Volba správného zobrazení úkolu v PowerPointu

Soubor PowerPoint můžete zobrazit různými způsoby, podle toho, jaký je úkol na ruce. Některá zobrazení jsou užitečná při vytváření prezentace a jiná zase při jejím předvádění.

Různé možnosti zobrazení PowerPoint na kartě zobrazení najdete takto:

Nabídka Zobrazení v PowerPointu

Nejčastěji používaná zobrazení najdete taky na hlavním panelu v pravé dolní části okna snímku (viz dole).

Zobrazuje tlačítka Zobrazení dole na obrazovce PowerPointu.

Poznámka: Pokud chcete změnit výchozí zobrazení v PowerPoint, přečtěte si článek Změna výchozího zobrazení.

Zobrazení pro vytváření prezentace

Normální zobrazení

Na Normální zobrazení se můžete přepnout z hlavního panelu Tlačítko Normální zobrazení v PowerPointu na spodní straně okna se snímkem nebo z karty Zobrazení na pásu karet.

Normální zobrazení je režim úprav, ve kterém se při vytváření snímků často pracujete. V Normálním zobrazení (dole) se zobrazují nalevo miniatury snímků, velké okno s aktuálním snímkem a pod ním pole, do kterého můžete k danému snímku napsat poznámky prezentujícího.

Zobrazuje Normální zobrazení v PowerPointu.

Zobrazení Řazení snímků

Na zobrazení Řazení snímků se můžete přepnout z hlavního panelu Zobrazuje tlačítko pro zobrazení snímků v PowerPointu. na spodní straně okna se snímkem nebo z karty Zobrazení na pásu karet.

Zobrazení řazení snímků (dole) zobrazuje všechny snímky v prezentaci ve vodorovném pořadí s miniaturami. Zobrazení prezentace je užitečné, pokud potřebujete změnit uspořádání snímků – stačí kliknout na snímky a přetáhnout je do nového umístění nebo přidat oddíly a uspořádat snímky do smysluplných skupin.

Zobrazuje Zobrazení řazení snímků v PowerPointu

Další informace o oddílech najdete v tématu uspořádání powerpointových snímků do oddílů.

Zobrazení Poznámky

Poznámky lektora můžete zobrazit nebo skrýt pomocí tlačítka poznámky Tlačítko Poznámky v PowerPointu v dolní části okna snímku, nebo se dostanete do zobrazení poznámky na kartě zobrazení na pásu karet.

Podokno Poznámky se nachází pod oknem se snímkem. Svoje poznámky si můžete vytisknout nebo je zahrnout do prezentace, kterou poskytnete posluchačům, nebo je můžete při předvádění prezentace sami používat jako vodítko.

Zobrazuje podokno Poznámky lektora v PowerPointu.

Další informace o poznámkách najdete v tématu Přidání poznámek prezentujícího ke snímkům.

Zobrazení Osnova

Do zobrazení Osnova se přepnete z karty Zobrazení na pásu karet. (V PowerPoint 2013 a novějším se už nedostanete do zobrazení osnovy z normálního zobrazení. Musíte se dostat na kartu zobrazení .)

Zobrazení Osnova můžete využít k vytvoření osnovy nebo struktury prezentace. Zobrazuje jenom text na snímcích, ne na obrázky ani jiné grafické položky.

Zobrazení osnovy v PowerPointu.

Zobrazení předlohy

Na zobrazení předlohy se přepnete tak, že na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení předlohy vyberete požadované zobrazení předlohy.

Mezi zobrazení předlohy patří zobrazení Snímek, Podklady a Poznámky. Hlavní přínos práce se zobrazením předloh spočívá v tom, že můžete provést změnu globálně u všech snímků, poznámek nebo podkladů přiřazených k prezentaci.

Další informace o práci s předlohami naleznete v článcích:

Zobrazení pro předvádění a prohlížení prezentace

Zobrazení Prezentace

Do zobrazení prezentace se dostanete Zobrazuje tlačítko Zobrazení prezentací v PowerPointu v dolní části okna snímku.

Zobrazení Prezentace se používá k předvádění prezentace lidem. Toto zobrazení zabírá celou obrazovku počítače stejně jako při skutečném promítání prezentace na plátno.

Zobrazení prezentujícího

Pokud chcete přejít do zobrazení prezentujícího , v zobrazení prezentace v levém dolním rohu obrazovky klikněte na Tlačítko Zobrazit zobrazení prezentujícího v PowerPointu. a potom klikněte na Zobrazit zobrazení prezentujícího (viz níže).

Zobrazení prezentujícího můžete využít během předvádění prezentace k zobrazení svých poznámek. Při použití zobrazení prezentujícího se poznámky zobrazí jen vám.

Zobrazuje nabídku Zobrazení prezentujícího v PowerPointu.

Další informace o použití zobrazení prezentujícího najdete v tématu Zobrazení poznámek prezentujícího při prezentacích.

Zobrazení pro čtení

Do zobrazení pro čtení můžete získat Tlačítko Zobrazení pro čtení v PowerPointu v dolní části okna snímku.

Většina lidí prohlíží PowerPoint prezentaci, aniž by prezentující používali zobrazení pro čtení. V tomto režimu se prezentace zobrazuje přes celou obrazovku jako v režimu Prezentace a navíc obsahuje několik zjednodušených ovládacích prvků, které umožňují snadné přecházení mezi snímky.

Zobrazení pro vytváření prezentace

V PowerPointu je několik zobrazení, která vám můžou pomoct vytvářet profesionální prezentace.

Normal view

Normální zobrazení je hlavní zobrazení pro úpravy, ve kterém můžete psát a navrhovat prezentace. Normální zobrazení má čtyři pracovní oblasti:

Normal View

1: karta osnova Tohle je skvělé místo pro psaní obsahu – abyste mohli sbírat nápady, plánovat, jak je prezentovat, a jak přesouvat snímky a text. Karta osnova zobrazuje text snímku ve formátu osnovy.

Poznámka: Pokud chcete vytisknout tištěnou osnovu prezentace jenom s textem (tak, jak se zobrazuje v zobrazení osnovy), a žádnou z nich ani animaci, klikněte na kartu soubor .

Potom klikněte na tisk, klikněte na snímky na celou stránku v části jiná nastavení, klikněte na obrys a potom klikněte na tisk v horní části.

2: karta snímky  Snímky v prezentaci můžete během úprav zobrazit jako miniatury. Miniatury usnadňují navigaci v prezentaci a zobrazení důsledků změn návrhu. Můžete taky snadno změnit uspořádání, přidat nebo odstranit snímky.

3: podokno snímků V pravém horním oddílu okna PowerPointu se v podokně snímků zobrazí velké zobrazení aktuálního snímku. Pomocí aktuálního snímku zobrazeného v tomto zobrazení můžete přidávat text a vkládat obrázky, tabulky, obrázky SmartArt, grafy, objekty kreslení, textová pole, filmy, zvuky, hypertextové odkazy a animace.

4: podokno poznámek V podokně poznámek pod podoknem snímku můžete psát poznámky, které se týkají aktuálního snímku. Později můžete poznámky vytisknout a při předvádění prezentace na ně odkazovat. Můžete si taky vytisknout poznámky, které dáte svým posluchačům, nebo poznámky zahrnout do prezentace, kterou odešlete cílové skupině nebo příspěvku na webové stránce.

Mezi kartami snímky a Osnova můžete přepínat. Pokud chcete zvětšit nebo skrýt podokno, které obsahuje karty Osnova a snímky, přečtěte si téma zobrazení nebo skrytí karty Osnova nebo snímky.

Poznámka: Pokud chcete zobrazit pravítko nebo mřížky v normálním zobrazení, zaškrtněte na kartě zobrazení ve skupině Zobrazit políčko pravítko nebo Mřížka .

Zobrazení Řazení snímků

Zobrazení řazení snímků vám umožní zobrazit miniatury snímků. Toto zobrazení usnadňuje řazení a uspořádání posloupnosti snímků při vytváření prezentace a také při přípravě prezentace pro tisk.

Oddíly můžete přidávat také v zobrazení řazení snímků a řadit do různých kategorií nebo oddílů. Do zobrazení řazení snímků se dostanete z hlavního panelu na spodní straně okna se snímkem nebo z karty zobrazení na pásu karet.

Zobrazení Řazení snímků

Zobrazení Poznámky

Podokno poznámek je v podokně snímků. Můžete psát poznámky, které se týkají aktuálního snímku. Později můžete poznámky vytisknout a při předvádění prezentace na ně odkazovat. Můžete si taky vytisknout poznámky, které dáte svým posluchačům, nebo poznámky zahrnout do prezentace, kterou odešlete cílové skupině nebo příspěvku na webové stránce.

Pokud chcete poznámky zobrazit a pracovat s nimi na celé stránce, klikněte na kartě zobrazení ve skupině zobrazení prezentace na položku poznámky.

Zobrazení předlohy

Zobrazení předlohy zahrnují zobrazení snímků, podkladů a poznámek. Jedná se o hlavní snímky, které ukládají informace o prezentaci, včetně pozadí, barev, písem, efektů, zástupných symbolů a umístění. Klíčem k práci v zobrazení předlohy je to, že v předloze snímků, v předloze poznámek nebo v předloze podkladů můžete změnit univerzální styl na všechny snímky, poznámky nebo podklady přidružené k prezentaci.

Další informace o práci s předlohami najdete v článku co je předloha snímků? a vytvořte a přizpůsobte předlohu snímků.

Zobrazení pro předvádění prezentace

Zobrazení Prezentace

Zobrazení Prezentace se používá k předvádění prezentace lidem. Toto zobrazení zabírá celou obrazovku počítače stejně jako při skutečném promítání prezentace na plátno. V průběhu skutečné prezentace uvidíte, jak vaše grafika, časování, filmy, animované efekty a přechodové efekty budou vypadat.

Pokud chcete ukončit zobrazení prezentace, stiskněte ESC.

Zobrazení pro přednášejícího

Zobrazení prezentujícího je klíčové zobrazení založené na prezentaci, které můžete použít při předvádění prezentace. Pomocí dvou monitorů můžete spouštět jiné programy a zobrazit poznámky lektora, které vaši účastníci neuvidí.

Pokud chcete používat zobrazení prezentujícího, ujistěte se, že váš počítač má více možností monitorování, zapněte podporu více monitorů a zapněte zobrazení prezentujícího.

Další informace o použití zobrazení prezentujícího najdete v tématu zobrazení poznámek lektora soukromě při předvádění prezentace na více monitorech.

Zobrazení pro čtení

Zobrazení pro čtení se používá k předvedení prezentace, aby nedošlo k cílové skupině (třeba přes velkou obrazovku), ale místo toho, aby se někdo zobrazil na svém počítači. Pokud chcete zobrazit prezentaci, která není v zobrazení prezentace na celé obrazovce, ale v okně s jednoduchými ovládacími prvky, které prezentaci snadno kontroluje, použijte zobrazení pro čtení na vašem počítači. Pokud chcete změnit prezentaci, můžete kdykoliv přepnout ze zobrazení pro čtení do jednoho z dalších zobrazení.

Zobrazení pro přípravu a tisk prezentace

Abyste si mohli uložit papír a rukopis, budete muset před tiskem připravit tiskovou úlohu. PowerPoint nabízí zobrazení a nastavení, která vám pomůžou určit, co chcete vytisknout (snímky, podklady nebo stránky poznámek) a jak se mají tyto úlohy vytisknout (barevně, ve stupních šedé, černobíle, s rámečky a další).

Podrobnější informace o tisku a náhledu tisku najdete v tématu Tisk powerpointových snímků nebo podkladů.

Zobrazení Řazení snímků

Zobrazení řazení snímků vám umožní zobrazit miniatury snímků. Toto zobrazení usnadňuje řazení a uspořádání posloupnosti snímků při přípravě na tisk snímků. Do zobrazení řazení snímků se dostanete z hlavního panelu na spodní straně okna se snímkem nebo z karty zobrazení na pásu karet.

Zobrazení Řazení snímků

Náhled

Náhled umožňuje zadat nastavení pro to, co chcete vytisknout – podklady, stránky poznámek a osnova nebo snímky. Klikněte na soubor > vytisknouta pak zvolte možnosti v části Nastavení.

Zobrazení v PowerPoint, která můžete použít k úpravám, tisku a předvádění prezentace:

 • Normal view

 • Zobrazení Řazení snímků

 • Zobrazení Poznámky

 • Zobrazení osnovy (dostupné v PowerPoint 2016 pro Mac a novějších verzích)

 • Zobrazení Prezentace

 • Zobrazení pro přednášejícího

 • Zobrazení předloh: snímek, podklady a poznámky

Mezi PowerPoint zobrazení můžete přepínat na dvou místech:

Přechod mezi kterýmkoli zobrazení pomocí nabídky zobrazení

Nabídka zobrazení v PowerPointu

Přístup k třem hlavním zobrazením (normální, řadicího nebo prezentaci) na spodním panelu okna PowerPoint

Tlačítka zobrazení v dolní části okna aplikace PowerPoint

Zobrazení pro vytváření nebo úpravy prezentace

Několik zobrazení v PowerPoint vám může pomoci vytvořit profesionální prezentaci.

 • Normal view     Normální zobrazení je hlavní zobrazení pro úpravy, ve kterém můžete psát a navrhovat prezentace. Normální zobrazení má tři pracovní oblasti:

  • Podokno miniatur

  • Podokno snímky

  • Podokno poznámek

  Podokno miniatur, podokno snímků a podokno poznámek v PowerPointu pro Mac
 • Zobrazení řazení snímků     Zobrazení řazení snímků vám umožní zobrazit miniatury snímků. Toto zobrazení usnadňuje řazení a uspořádání posloupnosti snímků při vytváření prezentace a také při přípravě prezentace pro tisk. Oddíly můžete přidávat také v zobrazení řazení snímků a řadit do různých kategorií nebo oddílů.

 • Zobrazení Poznámky     Podokno poznámek je v podokně snímků. Můžete psát poznámky, které se týkají aktuálního snímku. Později můžete poznámky vytisknout a při předvádění prezentace na ně odkazovat. Můžete si taky vytisknout poznámky, které dáte svým posluchačům, nebo poznámky zahrnout do prezentace, kterou odešlete cílové skupině nebo příspěvku na webové stránce.

 • Zobrazení    osnovy (v PowerPoint 2016 pro Mac ) osnova zobrazí prezentaci jako osnovu tvořenou názvy a hlavním textem jednotlivých snímků. Každý název se zobrazí na levé straně podokna, které obsahuje zobrazení osnovy, spolu s ikonou snímku a číslem snímku. Práce v zobrazení osnovy je obzvláště užitečná, pokud chcete provádět globální úpravy, získat přehled prezentace, změnit posloupnost odrážek nebo snímků nebo použít změny formátování.

 • Zobrazení předlohy     Zobrazení předloh obsahují snímky, podklady a zobrazení poznámek. Jedná se o hlavní snímky, které ukládají informace o prezentaci, včetně pozadí, Barvy motivu, Písma motivu, Efekty motivu, zástupných symbolů a pozic. Klíčem k práci v zobrazení předlohy je to, že v předloze snímků, v předloze poznámek nebo v předloze podkladů můžete změnit univerzální styl na všechny snímky, poznámky nebo podklady přidružené k prezentaci. Další informace o práci s předlohami najdete v článku Úprava předlohy snímků.

Zobrazení pro předvádění prezentace

 • Zobrazení prezentace     Zobrazení Prezentace se používá k předvádění prezentace lidem. V tomto zobrazení jsou vaše snímky na celé obrazovce počítače.

 • Zobrazení prezentujícího     Zobrazení prezentujícího usnadňuje správu snímků, když prezentujete čas, který uplynul, jaký je na snímku, který je další, a zobrazuje poznámky, které uvidíte jenom vy (i když vám taky umožní dělat poznámky ze schůzky).

Zobrazení pro přípravu a tisk prezentace

Abyste si mohli uložit papír a rukopis, budete muset před tiskem připravit tiskovou úlohu. PowerPoint nabízí zobrazení a nastavení, která vám pomůžou určit, co chcete vytisknout (snímky, podklady nebo stránky poznámek) a jak se mají tyto úlohy vytisknout (barevně, ve stupních šedé, černobíle, s rámečky a další).

 • Zobrazení řazení snímků     Zobrazení řazení snímků vám umožní zobrazit miniatury snímků. Toto zobrazení usnadňuje řazení a uspořádání posloupnosti snímků při přípravě na tisk snímků.

 • Náhled     Náhled umožňuje zadat nastavení pro to, co chcete vytisknout – podklady, stránky poznámek a osnova nebo snímky.

Viz také

Uspořádání snímků do oddílů

Tisk snímků a podkladů

Zahájení prezentace a prohlížení poznámek v zobrazení prezentujícího

V PowerPoint pro web, když je soubor uložený v OneDrive, výchozí zobrazení je zobrazení pro čtení. Když je soubor uložený na OneDrive pro práci nebo školu nebo SharePoint v Microsoftu 365, zobrazí se v zobrazení pro úpravy výchozí zobrazení.

Zobrazení pro vytvoření prezentace

Zobrazení pro úpravy

Na zobrazení pro úpravy se dostanete z karty zobrazení nebo z hlavního panelu na spodní straně okna se snímkem.

Zobrazení pro úpravy je režim úprav, ve kterém se při vytváření snímků často pracujete. V části zobrazení pro úpravy se zobrazí miniatury snímků vlevo, velké okno zobrazující aktuální snímek a podokno poznámek pod aktuálním snímkem, do kterého můžete zadat poznámky lektora pro daný snímek.

Zobrazení pro úpravy v PowerPointu Online

Zobrazení Řazení snímků

Řazení snímků umožňuje zobrazit snímky na obrazovce v mřížce, která usnadňuje jejich uspořádání, nebo jejich uspořádání do oddílů, a to pouhým přetažením myší na požadované místo.

Zobrazení řazení snímků v PowerPointu pro web

Pokud chcete přidat oddíl pravým tlačítkem, klikněte na první snímek nového oddílu a vyberte přidat oddíl. Další informace najdete v článku věnovaném uspořádání powerpointových snímků do oddílů.

Pokud chcete zobrazit zobrazení řazení snímků, klikněte na tlačítko řazení snímků Tlačítko Zobrazit řazení snímků na stavovém řádku v dolní části okna.

Zobrazení pro prezentaci nebo zobrazení prezentace

Zobrazení Prezentace

Do zobrazení prezentace se dostanete z panelu úkolů Zobrazuje tlačítko Zobrazení prezentací v PowerPointu v dolní části okna snímku.

Zobrazení Prezentace se používá k předvádění prezentace lidem. Zobrazení prezentace zabírá celou obrazovku počítače přesně tak, jak bude prezentace vypadat na velké obrazovce, když ji uvidí posluchačé.

Zobrazení pro čtení

Poznámka: Zobrazení pro čtení není k dispozici pro PowerPoint pro web souborů uložených v OneDrive pro práci nebo školu neboSharePoint v Microsoftu 365.

Do zobrazení pro čtení se dostanete z karty zobrazení nebo z hlavního panelu Tlačítko Zobrazení pro čtení v PowerPointu v dolní části okna snímku.

Většina lidí prohlíží PowerPoint prezentaci, aniž by prezentující používali zobrazení pro čtení. V tomto režimu se prezentace zobrazuje přes celou obrazovku jako v režimu Prezentace a navíc obsahuje několik zjednodušených ovládacích prvků, které umožňují snadné přecházení mezi snímky. Poznámky lektora můžete zobrazit také v zobrazení pro čtení.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Předplatné, které vám umožní maximálně využít váš čas

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×