Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Když budete dělat poznámky a plánovat projekty v OneNote, můžete se divit, jak spravovat termíny a pamatovat si věci v seznamu úkolů. Jednou z možností je vytváření úkolů Outlooku. Pak můžete tyto úkoly zobrazit a sledovat v Outlook a dokonce i dostat připomenutí.

Vytvoření outlookového úkolu ve OneNotu

 1. V OneNotu vyberte text, z kterého chcete vytvořit úkol.

 2. V zobrazené nabídce klikněte na šipku vedle tlačítka Úkoly Outlooku a vyberte připomenutí.

  V OneNotu se vedle úkolu zobrazí příznak (praporek) a úkol se přidá do Outlooku.

  Můžete vytvořit úkol, který se dá sledovat v Outlooku.

Tip: Pomocí této nabídky můžete taky přidávat značky poznámek. Značky poznámek jsou užitečné třeba pro vytváření seznamů úkolů nebo označování důležitých položek. Na rozdíl od úkolů Outlooku (s praporky) jsou značky poznámek funkcí OneNotu. V OneNotu můžete značkami označovat úkoly v poznámkách ze schůzek, ale ty se v Outlooku nezobrazí.

Vyhledání úkolu v OneNotu

 • Na kartě Domů v OneNotu zvolte Najít značky.

  Snímek obrazovky Najít značky v OneNotu 2016

  Vaše úkoly Outlooku budou v podokně Souhrn značek napravo.

Poznámka: Úkoly Outlooku poznáte podle praporků nebo značek zaškrtnutí. Uvidíte tady taky značky OneNotu, třeba věci, které jste si označili k následnému zpracování nebo opatřili značkou jako dotaz.

Úkoly se přehledně zobrazují v podokně Souhrn značek.

Označení úkolu jako dokončeného

 • V podokně Souhrn značek v OneNotu zaškrtněte příznak (praporek) vedle úkolu Outlooku.

  Úkol se označí jako dokončený v podokně Souhrn značek v OneNotu i v Outlooku.

Tipy: 

 • Pokud označíte úkol jako dokončený v Outlooku, úkol se v OneNotu označí jako dokončený po synchronizaci OneNotu a Outlooku. Pokud označíte úkol jako dokončený v OneNotu, označí se jako dokončený v Outlooku a odebere se ze seznamu úkolů.

 • Pokud chcete tento úkol přidat zpátky do Outlooku, zaškrtněte políčko znovu.

Odstranění úkolu

Pokud se rozhodnete, že úkol nepotřebujete, můžete ho odebrat. Máte dvě možnosti: Můžete odstranit úkol z Outlooku, čímž taky odeberete značku (příznak) z OneNotu (text zůstane v poznámkách OneNotu), nebo můžete odebrat značku z OneNotu a ponechat úkol v Outlooku.

Odebrání úkolu z Outlooku:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na značku v poznámkách a klikněte na Odstranit úkol Outlooku.

  Text zůstane v OneNotu a úkol bude odebraný z Outlooku.

Ponechání úkolu v Outlooku a odebrání příznaku z OneNotu:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na značku v poznámkách a klikněte na Odznačit.

  Značka (příznak) se odebere z OneNotu a úkol zůstane v Outlooku.

  Snímek obrazovky s postupem pro odstranění úlohy Outlooku ve OneNotu 2016

OneNote a Outlook spolupracují i jinak. Můžete třeba vložit podrobnosti o schůzce a posílat poznámky do e-mailové zprávy.

Microsoft Office OneNote 2007 je těsně integrovaný s Microsoft Office Outlook 2007, abyste snadno spravili a sdíleli informace mezi poznámkovým blokem a plánem.

Vytvoření outlookového úkolu ve OneNotu

Když ve OneNotu vytvoříte outlookový úkol, přidá se při dalším otevření Outlooku do seznamu Úkoly.

Poznámka: Pokud máte v instalaci Outlooku nakonfigurovaných několik e-mailových profilů a chcete ve OneNotu vytvářet a ukládat outlookové úkoly, musíte napřed spustit Outlook. Pokud se chcete v počítači podívat na e-mailové profily, klikněte v Ovládacích panelech zobrazených podle kategorií na Uživatelské účty a pak klikněte na Pošta. Pokud používáte klasické zobrazení Ovládacích panelů, poklikejte na ikonu Pošta.

 1. Do libovolné části poznámek zadejte popis úkolu, který chcete vytvořit.

  Zadejte třeba Poslat poznámky ze schůzky.

 2. V nabídce Insert (Vložit) přejděte na Outlook Task (Úkol) a pak zvolte připomenutí nového úkolu.

  Po vytvoření úkolu se vedle jeho popisu zobrazí příznak úkolu. Podrobnosti úkolu zobrazíte tak, že přesunete ukazatel na ikonu úkolu, až se zobrazí jeho popis.

  Poznámka: Příznak nového úkolu může být zašedlý, dokud ho Outlook nepozná a nesynchronizuje s OneNotem. V takovém případě se v popisu úkolu zobrazuje i stav synchronizace.

Vyhledání úkolu v OneNotu

 1. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na šipku vedle tlačítka Značky a potom klikněte na Zobrazit všechny označené poznámky.

 2. V podokně Souhrn značek zúžit obor hledání v případě potřeby a potom klikněte na Aktualizovat výsledky.

Změna outlookového úkolu ve OneNotu

 1. Na stránce poznámek ve OneNotu klikněte pravým tlačítkem na outlookový úkol, který chcete změnit.

 2. V místní nabídce proveďte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete změnit datum zahájení vybraného outlookového úkolu, klikněte na nové datum zahájení (třeba Zítra). Pokud chcete přiřazené datum zahájení úkolu odebrat, klikněte na Bez data.

  • Když chcete vybraný outlookový úkol označit jako dokončený, klikněte na Označit jako dokončené.

  • Pokud chcete vybraný outlookový úkol odstranit, klikněte na Odstranit úkol aplikace Outlook.

Poznámka: Pokud chcete úkol změnit přímo v Outlooku, klikněte na stránce s poznámkami pravým tlačítkem na ikonu outlookového úkolu a pak v místní nabídce klikněte na Otevřít úkol v Outlooku.

Viz také

Zobrazení úkolů v Outlooku

Posílání poznámek v outlookové e-mailové zprávě

Vložení podrobností schůzky z Outlook do poznámek

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×