Volání v aplikaci Lync

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Pokud to vaše organizace umožní a pokud je pro tuto možnost připraven hardware, můžete pomocí komunikačního softwaru Microsoft Lync Online volat a přijímat hovory v rámci své organizace. Budete potřebovat protokol VoIP (Voice over Internet Protocol), mikrofon a reproduktory. K těmto hovorům můžete také použít libovolné zařízení doporučené organizací, například náhlavní soupravu USB. Pomocí seznamu Kontakty můžete zavolat interním spolupracovníkům nebo federovaným kontaktům (externím partnerům, jejichž společnost je federována neboli propojena s vaší). Další informace o vyhledávání kontaktů najdete v tématu Použití hledání v aplikaci Lync Online.

Aplikace Lync Online rozpozná zvuková zařízení automaticky, pomocí možností zvukových zařízení však můžete vybrat alternativní zařízení, upravit úrovně hlasitosti nebo zkontrolovat, zda vše správně funguje. Další informace najdete v tématu Nastavení zvukových zařízení.

Co chcete udělat?

Uskutečnění hovoru

Pokud chcete uskutečnit hlasový hovor, spusťte aplikaci Lync, najděte kontakt a v seznamu Kontakty nebo ve výsledcích hledání postupujte takto:

  • Přesuňte ukazatel myši na kontakt a po zobrazení karty kontaktu klikněte na tlačítko Zavolat.

Začátek stránky

Volání několika lidí

Pokud v aplikaci Lync Online vyberete osoby ze skupiny, můžete volat několika lidem současně.

  1. V seznamu Kontakty nebo výsledcích hledání najděte skupinu, ve které se nacházejí osoby, které chcete volat. V případě potřeby skupinu rozbalte.

  2. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na každou osobu, kterou chcete kontaktovat.

  3. Pravým tlačítkem myši klikněte na některý z vybraných kontaktů a klikněte na příkaz Zavolat.

Poznámka:  Pokud budete chtít zavolat všem ve skupině, vyhledejte příslušnou skupinu v seznamu Kontakty nebo ve výsledcích hledání a klikněte na tlačítko Zavolat .

Začátek stránky

Přidání zvuku ke konverzaci pomocí rychlých zpráv

Během konverzace pomocí rychlých zpráv můžete volat kontakty provedením jedné z následujících akcí v okně konverzace:

  • Pokud chcete zavolat kontaktu, se kterým právě konverzujete, klikněte na tlačítko Zavolat.

  • Pokud chcete zavolat osobě, která se konverzace neúčastní, vyhledejte ji v seznamu kontaktů a klikněte na tlačítko Zavolat.

Okno konverzace zůstane otevřené a bude přidán zvuk. Zobrazí se ovládací prvky zvuku, například Hlasitost a Ztlumit.

Začátek stránky

Ukončení hovoru

Po dokončení hovoru je třeba se správně odpojit.

  • Klikněte na tlačítko Ukončit hovor.

    Poznámka:  Pokud jste přidali zvuk ke konverzaci pomocí rychlých zpráv a ukončíte telefonní hovor tímto způsobem, okno konverzace se nezavře. Chcete-li současně ukončit telefonní hovor i konverzaci pomocí rychlých zpráv, klikněte v okně konverzace na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×