Platí pro

Objekt BoundObjectFrame

Objekt FormatCondition

Objekt Page

Objekt CheckBox

Objekt ListBox

Objekt SubForm

Objekt ComboBox

Objekt ObjectFrame

Kolekce TabControl

Objekt CommandButton

Objekt OptionButton

Objekt TextBox

Objekt CustomControl

Objekt OptionGroup

Objekt ToggleButton

Vlastnost Enabled (Zpřístupnit) můžete použít k nastavení nebo načtení stavu podmíněného formátování v objektu FormatCondition. Typ Boolean pro čtení/zápis.

výraz.Enabled

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Nastavení hodnoty vlastnosti Enabled (Zpřístupnit) označuje, jestli je podmíněné formátování povolené nebo zakázané. Hodnota Ano značí, že podmíněné formátování je povolené. Hodnota Ne zakáže podmíněné formátování. Výchozí hodnota je Ano.

Vlastnost Enabled (Zpřístupnit) je dostupná jenom pomocí kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Pokud je vlastnost Enabled (Zpřístupnit) nastavená na hodnotu Ano, podmíněné formátování můžete zobrazit v dialogovém okně Podmíněné formátování. Dialogové okno Podmíněné formátování otevřete, když kliknete na Podmíněné formátování v nabídce Písmo na kartě Návrh (v návrhovém zobrazení) nebo na kartě Formát (v zobrazení rozložení).

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×