Volba kódování textu při otevírání a ukládání souborů

Při sdílení textových souborů se většinou nemusíte starat o skryté detaily, které se týkají způsobu uložení textu. Pokud ale sdílíte textové soubory s lidmi, kteří pracují v jiných jazycích, stahujete textové soubory z internetu nebo je sdílíte s jinými počítačovými systémy, možná budete muset při otevření nebo uložení souboru vybrat kódovací normu.

Pokud vy nebo někdo jiný otevíráte textový soubor v Microsoft Wordu nebo v jiném programu, třeba v počítači se systémovým softwarem v jiném jazyce, než byl použit k vytvoření souboru, pomáhá programu kódovací norma při výběru takové prezentace textu, která je čitelná.

Co chcete udělat?

Pochopení kódování textu

Zobrazený text na obrazovce jsou ve skutečnosti číselné hodnoty uložené v textovém souboru. Počítač tyto číselné hodnoty přeloží do viditelných znaků. Používá k tomu kódovací normu.

Kódovací norma je číselné schéma, které každému textovému znaku znakové sady přiřadí číselnou hodnotu. Znaková sada zahrnuje znaky abecedy, číslice a další symboly. Různé jazyky se většinou skládají z různých sad znaků, a proto existuje mnoho různých kódovacích norem, které představují znakové sady používané v různých jazycích.

Různé kódovací normy pro různé abecedy

Kódovací norma uložená s textovým souborem obsahuje informace, které počítač potřebuje k zobrazení textu na obrazovce. Například v kódování Cyrilice (Windows) má znak Й číselnou hodnotu 201. Když na počítači, který používá kódování Cyrilice (Windows), otevřete soubor s tímto znakem, přečte počítač číselnou hodnotu 201 a zobrazí na obrazovce Й.

Pokud stejný soubor otevřete na počítači, který používá jiné kódování, zobrazí počítač jiný znak, který podle jeho výchozí kódovací normy odpovídá číselné hodnotě 201. Pokud počítač například používá kódovací normu západoevropských jazyků (Windows), zobrazí se znak v původním souboru, založeném na kódování Cyrilice, jako É místo Й, protože v kódování západoevropských jazyků (Windows) odpovídá hodnota 201 znaku É.

Unicode: jedna kódovací norma pro různé abecedy

Abyste se vyhnuli potížím s kódováním a dekódováním textových souborů, můžete soubory uložit v kódování Unicode. Kódování Unicode zahrnuje většinu znakových sad všech jazyků, které dnes počítačoví uživatelé běžně používají.

Word je založený na kódování Unicode, a proto automaticky ukládá soubory v kódování Unicode. Soubory, které používají kódování Unicode, můžete otevřít a číst na počítači se systémem v angličtině bez ohledu na jazyk textu. Obdobně platí, že pokud k uložení souborů v kódování Unicode použijete systém v angličtině, může soubor obsahovat znaky, které nepatří do západoevropských abeced, třeba řecké, cyrilské, arabské nebo japonské znaky.

Začátek stránky

Volba kódovací normy při otevření souboru

Pokud se při otevření souboru zobrazí nečitelný text, ve kterém jsou otazníky nebo čtverečky, znamená to, že Word nemohl přesně rozpoznat kódovací normu textu v souboru. Kódovací normu, kterou chcete použít k zobrazení (dekódování) textu, můžete zadat vy.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Upřesnit.

 4. Přejděte k oddílu Obecné a zaškrtněte políčko Při otevírání potvrdit převod formátu souboru.

  Poznámka: Když je toto políčko zaškrtnuté, zobrazí aplikace Word pokaždé, když otevřete soubor v jiném formátu, než je formát aplikace Word (soubory DOC, DOT, DOCX, DOCM, DOTX nebo DOTM), dialogové okno Převést soubor. Pokud s takovými soubory často pracujete, ale jen zřídka chcete zvolit kódovací normu, nezapomeňte tuto možnost vypnout, aby se toto dialogové okno zbytečně neotevřel.

 5. Zavřete soubor a potom ho znovu otevřete.

 6. V dialogovém okně Převést soubor vyberte Kódovaný text.

 7. V dialogovém okně Převod souborů vyberte Jiné kódování a v seznamu vyberte požadovanou kódovací normu.

  V oblasti Náhled můžete zkontrolovat, jestli je ve vybrané kódovací normě celý text čitelný.

Pokud skoro celý text vypadá stejně (například samé čtverečky nebo samé tečky), pravděpodobně není nainstalované písmo potřebné k zobrazení znaků. Pokud potřebné písmo není k dispozici, můžete nainstalovat další písma.

Instalace dalších písem:

 1. V systému Microsoft Windows klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Windows 7

  1. V Ovládacích panelech klikněte na Odinstalovat program.

  2. V seznamu programů klikněte na Microsoft Office nebo Microsoft Word podle toho, jestli jste Word nainstalovali jako součást Office nebo jako samostatný program, a pak klikněte na Změnit.

  Windows Vista

  1. V Ovládacích panelech klikněte na Odinstalovat program.

  2. V seznamu programů klikněte na Microsoft Office nebo Microsoft Word podle toho, jestli jste Word nainstalovali jako součást Office nebo jako samostatný program, a pak klikněte na Změnit.

  Microsoft Windows XP

  1. V Ovládacích panelech klikněte na Přidat nebo odebrat programy.

  2. V poli Aktuálně nainstalované programy klikněte v seznamu programů na Microsoft Office nebo Microsoft Word podle toho, jestli jste Word nainstalovali jako součást Office nebo jako samostatný program, a pak klikněte na Změnit.

 3. V části Změňte instalaci produktu Microsoft Office klikněte na Přidat či odebrat součásti a pak klikněte na Pokračovat.

 4. V části Možnosti instalace rozbalte Sdílené součásti systému Office a pak rozbalte možnost Podpora světových jazyků.

 5. Vyberte potřebnou sadu písma, klikněte na šipku vedle vybrané položky a vyberte Spouštět z tohoto počítače.

Tip: Při otevření zakódovaného textového souboru Word použije písma, která jste definovali v dialogovém okně Webové možnosti. (Dialogové okno Webové možnosti otevřete tak, že kliknete na tlačítko Microsoft Office, kliknete na Možnosti aplikace Word a pak kliknete na Upřesnit. V oddílu Obecné klikněte na Webové možnosti.) V dialogovém okně Webové možnosti můžete na kartě Písma vybrat u každé znakové sady možnosti přizpůsobení písma.

Začátek stránky

Volba kódovací normy při uložení souboru

Pokud při ukládání souboru nevyberete kódovací normu, použije Word k zakódování souboru Unicode. Většinou můžete použít výchozí kódování Unicode, protože podporuje většinu znaků ve většině jazyků.

Pokud budete dokument otevírat v programu, který nepodporuje Unicode, zvolte takovou kódovací normu, která odpovídá cílovému programu. Unicode například umožňuje, abyste v systému v anglickém jazyce vytvořili dokument v tradiční čínštině. Pokud budete dokument otevírat v programu, který je v tradiční čínštině, a nepodporuje Unicode, můžete dokument uložit v kódování Tradiční čínština (Big5). Když pak dokument otevřete v programu, který je v tradiční čínštině, zobrazí se celý text správně.

Poznámka: Jelikož je kódování Unicode nejkomplexnějším standardem, může uložení textu v jakémkoli jiném kódování způsobit to, že některé znaky už nebudou moci být zobrazeny. Například, když dokument uložený v kódování Unicode obsahuje hebrejský text a text v cyrilici. Když tento dokument uložíte v kódování Cyrilice (Windows), hebrejský text už nebude možné zobrazit, a když tento dokument uložíte v kódování Hebrejština (Windows), nebude už možné zobrazit text v cyrilici.

Pokud zvolíte kódovací normu, která nepodporuje znaky použité v souboru, označí Word červeně znaky, které nemůže uložit. Před uložením souboru si můžete zobrazit náhled textu ve vybrané kódovací normě.

Text, k jehož formátování je použito písmo Symboly nebo kódy polí, se při uložení souboru do zakódovaného textu odebere ze souboru.

Volba kódovací normy

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na možnost Uložit jako.

  Pokud chcete soubor uložit do jiné složky, přejděte na ni a otevřete ji.

 3. Do pole Název souboru zadejte nový název souboru.

 4. V okně Uložit jako typ vyberte Prostý text.

 5. Klikněte na Uložit.

 6. V dialogovém okně Kontrola kompatibility aplikace Microsoft Office Word klikněte na Pokračovat.

 7. V dialogovém okně Převod souborů vyberte kódovací normu, kterou chcete použít:

  • Pokud chcete použít výchozí kódovací normu systému, klikněte na Windows (výchozí).

  • Pokud chcete použít kódovací normu MS-DOS, klikněte na MS-DOS.

  • Pokud chcete vybrat konkrétní kódovací normu, klikněte na Jiné kódování a v seznamu vyberte požadovanou kódovací normu. V oblasti Náhled můžete zkontrolovat, jestli je všechen text ve vybrané kódovací normě čitelný.

   Poznámka: Velikost dialogového okna Převod souboru můžete změnit tak, abyste si mohli zobrazit náhled větší části dokumentu.

 8. Pokud se zobrazí zpráva, že text označený červeně nebude ve vybraném kódování uložen správně, můžete zkusit vybrat jiné kódování nebo můžete zaškrtnout políčko Povolit nahrazování znaků.

  Pokud povolíte nahrazování znaků, nahradí Word nezobrazitelný znak nejbližším odpovídajícím znakem ve vybraném kódování. Například tři tečky se nahradí znakem tři tečky a rovné uvozovky se nahradí oblými.

  Pokud vybrané kódování neobsahuje znak, který odpovídá červeně označenému znaku, uloží se červeně označený znak jako znak bez kontextu, třeba jako otazník.

 9. Pokud budete dokument otevírat v programu, který nezalamuje text řádků, můžete do dokumentu přidat pevné konce řádků tím, že zaškrtnete políčko Vložit konce řádků a v poli Ukončení řádků zadáte, zda chcete konce řádků označit znakem pro návrat na začátek řádku (CR), znakem odřádkování (LF) nebo oběma znaky.

Začátek stránky

Vyhledání kódovacích norem, které jsou k dispozici ve Wordu

Word dokáže rozpoznat různé kódovací normy a podporuje ty z nich, které poskytuje systémový software na počítači.

Následující seznam systémů zápisu zobrazuje kódovací normy (také se jim říká znakové stránky) přidružené ke každému systému zápisu.

Systém zápisu

Kódovací normy

Použité písmo

Vícejazyčné

Unicode (UCS-2 little-endian a big-endian, UTF-8, UTF-7)

Výchozí písmo založené na stylu Normální ve vaší jazykové verzi Wordu

Arabština

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Čínština (zjednodušená)

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Čínština (tradiční)

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Cyrilice

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

Angličtina, západoevropské nebo jiné písmo psané latinkou

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Řečtina

Windows 1253

Courier New

Hebrejština

Windows 1255

Courier New

Japonština

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Korejština

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Thajština

Windows 874

Tahoma

Vietnamština

Windows 1258

Courier New

Indické jazyky: Tamilština

ISCII 57004

Latha

Indické jazyky: Nepálština

ISCII 57002 (Devanágarí)

Mangal

Indické jazyky: Konkanština

ISCII 57002 (Devanágarí)

Mangal

Indické jazyky: Hindština

ISCII 57002 (Devanágarí)

Mangal

Indické jazyky: Ásámština

ISCII 57006

Indické jazyky: Bengálština

ISCII 57003

Indické jazyky: Gudžarátština

ISCII 57010

Indické jazyky: Kannadština

ISCII 57008

Indické jazyky: Malajálamština

ISCII 57009

Indické jazyky: Urijština

ISCII 57007

Indické jazyky: Maráthština

ISCII 57002 (Devanágarí)

Indické jazyky: Pandžábština

ISCII 57011

Indické jazyky: Sanskrt

ISCII 57002 (Devanágarí)

Indické jazyky: Telugština

ISCII 57005

 • Použití indických jazyků musí podporovat systém. Potřebujete také příslušná písma typu Open Type.

 • Podpora nepálštiny, ásámštiny, bengálštiny, gudžarátštiny, malajálamštiny a urijštiny je omezená.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×