Vytváření formulářů, které uživatelé mohou vyplnit v aplikaci Word

Pokud chcete ve Wordu vytvořit formulář, který budou moci vyplňovat ostatní, začněte se šablonou nebo dokumentem a přidejte ovládací prvky obsahu. Mezi ovládací prvky obsahu patří zaškrtávací políčka, textová pole, nástroje pro výběr data a rozevírací seznamy. Pokud jste obeznámení s databázemi, tyto ovládací prvky obsahu se dokonce dají propojit s daty.

Zobrazení karty Vývojář

Pokud se karta Vývojář na pásu karet nezobrazuje, podívejte se na zobrazení karty Vývojář.

Otevření šablony nebo prázdného dokumentu, na kterém má být formulář založit

Pokud chcete ušetřit čas, použijte šablonu formuláře nebo začněte s prázdnou šablonou.

 1. Přejděte na Soubor > Nový.

 2. Do pole Hledat online šablonyzadejte Formuláře nebo formulář, který chcete použít, a stiskněte enter.

 3. Zvolte šablonu formuláře a pak vyberte Vytvořit nebo Stáhnout.

 1. Přejděte na Soubor > Nový.

 2. Vyberte prázdný dokument.

Přidání obsahu do formuláře

Přejděte na Vývojář azvolte ovládací prvky, které chcete přidat do dokumentu nebo formuláře. Pokud chcete ovládací prvek obsahu odebrat, vyberte ho a stiskněte delete. Po vložení můžete u ovládacích prvků nastavit vlastnosti.

Poznámka: Formulář vytvořený s využitím ovládacích prvků obsahu lze i vytisknout, ale rámečky, které ohraničují ovládací prvky obsahu, se nevytisknou.

V ovládacím prvku obsahu pro text ve formátu RTF můžou uživatelé text formátovat jako tučný nebo kurzívu a rozdělit ho do víc odstavců. Pokud chcete omezit možnosti pro text zadávaný uživateli, vložte ovládací prvek obsahu pro prostý text.

 1. Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Výběr ovládacího prvku > text ve formátu RTF Rich text control button nebo ovládacího prvku obsahu pro prostý text Plain text control button

Pokud chcete u ovládacího prvku nastavit konkrétní vlastnosti, podívejte se na článek o nastavení nebo změně vlastností ovládacích prvků obsahu.

Ovládací prvek Obrázek se často používá u šablon, můžete ho ale přidat i do formuláře.

 1. Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Vyberte ovládací prvek > obrázek na kartě Picture control button .

Pokud chcete u ovládacího prvku nastavit konkrétní vlastnosti, podívejte se na článek o nastavení nebo změně vlastností ovládacích prvků obsahu.

Ovládací prvky Stavební blok můžete použít, pokud chcete, aby uživatelé zvolili konkrétní blok textu. Jsou například užitečné, když potřebujete přidat různé často používaný text v závislosti na konkrétních požadavcích smlouvy. Pro každý takový blok textu můžete vytvořit ovládací prvek obsahu pro text ve formátu RT a poté použít ovládací prvek Stavební blok jako kontejner pro tyto ovládací prvky obsahu.

 1. Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Přejděte na ovládací prvekobsahu galerie stavebních bloků ovládací prvek galerie stavebních bloků (nebo ovládací prvek obsahu Stavební blok).

 3. Vyberte Vývojář a ovládací prvky obsahu pro stavební blok.

  Karta Vývojář zobrazující ovládací prvky obsahu

 1. Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

Pokud chcete u ovládacího prvku nastavit konkrétní vlastnosti, podívejte se na článek o nastavení nebo změně vlastností ovládacích prvků obsahu.

V poli se seznamem můžou uživatelé vybírat ze seznamu voleb, které jim poskytnete, nebo můžou zadat vlastní odpověď. V rozevíracím seznamu můžou jen vybírat ze seznamu voleb.

 1. Přejděte na ovládací prvek obsahu > pole se seznamem Tlačítko pole se seznamem rozevíracího seznamu nebo na ovládací prvek obsahu rozevíracího Tlačítko Seznam .

 2. Vyberte ovládací prvek obsahu a pak vyberte Vlastnosti.

 3. Seznam možností vytvoříte tak, že v rozevíracím seznamu Vlastnosti vyberete Přidat.

 4. Do pole Zobrazovanéjméno zadejte možnosti výběru, například Ano,Nenebo Možná.

  Opakujte tento krok, dokud nebudou zadané všechny možnosti rozevíracího seznamu.

 5. Zadejte jakékoli další požadované vlastnosti.

  Poznámka:  Pokud zaškrtnete políčko Obsah nelze upravit, uživatelé nebudou moct volbu vybrat.

 1. Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete ovládací prvek Výběr data vložit.

 2. Vyberte ovládací prvek > pro výběr data Date picker button .

Pokud chcete u ovládacího prvku nastavit konkrétní vlastnosti, podívejte se na článek o nastavení nebo změně vlastností ovládacích prvků obsahu.

 1. Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete ovládací prvek Zaškrtávací políčko vložit.

 2. Zaškrtněte políčko > ovládacího prvku obsahu pro Check box button .

Pokud chcete u ovládacího prvku nastavit konkrétní vlastnosti, podívejte se na článek o nastavení nebo změně vlastností ovládacích prvků obsahu.

Ovládací prvky formulářů starší verze jsou kvůli kompatibilitě se staršími verzemi Wordu a obsahují starší formulář a ovládací prvky Active X.

 1. Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete vložit starší ovládací prvek.

 2. Přejděte na >seznam Legacy control button formulářů pro vývojáře.

 3. Vyberte požadovaný ovládací prvek Staršího formuláře nebo Ovládací prvek Active X.

Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu

Každý ovládací prvek má vlastnosti, které se dají nastavit nebo změnit. Kupříkladu ovládací prvek Výběr data umožňuje vybrat formát pro zobrazení data.

 1. Vyberte ovládací prvek obsahu, který chcete změnit.

 2. Přejděte na Vlastnosti >vývojáři.

  Controls Properties button

 3. Změňte vlastnosti, které chcete.

Přidání ochrany do formuláře

Pokud chcete omezit, do jaké míry můžou ostatní formulář upravovat a formátovat, použijte příkaz Omezit úpravy:

 1. Otevřete formulář, který chcete zamknout nebo chránit.

 2. Vyberte Vývojář a > omezit úpravy.

  Tlačítko Omezit úpravy

 3. Po výběru omezení vyberte Ano, Začít vynucovat ochranu.

  Panel omezení úprav

Tip pro pokročilé:

Pokud chcete zamknout jenom části dokumentu, oddělte dokument do oddílů a jenom ty, které chcete.

Pokud to chcete udělat, zvolte Na panelu Omezitúpravy možnost Vybrat oddíly. Další informace o oddílech najdete v tématu Vložení lomení oddílu.

Výběr oddílů na panelu Znovusrict sections

Zobrazení karty Vývojář

Pokud se karta Vývojář na pásu karet nezobrazuje, podívejte se na zobrazení karty Vývojář.

Otevření šablony nebo použití prázdného dokumentu

Pokud chcete ve Wordu vytvořit formulář, který budou moci vyplňovat ostatní, začněte se šablonou nebo dokumentem a přidejte ovládací prvky obsahu. Mezi ovládací prvky obsahu patří zaškrtávací políčka, textová pole a rozevírací seznamy. Pokud jste obeznámení s databázemi, tyto ovládací prvky obsahu se dokonce dají propojit s daty.

 1. Přejděte na Soubor > Nový ze šablony.

  Možnost Nový ze šablony

 2. Do vyhledávacího pole zadejte formulář.

 3. Poklikejte na šablonu, kterou chcete použít.

 4. Vyberte Soubor > Uložit jakoa vyberte umístění pro uložení formuláře.

 5. Do pole Uložit jakozadejte název souboru a vyberte Uložit.

 1. Přejděte na Soubor > Nový dokument.

  Možnost Nový dokument

 2. Přejděte na Soubor > Uložit jako.

 3. Do pole Uložit jakozadejte název souboru a vyberte Uložit.

Přidání obsahu do formuláře

Přejděte na Vývojář azvolte ovládací prvky, které chcete přidat do dokumentu nebo formuláře. Pokud chcete ovládací prvek obsahu odebrat, vyberte ho a stiskněte delete. Možnosti u ovládacích prvků můžete nastavit po vložení. V možnostech můžete přidat vstupní a výstupní makra, která se spustí, když uživatelé pracují s ovládacími prvky, a také položky seznamu pro pole se seznamem.

 1. V dokumentu klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete přidat ovládací prvek obsahu.

 2. Na kartě Vývojářvyberte textové pole,zaškrtávací políčkonebo pole se seznamem.

  Karta Vývojář s ovládacími prvky obsahu

 3. Pokud chcete pro ovládací prvek nastavit konkrétní vlastnosti, vyberte Možnostia nastavte.

 4. Kroky 1 až 3 zopakujte pro všechny ovládací prvky, které chcete přidat.

Možnosti umožňují nastavit běžná nastavení a také řídit konkrétní nastavení. Vyberte ovládací prvek a pak vyberte Možnosti a nastavte ho nebo proveďte změny.

 • Nastavte společné vlastnosti.

  • Výběrem makra pro spuštění můžete vybrat zaznamenané nebo vlastní makro, které se spustí v poli Položkanebo Konec.

  • Záložka Pro každý ovládací prvek nastavte jedinečný název nebo záložku.

  • Výpočet při ukončení Word tak přinutí spuštění nebo aktualizaci výpočtů, jako je celková cena, když uživatel pole ukončí.

  • Přidání textu nápovědy Dejte nápovědu nebo pokyny pro každé pole.

  • OK Slouží k uložení nastavení a ukončení panelu.

  • Storno Zapomene změny a zavře panel.

 • Nastavení konkrétních vlastností textového pole

  • Typ: Výběr běžného textu, čísla, data, aktuálního data, aktuálního času nebo výpočtu formuláře

  • Výchozí text nastavuje nepovinný instruktážní text, který se zobrazí v textovém poli před typem uživatelů do pole. Nastavte povolené textové pole tak, aby uživatel dostal do pole text.

  • Maximální délka nastavuje délku textu, který může uživatel zadat. Výchozí hodnota je Neomezený počet.

  • Ve formátu textu můžete nastavit, jestli se text automaticky naformátuje na velká písmena,Malá písmena, První velká nebo První velká.

  • Povolené textové pole Umožní uživateli zadat do pole text. Pokud je výchozí text, nahradí ho uživatelský text.

 • Nastavení konkrétních vlastností zaškrtávacího políčka

  • Výchozí hodnota Vyberte možnost Nezaškrtnutonebo zaškrtnuté jako výchozí.

  • Velikost zaškrtávacího políčka Velikost můžete podle potřeby změnit tak, že nastavíte velikost Přesně nebo Automatická.

  • Zaškrtávací políčko povoleno Umožní uživateli textové pole zaškrtovat nebo jeho zaškrtnutí vymazat.

 • Nastavení konkrétních vlastností pro pole se seznamem

  • Položka rozevíracího seznamu Zadejte řetězce položek seznamu. Stisknutím + nebo Enter přidáte položku do seznamu.

  • Položky v rozevíracím seznamu Zobrazuje váš aktuální seznam. Vyberte položku a pomocí šipek nahoru nebo dolů změňte pořadí, stisknutím klávesy - odeberte vybranou položku.

  • Povoleno rozevírací seznam Umožní uživateli otevřít pole se seznamem a vybrat možnosti.

 1. Přejděte na Stránku >Formuláře.

  Tlačítko Zamknout formulář na kartě Vývojář

  Poznámka: Pokud chcete formulář odemknout a pokračovat v úpravách, vyberte znovu Zamknout formulář.

 2. Uložte a zavřete formulář.

Pokud chcete, můžete formulář před distribucí nejdřív otestovat.

 1. Nastavte ochranu formuláře.

 2. Znovu otevřete formulář, vyplňte ho stejným způsobem, jak ho bude vyplňovat uživatel, a uložte jeho kopii.

Zobrazení karty Vývojář

 1. Na pravé straně pásu karet vyberte Action pop-up menu a pak vyberte Předvolby pásu karet.

 2. V části Přizpůsobitvyberte Vývojář.

Otevření šablony nebo dokumentu, na kterém má být formulář založit

Můžete začít s prázdným dokumentem a vytvořit si vlastní formulář. Můžete taky začít s šablonou formuláře, ušetří vám to čas.

 1. Přejděte na Soubor > Nový ze šablony.

 2. V levém podokně rozbalte onlinešablony a pak vyberte Formuláře.

 3. Poklikejte na požadovanou šablonu formuláře.

Přidání ovládacích prvků obsahu do formuláře

 1. V dokumentu klikněte na místo, kam chcete přidat ovládací prvek.

 2. Na kartě Vývojář vyberte v části Ovládací prvky formulářetextovépole,zaškrtávací políčko nebo pole se seznamem.

 3. Pokud chcete pro ovládací prvek nastavit konkrétní vlastnosti, vyberte Možnostia nakonfigurujte požadované vlastnosti.

  Poznámka: Když chcete vytvořit seznam položek pro pole se seznamem, vyberte zástupný symbol pole se seznamem, klikněte na Možnosti a potom zadejte položky, které se mají v místní nabídce zobrazit.

 4. Kroky 1 až 3 zopakujte pro všechny ovládací prvky, které chcete přidat.

Přidání pokynů (nepovinné)

Uvedení pokynů v textovém poli (třeba „Zadejte křestní jméno“ může usnadnit používání formuláře. Ve výchozím nastavení se žádný text v textovém poli nezobrazí, ale můžete ho přidat.

 1. Vyberte ovládací prvek textového pole, do kterého chcete přidat pokyny.

 2. On the Developer tab, under Form Controls,select Options.

 3. Do pole Výchozí textzadejte pokyny.

 4. Ujistěte se, že je vybrána možnost Vyplnění, a potom vyberte OK.

Ochrana formuláře

 1. On the Developer tab, under Form Controls,select Protect Form.

  Poznámka: Pokud chcete zrušit ochranu formuláře a pokračovat v úpravách, znovu klikněte na Uzamknout formulář.

 2. Uložte a zavřete formulář.

Otestování formuláře (volitelné)

Pokud chcete, můžete formulář před distribucí nejdřív otestovat.

 1. Nastavte ochranu formuláře.

 2. Znovu otevřete formulář, vyplňte ho stejným způsobem, jak ho bude vyplňovat uživatel, a uložte jeho kopii.

Vytváření vyplnitelných formulářů není v aplikaci Word pro web.

Formulář můžete vytvořit v desktopové verzi Wordu podle pokynů v části Vytvoření vyplnitelného formuláře.

Když dokument uložíte a znova otevřete v Word pro web, uvidíte změny, které jste udělali.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×