech 1 krát 1 palec (výchozí měrnou jednotkou ve VBA jsou twipy; 1440 twipů se rovná jednomu palci):

Me!cmdSizeButton.Height = 1440    ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×