Vlastnost Změna

Platí pro

Objekt Form

Objekt Report

Pomocí vlastnosti Dirty můžete určit, jestli byl aktuální záznam od svého posledního uložení změněn. Můžete se třeba chtít uživatele zeptat, jestli byly změny záznamu úmyslné, a pokud ne, umožnit uživateli, aby přešel na další záznam bez uložení změn. Typ Boolean pro čtení/zápis.

Výraz.Dirty

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Vlastnost Dirty používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

True

True

Aktuální záznam byl změněn.

False

False

Aktuální záznam nebyl změněn.

Tato vlastnost je dostupná ve Formulářovém zobrazení a v zobrazení Datový list.

Tato vlastnost se nastavuje nebo čte pomocí makra nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Při uložení záznamu nastaví Microsoft Office Access 2007 vlastnost Dirty na False. Když uživatel záznam změní, nastaví se tato vlastnost na True.

Příklad

V následujícím příkladu se při změně dat povolí tlačítko btnUndo. Podprogram UndoEdits( ) se volá z události AfterUpdate (Po aktualizaci) ovládacích prvků typu textové pole. Kliknutím na povolené tlačítko btnUndo se pomocí vlastnosti OldValue obnoví původní hodnota ovládacího prvku.

Sub UndoEdits()
If Me.Dirty Then
Me!btnUndo.Enabled = True ' Enable button.
Else
Me!btnUndo.Enabled = False ' Disable button.
End If
End Sub
Sub btnUndo_Click()
Dim ctlC As Control
' For each control.
For Each ctlC in Me.Controls
If ctlC.ControlType = acTextBox Then
' Restore Old Value.
ctlC.Value = ctlC.OldValue
End If
Next ctlC
End Sub

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×