Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy (odkazy)

Podrobné informace o funkci získáte kliknutím na její název v prvním sloupci.

Poznámka: Značky verzí označují verzi Excelu, ve které byla funkce zavedená. Tyto funkce nejsou v dřívějších verzích dostupné. Například značka verze 2013 označuje, že daná funkce je dostupná v Excelu 2013 a ve všech pozdějších verzích.

Funkce

Popis

ODKAZ

Vrátí textový odkaz na jednu buňku listu.

POČET.BLOKŮ

Vrátí počet oblastí v odkazu.

ZVOLIT

Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot.

SLOUPEC

Vrátí číslo sloupce odkazu.

SLOUPCE

Vrátí počet sloupců v odkazu.

Funkce FILTER

Tlačítko Office 365

Filtruje oblast dat na základě kritérií, která definujete.

FORMULATEXT
Excel 2013

Vrátí funkci ze zadaného odkazu, zformátovanou jako text.

ZÍSKATKONTDATA
Excel 2010

Vrátí data uložená v sestavě kontingenční tabulky.

VVYHLEDAT

Prohledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky.

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ

Vytvoří zástupce nebo odkaz, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti intranet nebo Internet.

INDEX

Pomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice.

NEPŘÍMÝ.ODKAZ

Vrátí odkaz určený textovou hodnotou.

VYHLEDAT

Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici.

POZVYHLEDAT

Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.

POSUN

Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu.

ŘÁDEK

Vrátí číslo řádku odkazu.

ŘÁDKY

Vrátí počet řádků v odkazu.

RTD

Načte data v reálném čase z aplikace, která podporuje automatizaci COM.

Funkce SORT

Tlačítko Office 365

Seřadí obsah oblasti nebo matice.

Funkce SORTBY

Tlačítko Office 365

Seřadí obsah oblasti nebo matice na základě hodnot v odpovídající oblasti nebo matici.

TRANSPOZICE

Vrátí transponovanou matici.

Funkce UNIQUE

Tlačítko Office 365

 Vrátí seznam jedinečných hodnot v seznamu nebo oblasti.

SVYHLEDAT

Hledá v prvním sloupci matice a dále ve směru řádku, až vrátí hodnotu buňky.

Funkce XLOOKUP

Tlačítko Office 365

Prohledá oblast nebo matici a vrátí položku odpovídající první položce, kterou najde. Pokud shoda neexistuje, může xlOOKUP vrátit nejbližší (přibližnou) shodu. 

XMATCH

Tlačítko Office 365

Vrátí relativní pozici položky v matici nebo oblasti buněk. 

Důležité informace: Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Viz taky

Funkce Excelu (podle kategorie)

Funkce Excelu (podle abecedy)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×