Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Ať máte jenom pár kontaktů, několik set nebo víc než tisíc, někdy raději chcete kontakt vyhledat namísto toho, abyste procházeli dlouhý seznam kontaktů. Lidi a kontakty můžete v Outlooku vyhledávat několika způsoby.

Vyhledat kontakt můžete několika různými způsoby. Můžete použít pole Hledat lidi na pásu karet v libovolné složce Outlooku, hledat při vytváření nové zprávy nebo schůzky nebo hledat v Outlooku v podokně Lidé (dříve označovaném jako složka Kontakty).

Hledání kontaktu pomocí pole Hledat lidi na pásu karet

Toto je nejrychlejší a nejjednodušší způsob vyhledání kontaktu. Umístěte kurzor do pole Hledat lidi a začněte psát prvních několik písmen jména nebo e-mailové adresy osoby. Během psaní Outlook průběžně upřesňuje hledání. Například když napíšete písmeno t, Outlook vrátí jako odpovídající jména Tonda, Tereza a Tamara. Když napíšete ta, Outlook tento seznam dále upřesní na Tamara.

Hledání kontaktu při vytváření nové zprávy

Když v nové zprávě vyberete tlačítka Komu, Kopie a Skrytá, Outlook zobrazí váš výchozí adresář. Pokud máte účet Exchange nebo Microsoft 365, je to globální adresář vaší organizace. Pokud používáte účet POP nebo IMAP, zobrazí se složka Kontakty.

Pokud máte více složek kontaktů nebo adresářů, můžete si z nich vybrat v rozevíracím seznamu v části Adresář. Jakmile to uděláte, zobrazí se abecední seznam kontaktů seřazených podle jména.

Kontakt najdete tak, že do pole Hledat napíšete část jeho jména a pak vyberete Přejít. Můžete vybrat přepínač Více sloupců a hledat podle dalších polí, včetně Oddělení, Telefon a Místo. Jakmile Outlook vrátí seznam kontaktů, poklikejte na ten, který chcete přidat do pole Komu, nebo vyberte kontakt a potom kliknutím na Komu, Kopie nebo Skrytá přidejte kontakt do příslušných polí.

Hledání kontaktu v podokně Lidé

 1. V dolní části obrazovky klikněte na Lidé.

  Klikněte na Lidé

 2. Nad seznamem kontaktů klikněte do pole Prohledat: Kontakty.

  Na kartě Lidé klikněte na Prohledat: Kontakty

  Poznámka: Pole Prohledat: Kontakty v horní části seznamu kontaktů se liší od pole Hledat lidi, které je v pravém horním rohu pásu karet Outlooku. Pole Hledat lidi hledá jenom jména a e-mailové adresy. Pole Prohledat: Kontakty hledá telefonní čísla, adresy, názvy společností jména a další údaje.

  Srovnání pole Hledat lidi s polem Prohledat: Kontakty

 3. Napište jméno osoby nebo jiné informace, podle kterých chcete vyhledávat, třeba telefonní číslo nebo název společnosti.

  Tip: Můžete hledat s použitím úplných nebo částečných informací. Když budete třeba hledat někoho, kdo se jmenuje Václav Holý, můžete napsat celé jeho jméno nebo jenom hol, což jsou první tři znaky jeho příjmení.

 4. Outlook zobrazí výsledky hledání v podobě karty, na které je fotka kontaktu, e-mailová adresa, adresa do práce nebo domů a telefonní čísla. Ve výsledcích hledání vyberte požadovanou osobu.

  Poznámka: Outlook během psaní zpřesňuje hledání. Například pokud napíšete písmeno J, Outlook vrátí výsledky, které obsahují jména Jan, Jiří, Julián a Julie. Pokud napíšete Jul, Outlook vrátí výsledky, které v libovolném poli obsahují jména Julián a Julie, včetně názvu společnosti, fyzické adresy a e-mailové adresy.

Zpřesnění vyhledávání

Zobrazuje se vám při vyhledávání podle úplných nebo částečných informací příliš moc výsledků? Zkuste dál zpřesnit podmínky vyhledávání. Když kliknete do pole Hledat lidi na kartě Lidé, zobrazí se karta Nástroje hledání.

Tip:  Kartu Nástroje hledání můžete otevřít taky stisknutím kláves Ctrl+E.

Karta Nástroje hledání

Na kartě Nástroje hledání najdete spoustu možností pro zpřesnění hledání, včetně následujících skupin možností.

 • Obor:    Změní složky, ve kterých chcete vyhledávat.

 • Upřesnit:    Umožňuje vyhledávat lidi, kteří mají v kontaktních informacích uvedená telefonní čísla nebo jiné konkrétní typy informací.

 • Možnosti:    Použije předchozí vyhledávání nebo změní možnosti rozšířeného vyhledávání.

V Kontaktech udělejte některý z těchto kroků:

 • Do pole Prohledat: Kontakty zadejte jméno nebo jiné údaje o kontaktu.

  Pole pro hledání kontaktů

 • Stiskněte CTRL+E.

Můžete hledat s použitím úplných nebo částečných informací. Můžete třeba zadat část názvu firmy nebo telefonní číslo.

 • V libovolném zobrazení Karta, jako jsou třeba Vizitky nebo Adresní karty, klikněte na písmeno v abecedním seznamu, který se zobrazí vedle karet.

 • V libovolném zobrazení Tabulka, jako je třeba Telefonní seznam nebo Podle společnosti, kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte kontakty podle kritérií, která jsou přidružená k danému sloupci. Několik příkladů záhlaví sloupců: Jméno a příjmení, Funkce, Společnost a Kategorie.

Kontakty můžete hledat taky z libovolné složky v Outlooku. Postupujte takto:

 • Na kartě Domů ve skupině Najít v poli Najít kontakt zadejte jméno kontaktu.

  Můžete zadat část jména, třeba Petr L, jméno nebo příjmení, e-mailovou adresu, zobrazované jméno nebo název společnosti.

Zpřesnění vyhledávání

Když kliknete do pole Prohledat: Kontakty, zobrazí se karta Nástroje hledání. Příkazy pro hledání umožňují zpřesnit hledání a usnadňují tak vyhledání kontaktu.

Nástroje hledání na kartě Hledání na pásu karet

 • Obor:    Umožňuje změnit složky Outlooku, které se mají do hledání zahrnout.

 • Upřesnit:    Umožňuje hledat položky na základě kategorií nebo jenom záznamy s telefonními čísly, adresami nebo kontaktními údaji, které zvolíte.

 • Možnosti:    Umožňuje zkontrolovat nebo znovu použít předchozí vyhledávání nebo změnit možnosti rozšířeného vyhledávání.

Vyhledávání v doručené poště

Kontakty můžete hledat taky z libovolné složky ve vaší poštovní schránce.

 • Na kartě Domů ve skupině Najít v poli Najít kontakt zadejte jméno osoby, kterou chcete najít.

  Můžete zadat část jména, jméno nebo příjmení, e-mailovou adresu, zobrazované jméno nebo název společnosti.

Hledání pomocí pole Prohledat adresáře

Pole pro hledání v adresáři

 • Na panelu nástrojů Standardní v poli Prohledat adresáře zadejte jméno kontaktu, který chcete najít. Nejdřív se prohledají vaše Kontakty aplikace Outlook. Pokud se nenajde žádná shoda, prohledají se všechny ostatní dostupné adresáře, včetně těch, které jste přidali.

  Tip: Můžete také zadat část jména, třeba Petr L, jméno nebo příjmení, zobrazované jméno, e-mailový alias nebo název společnosti. Pokud chcete rychle otevřít kontakt, který jste hledali dříve, klikněte na šipku vedle pole Prohledat adresáře a potom klikněte na požadované jméno.

Zadání adresy do zprávy po nalezení jména nebo e-mailové adresy

 1. V nové zprávě klikněte v záhlaví do pole Komu, Kopie nebo Skrytá.

 2. Do pole Hledat zadejte jméno.

 3. Poklikejte na jméno v seznamu Jméno a klikněte na OK.

  Proč nevidím v adresáři seznam jmen (sloupec)?

  Zřejmě jste při posledním použití adresáře použili pro hledání možnost Více sloupců. Zobrazení seznamu jmen obnovíte tak, že vedle pole Hledat kliknete na možnost Pouze jméno.

  Další sloupce hledání

Jiné způsoby hledání

Po zadání jména do pole Komu, Kopie nebo Skrytá v e-mailové zprávě Outlook automaticky zjistí, jestli se zadané jméno shoduje s nějakým jménem v adresáři. Pokud se najde shoda, vyplní se zobrazované jméno a e-mailová adresa a můžete zprávu odeslat. Pokud se nenajde žádná shoda, zobrazí se dialogové okno Kontrola jmen s výzvou k zadání dalších informací. Pokud jsou zadaná písmena obsažená ve více jménech, můžete vybrat požadované jméno ze seznamu. Pokud se žádné jméno nenajde, můžete hledat v jiném adresáři nebo vytvořit nový kontakt.

Pokud do polí zadáte e-mailovou adresu nebo alias a daná osoba nebo distribuční seznam se nachází v adresáři, vyplní se zobrazované jméno a nahradí text, který jste zadali.

 1. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na Adresář Obrázek tlačítka.

  Tip: Adresář můžete otevřít také z nabídky Nástroje a v otevřené zprávě. Ve zprávě na kartě Zpráva ve skupině Jména klikněte na Adresář.

 2. V seznamu Adresář klikněte na adresář, ve kterém chcete hledat jména.

  Adresáře v seznamu Adresář se vytvářejí ze složek ve vašich Kontaktech, s výjimkou Globálního adresáře. Adresář aplikace Outlook tvoří ve výchozím nastavení obsah hlavní složky Kontakty aplikace Outlook. Uvedené jsou také další vytvořené složky kontaktů, pokud jste u nich nenastavili vlastnost, která zabraňuje jejich zobrazení. Globální adresář Microsoft Exchange vytváří a spravuje správce organizace.

  Seznam adresářů
 3. Do pole Hledat zadejte jméno nebo část jména, které hledáte.

  Hledání jmen

  Pokud chcete hledat jméno pomocí dalších informací, jako jsou třeba funkce nebo adresa, klikněte na možnost Více sloupců a zadejte příslušné informace. V tomto poli je možné zadat hledání podle více kritérií. Za každé kritérium zadejte čárku. Prohledají se všechny zahrnuté sloupce, které se označují také jako pole pro tyto informace.

  Proč nevidím v adresáři seznam jmen (sloupec)?

  Zřejmě jste při posledním použití adresáře použili pro hledání možnost Více sloupců. Zobrazení seznamu jmen obnovíte tak, že vedle pole Hledat kliknete na možnost Pouze jméno.

  Další sloupce hledání

  Poznámky: 

  • Pokud nemůžete najít požadované jméno v adresáři, který je zobrazený, zkuste je hledat v jiném adresáři. V seznamu Adresář může být několik adresářů, přičemž každý z nich obsahuje jiné informace. Hledání položek v libovolném sloupci

  • Pokud k hledání e-mailové adresy použijete Internetový adresář LDAP, máte možnost hledat jméno podle znaku, kterým jméno začíná, nebo podle znaků, které jméno obsahuje. Klikněte na Má na začátku nebo Obsahuje.

  1. V dialogovém okně Adresář klikněte na jiný adresář v seznamu Adresář.

  2. Pokud chcete zobrazit kontakty ze seznamu Kontakty aplikace Outlook, klikněte v seznamu Adresář na název požadované složky kontaktů v části Adresář aplikace Outlook.

   Kontakt se zobrazuje ve složce Adresář aplikace Outlook/Kontakty jenom v případě, že se jedná o záznam v poli E-mail nebo Fax.

Zadání adresy do zprávy po nalezení jména nebo e-mailové adresy

 1. V nové zprávě klikněte v záhlaví na možnost Komu, Kopie nebo Skrytá.

 2. Najděte jméno nebo e-mailovou adresu pomocí postupu popsaného v předchozí části Hledání jmen v adresáři.

 3. Poklikejte na jméno nebo e-mailovou adresu v seznamu v adresáři a klikněte na OK.

  Proč nevidím v adresáři seznam jmen (sloupec)?

  Zřejmě jste při posledním použití adresáře použili pro hledání možnost Více sloupců. Zobrazení seznamu jmen obnovíte tak, že vedle pole Hledat kliknete na možnost Pouze jméno.

  Další sloupce hledání

 1. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na Adresář Obrázek tlačítka.

  Tip: Adresář můžete otevřít také z nabídky Nástroje a v otevřené zprávě. Ve zprávě na kartě Zpráva ve skupině Jména klikněte na Adresář.

 2. V seznamu Adresář klikněte na adresář, ve kterém chcete hledat jména.

  Seznam adresářů

 3. V poli Hledat klikněte na možnost Více sloupců.

 4. Zadejte informace (nebo část informací), které hledáte. Můžete třeba zadat telefonní číslo, adresu nebo funkci dané osoby.

  Poznámky: 

  • V tomto poli je možné zadat hledání podle více kritérií. Za každé kritérium zadejte čárku. Prohledají se všechny zahrnuté sloupce, které se označují také jako pole pro tyto informace.

  • Pro upřesnění hledání můžete do pole Hledat zahrnout jméno nebo část jména dané osoby.

  • Pokud nenajdete osobu, kterou hledáte, můžete hledat v jiném adresáři. Všechny adresáře nemusí obsahovat stejná pole.

Funkce Rozšířené hledání umožňuje použít při hledání osob více klíčových slov nebo kritérií. Podobá se hledání prováděnému pomocí možnosti Více sloupců v poli Hledat, ale kritéria hledání se nezadávají do jednoho pole s oddělováním čárkami, ale do samostatných polí. V závislosti na informacích o kontaktu, které se pro osobu zadávají, se nemusí při hledání používat všechna pole.

Rozšířené hledání umožňuje zobrazit pole, která se prohledávají pomocí konkrétních klíčových slov nebo kritérií.

 1. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na Adresář Obrázek tlačítka.

  Tip: Adresář můžete otevřít také z nabídky Nástroje a v otevřené zprávě. Ve zprávě na kartě Zpráva ve skupině Jména klikněte na Adresář.

 2. V seznamu Adresář klikněte na adresář, ve kterém chcete hledat jména.

  Zvolte v seznamu adresář pro hledání.

 3. Klikněte na Rozšířené hledání.

 4. V okně Najít zadejte informace do příslušných polí.

  Zadání kritérií vyhledávání při hledání osob

  Čím více informací uvedete, tím přesnější budou výsledky hledání.

  Poznámka: Pokud nenajdete osobu, kterou hledáte, můžete hledat v jiném adresáři. Všechny adresáře nemusí obsahovat stejné informace.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×