Vytváření formulářů, které uživatelé mohou vyplnit a vytisknout v aplikaci Word

Pokud chcete ve Wordu vytvořit formulář, který budou moct ostatní vyplňovat, začněte s šablonou nebo dokumentem a přidejte ovládací prvky obsahu. Mezi ovládací prvky obsahu patří zaškrtávací políčka, textová pole, nástroje pro výběr data a rozevírací seznamy. Pokud jste obeznámení s databázemi, tyto ovládací prvky obsahu se dokonce dají propojit s daty.

Zobrazení karty Vývojář

Pokud se na pásu karet karta Vývojář nezobrazuje, přečtěte si téma zobrazení karty Vývojář.

Otevření šablony nebo prázdného dokumentu, na kterém má být formulář založen

Pokud chcete ušetřit čas, začněte pracovat s šablonou formuláře nebo začněte od začátku s prázdnou šablonou.

 1. Přejděte na soubor > Nový.

 2. V online šablonách hledánízadejte formuláře nebo požadovaný typ formuláře a stiskněte ENTER.

 3. Zvolte šablonu formuláře a pak vyberte vytvořit nebo Stáhnout.

 1. Přejděte na soubor > Nový.

 2. Vyberte prázdný dokument.

Přidání obsahu do formuláře

Přejděte na vývojářea pak vyberte ovládací prvky, které chcete přidat do dokumentu nebo formuláře. Pokud chcete ovládací prvek obsahu odebrat, vyberte ho a stiskněte klávesu DELETE. Po vložení můžete nastavit vlastnosti ovládacích prvků.

Poznámka: Formulář vytvořený s využitím ovládacích prvků obsahu lze i vytisknout, ale rámečky, které ohraničují ovládací prvky obsahu, se nevytisknou.

V ovládacím prvku obsahu pro text ve formátu RTF můžou uživatelé text formátovat jako tučný nebo kurzívu a rozdělit ho do víc odstavců. Pokud chcete omezit možnosti pro text zadávaný uživateli, vložte ovládací prvek obsahu pro prostý text.

 1. Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Vyberte vývojář > ovládací prvek obsahu ve formátu RTF Tlačítko ovládací prvek formátovaného textu nebo prostý text Tlačítko ovládací prvek prostý text .

Informace o nastavení specifických vlastností ovládacího prvku najdete v tématu nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu.

Ovládací prvek Obrázek se často používá u šablon, můžete ho ale přidat i do formuláře.

 1. Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Vyberte možnost vývojář > Obrázek tlačítka obsahu obrázku .

Informace o nastavení specifických vlastností ovládacího prvku najdete v tématu nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu.

Ovládací prvky Stavební blok můžete použít, pokud chcete, aby uživatelé zvolili konkrétní blok textu. Ovládací prvky stavebního bloku jsou třeba užitečné, pokud potřebujete přidat různé standardní texty podle konkrétních požadavků smlouvy. Pro každý takový blok textu můžete vytvořit ovládací prvek obsahu pro text ve formátu RT a poté použít ovládací prvek Stavební blok jako kontejner pro tyto ovládací prvky obsahu.

 1. Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Přejděte na Developerovládací prvek obsahu Galerie stavebních bloků pro vývojáře ovládací prvek galerie stavebních bloků (nebo na ovládací prvek obsahu stavební blok).

 3. Vyberte vývojáře a ovládací prvky obsahu pro stavební blok.

  Karta vývojář zobrazující ovládací prvky obsahu

 1. Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

Informace o nastavení specifických vlastností ovládacího prvku najdete v tématu nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu.

V poli se seznamem můžou uživatelé vybírat ze seznamu voleb, které jim poskytnete, nebo můžou zadat vlastní odpověď. V rozevíracím seznamu můžou jen vybírat ze seznamu voleb.

 1. Přejděte na Developerovládací prvek obsahu > pole se seznamem tlačítko pole se seznamem nebo ovládací prvek obsahu rozevíracího seznamu Tlačítko seznam .

 2. Vyberte ovládací prvek obsahu a pak vyberte vlastnosti.

 3. Pokud chcete vytvořit seznam možností, vyberte Přidat v části Vlastnosti rozevíracího seznamu.

 4. Zadejte možnost do zobrazovaného jména, například Ano, nenebo možná.

  Opakujte tento krok, dokud nebudou zadané všechny možnosti rozevíracího seznamu.

 5. Zadejte jakékoli další požadované vlastnosti.

  Poznámka:  Pokud zaškrtnete políčko Obsah nelze upravit, uživatelé nebudou moct volbu vybrat.

 1. Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete ovládací prvek Výběr data vložit.

 2. Vyberte ovládací prvek obsahu Tlačítko pro výběr data ovládacího prvku pro výběr data > provývojáře .

Informace o nastavení specifických vlastností ovládacího prvku najdete v tématu nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu.

 1. Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete ovládací prvek zaškrtávacího políčka Vložit.

 2. Vyberte možnost vývojář > ovládací prvek obsahu zaškrtávací políčko Tlačítko zaškrtávací políčko .

Informace o nastavení specifických vlastností ovládacího prvku najdete v tématu nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu.

Starší verze ovládacích prvků formulářů představují kompatibilitu se staršími verzemi Wordu a skládají se ze starších ovládacích prvků Form a ActiveX.

 1. Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete vložit starší ovládací prvek.

 2. V rozevíracím seznamu > provývojáře Starší verze řídicího tlačítka :

 3. Vyberte požadovaný ovládací prvek Staršího formuláře nebo Ovládací prvek Active X.

Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu

Každý ovládací prvek má vlastnosti, které se dají nastavit nebo změnit. Kupříkladu ovládací prvek Výběr data umožňuje vybrat formát pro zobrazení data.

 1. Vyberte ovládací prvek obsahu, který chcete změnit.

 2. Přejděte na vlastnosti> pro vývojáře .

  Tlačítko Vlastnosti ovládacích prvků

 3. Změňte požadované vlastnosti.

Přidání zámku do formuláře

Pokud chcete omezit, do jaké míry můžou ostatní formulář upravovat a formátovat, použijte příkaz Omezit úpravy:

 1. Otevřete formulář, který chcete zamknout nebo chránit.

 2. Vyberte vývojář > omezit úpravy.

  Tlačítko omezit úpravy

 3. Po výběru omezení vyberte Ano, začít s vynucováním zámku.

  Panel omezit úpravy

Rozšířený Tip:

Pokud chcete zamknout jenom části dokumentu, rozdělte dokument na oddíly a zamkněte jenom ty oddíly, které chcete.

Chcete-li to udělat, zvolte Vybrat oddíly na panelu omezit úpravy . Další informace o oddílech najdete v článku vložení konce oddílu.

Volič oddílů na panelu oddíly Resrict

Zobrazení karty Vývojář

Pokud se na pásu karet karta Vývojář nezobrazuje, přečtěte si téma zobrazení karty Vývojář.

Otevření šablony nebo použití prázdného dokumentu

Pokud chcete ve Wordu vytvořit formulář, který budou moct ostatní vyplňovat, začněte s šablonou nebo dokumentem a přidejte ovládací prvky obsahu. Ovládací prvky obsahu zahrnují například zaškrtávací políčka, textová pole a rozevírací seznamy. Pokud jste obeznámení s databázemi, tyto ovládací prvky obsahu se dokonce dají propojit s daty.

 1. Přejděte na soubor > Nový ze šablony.

  Možnost Nový z šablony

 2. V hledání zadejte Form.

 3. Poklikejte na šablonu, kterou chcete použít.

 4. Vyberte soubor > Uložit jakoa vyberte umístění pro uložení formuláře.

 5. Do Uložit jakozadejte název souboru a pak vyberte Uložit.

 1. Přejděte na soubor > Nový dokument.

  Možnost Nový dokument

 2. Přejděte na Soubor > Uložit jako.

 3. Do Uložit jakozadejte název souboru a pak vyberte Uložit.

Přidání obsahu do formuláře

Přejděte na vývojářea pak vyberte ovládací prvky, které chcete přidat do dokumentu nebo formuláře. Pokud chcete ovládací prvek obsahu odebrat, vyberte ho a stiskněte klávesu DELETE. Po vložení můžete nastavit Možnosti ovládacích prvků. V možnostech můžete přidat makra zadání a ukončení, která se spustí, když uživatelé komunikují s ovládacími prvky, a taky položky seznamu pro pole se seznamem.

 1. V dokumentu klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete přidat ovládací prvek obsahu.

 2. Na developeruvyberte textové pole, zaškrtávací políčkonebo pole se seznamem.

  Karta vývojář s ovládacími prvky obsahu

 3. Pokud chcete nastavit vlastnosti ovládacího prvku, vyberte Možnostia nastavte nastavení.

 4. Kroky 1 až 3 zopakujte pro všechny ovládací prvky, které chcete přidat.

Možnosti umožňují nastavit běžná nastavení i specifická nastavení. Vyberte ovládací prvek a pak vyberte Možnosti pro nastavení nebo provedení změn.

 • Nastavit společné vlastnosti

  • Vyberte makro, které chcete spustit : umožňuje zvolit zaznamenané nebo vlastní makro, které se má spustit při zadání nebo opuštění pole.

  • Označené Nastavte pro každý ovládací prvek jedinečný název nebo záložku.

  • Výpočet při ukončení To nutí aplikaci Word spustit nebo aktualizovat nějaké výpočty, například celkovou cenu, když uživatel toto pole zavře.

  • Přidání nápovědy Zadejte nápovědu nebo pokyny pro každé pole.

  • Ok Uloží nastavení a ukončí panel.

  • Zrušit Zapomenou změny a ukončí panel.

 • Nastavení specifických vlastností textového pole

  • Typ: Vyberte formulář obyčejný text, číslo, datum, aktuální datum, aktuální čas nebo výpočet.

  • Výchozí text : nastaví volitelný popisný text, který se zobrazí v textovém poli před tím, než uživatel zadá do daného pole. Nastavit povolené textové pole umožňuje uživateli zadat do pole text.

  • Maximální délka nastaví délku textu, který může uživatel zadat. Výchozí hodnota je neomezená.

  • Formát textu může nastavit, jestli se má text automaticky formátovat na velká písmena, malá písmena, první velká písmena nebo na velká písmena.

  • Textové pole je povolené. Umožní uživateli zadat do pole text. Pokud je výchozí text, nahradí ho text uživatele.

 • Nastavení specifických vlastností pro zaškrtávací políčko

  • Výchozí hodnota Zvolte nezaškrtnuté nebo označené jako výchozí.

  • Velikost zaškrtávacího políčka Nastavením velikosti přesně nebo automaticky změňte velikost podle potřeby.

  • Zaškrtnuté políčko Umožní uživateli zkontrolovat nebo vymazat textové pole.

 • Nastavení specifických vlastností pro pole se seznamem

  • Rozevírací seznam Zadejte řetězce pro položky seznamu. Stisknutím kláves + nebo ENTER přidejte položku do seznamu.

  • Rozevírací seznam položky Zobrazuje váš aktuální seznam. Vyberte položku a pomocí šipek nahoru a dolů změňte pořadí a kliknutím na tlačítko odeberte vybranou položku.

  • Rozevírací seznam povolenUmožní uživateli otevřít pole se seznamem a vybrat výběr.

 1. Přejděte na vývojář > chránit formulář.

  Tlačítko Uzamknout formulář na kartě Vývojář

  Poznámka: Pokud chcete formulář odemknout a pokračovat v úpravách, vyberte Zamknout formulář znova.

 2. Uložte a zavřete formulář.

Pokud chcete, můžete formulář před distribucí nejdřív otestovat.

 1. Nastavte ochranu formuláře.

 2. Znovu otevřete formulář, vyplňte ho stejným způsobem, jak ho bude vyplňovat uživatel, a uložte jeho kopii.

Zobrazení karty Vývojář

 1. Na pravé straně pásu karet vyberte Action pop-up menu a pak vyberte Předvolby pásu karet.

 2. V části přizpůsobitvyberte možnost vývojář .

Otevření šablony nebo dokumentu, na kterém má být formulář založen

Můžete začít s prázdným dokumentem a vytvořit si vlastní formulář. Můžete taky začít s šablonou formuláře, ušetří vám to čas.

 1. Přejděte na soubor > Nový ze šablony.

 2. V levém podokně rozbalte online šablonya pak vyberte Forms.

 3. Poklikejte na požadovanou šablonu formuláře.

Přidání ovládacích prvků obsahu do formuláře

 1. V dokumentu klikněte na místo, kam chcete přidat ovládací prvek.

 2. Na kartě vývojář klikněte v části ovládací prvky formulářena textové pole, zaškrtávací políčkonebo pole se seznamem.

 3. Pokud chcete nastavit vlastnosti ovládacího prvku, vyberte Možnostia potom nakonfigurujte požadované vlastnosti.

  Poznámka: Když chcete vytvořit seznam položek pro pole se seznamem, vyberte zástupný symbol pole se seznamem, klikněte na Možnosti a potom zadejte položky, které se mají v místní nabídce zobrazit.

 4. Kroky 1 až 3 zopakujte pro všechny ovládací prvky, které chcete přidat.

Přidání pokynů (volitelné)

Uvedení pokynů v textovém poli (třeba „Zadejte křestní jméno“ může usnadnit používání formuláře. Ve výchozím nastavení se žádný text v textovém poli nezobrazí, ale můžete ho přidat.

 1. Vyberte ovládací prvek textového pole, ke kterému chcete přidat pokyny.

 2. Na kartě vývojář v části ovládací prvky formulářevyberte Možnosti.

 3. Do pole výchozí textzadejte pokyny.

 4. Zkontrolujte, jestli je vybraná možnost vyplnit , a pak vyberte OK.

Ochrana formuláře

 1. Na kartě vývojář v části ovládací prvky formulářevyberte Zamknout formulář.

  Poznámka: Pokud chcete zrušit ochranu formuláře a pokračovat v úpravách, znovu klikněte na Uzamknout formulář.

 2. Uložte a zavřete formulář.

Testování formuláře (volitelné)

Pokud chcete, můžete formulář před distribucí nejdřív otestovat.

 1. Nastavte ochranu formuláře.

 2. Znovu otevřete formulář, vyplňte ho stejným způsobem, jak ho bude vyplňovat uživatel, a uložte jeho kopii.

Vytváření vyplnitelného formulářů není v Word pro web k dispozici.

Formulář v desktopové verzi Wordu můžete vytvořit pomocí pokynů v tématu Vytvoření vyplnitelného formuláře.

Když dokument uložíte a znovu otevřete v Word pro web, projeví se provedené změny.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Předplatné, které vám umožní maximálně využít váš čas

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×