Vytváření profesionálních rozložení snímků pomocí PowerPoint Designeru

Vytváření profesionálních rozložení snímků pomocí PowerPoint Designeru

PowerPoint Designer vylepšuje snímky pro předplatitele Microsoft 365 tím, že automaticky generuje návrhy designu, ze kterých si můžete vybrat.

Při vytváření obsahu na snímku se Designer na pozadí snaží najít pro tento obsah profesionálně navržené rozložení.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

Tip: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with slide design!

Tato funkce Microsoftu 365 je jenom pro předplatitele. Pokud se vám tlačítko Návrhy designu Tlačítko PowerPoint Designer na panelu nástrojů nebo nevidíte některé funkce popsané na této stránce, podívejte se níže do části Požadavky na další podrobnosti.

Zobrazení návrhů designu

 1. Návrhy designu si můžete kdykoli zobrazit tak, že > návrhy designu a Tlačítko PowerPoint Designer na panelu nástrojů pásu karet.

 2. Při prvním pokusu o PowerPoint Designer vás může požádat o svolení, abyste pro vás měli návrhy designu. Pokud chcete použít Designer, vyberte Zapnout.

  Další informace najdete v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů.

  Když máte zapnuté propojené služby, PowerPoint vám při vytváření snímků automaticky zobrazí návrhy designu. V průběhuPowerPoint se ve vašich zkušenostech pomocí návrhů designu a ve vhodných časech vám ukáže návrhy designu. 

  Designer dokáže vylepšit fotky na snímcích jediným kliknutím.

 3. Projděte si návrhy v podokně Návrhy designu na pravé straně okna.

 4. Klikněte na požadovaný návrh nebo okno zavřete. Pokud vyberete jeden z návrhů, snímek se odpovídajícím způsobem změní.

  Můžete také v podokně vybrat jiný návrh nebo se vrátit k původnímu návrhu snímku: Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Z vrátíte zpět změnu návrhu, kterou jste právě vybrali.

Co vám Designer nabízí:

A title-slide photo and a design scheme

Funkce dostupná jenom pro účastníky programu Office Insider Tato funkce je teď dostupná jenom pro účastníky programu Office Insider.

Když spustíte prázdnou prezentaci a na snímek zadáte slova, Návrhy designu doporučí vysoce kvalitní fotky, které odpovídají textu snímku, a taky schéma návrhu s barvami, které doplňují fotku, kterou jste zvolili. Všechny snímky v prezentaci se k sobě vizuálně vejdou.

Ukázkový snímek fotky navrhované pro titulní snímek

Profesionální rozložení

PowerPoint Designer na snímku rozpozná obrázky, grafy nebo tabulky a zobrazí několik návrhů, jak je uspořádat, aby rozložení bylo kompaktní a působivé.

Ukázkový snímek s časovou osou s textem a fotkou, které jsou uspořádané a rozložené návrhy designu

More visuals, less text

Moc textu na snímku? Designer může text, jako jsou seznamy, procesy nebo časové osy, přeměnit na snadno čitelný obrázek.

Ukázkový snímek zobrazující časovou osu s textem, kterou PowerPoint Designer převedl na obrázek SmartArt

Seznamy s odrážkami zobrazí návrhy na ikonu doprovázejíce jednotlivé položky odrážek. Pokud se vám navrhovaná ikona nelíbí, jednoduše ji vyberte a použijte naše náhradní tlačítko na místě:

Pokud se vám navrhovaná ikona nelíbí, můžete ji snadno nahradit

Ilustrace

PowerPoint Designer sleduje klíčové pojmy a koncepty, pro které má k dispozici ilustrace, a zobrazí tyto ilustrace v různých rozloženích. Ilustrace jsou z knihovny ikon Microsoft 365.

Ukázkový snímek s časovou osou textu, ke které PowerPoint Designer přidal ilustraci a design

Návrhy designu a rukopis

(Jenom pro předplatitele Microsoftu 365)PowerPoint Designer, když kreslíte nebo píšete rukopisem, a tento obsah zahrne do návrhů designu, které vám zobrazuje.

Vypnutí PowerPoint Designeru

Pokud nechcete, aby vám PowerPoint Designer automaticky nabízel návrhy:

 1. V nabídce Soubor kliknete na příkaz Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace PowerPoint klikněte vlevo na kartu Obecné, posuňte se na konec a zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky zobrazovat návrhy designu.

Požadavky

Úkol, kontrolní seznam, symbol plánování

Tato funkce je jenom pro předplatitele Microsoft 365.
Zjistěte svou verzi Office.

Návrhy designu pro jednu
fotku platí pro:  

PowerPoint pro Microsoft 365 Kanál
Current Channel: verze 1511 nebo novější
půlroční podnikový kanál: verze 1602 nebo novější
 

Více fotek, extrakce barev a rozpoznávání obličeje
platí pro:  
 

PowerPoint pro Microsoft 365 Kanál
Current Channel: verze 1603 nebo novější
půlroční podnikový kanál: verze 1605 nebo novější

Převod seznamů na Obrázky SmartArt
platí pro:  
 

PowerPoint pro Microsoft 365 Kanál
Current Channel: verze 1609 nebo novější
půlroční podnikový kanál: verze 1701 nebo novější

Návrhy designu pro seznamy orientované na akce
platí pro:  
 

PowerPoint pro Microsoft 365
Kanál: verze 1702 nebo novější
Půlroční podnikový kanál: verze 1708 nebo novější

Návrhy designu, kde ikony nahrazují
text, platí pro:  
 

PowerPoint pro Microsoft 365 Kanál
Current Channel: Verze 1612 nebo novější
půlroční podnikový kanál: Ještě není k dispozici

Návrhy designu pro
grafy platí pro:  
 

PowerPoint pro Microsoft 365 Kanál
Current Channel: verze 1705 nebo novější
půlroční podnikový kanál: verze 1803 nebo novější

Návrhy designu pro časové
čáry platí pro:  
 

PowerPoint pro Microsoft 365 Kanál
Current Channel: verze 1707 nebo novější
půlroční podnikový kanál: verze 1803 nebo novější
   

Návrhy designu pro převod textu na ikony + obrázky SmartArt
platí pro:  

PowerPoint pro Microsoft 365 
 

Návrhy designu pro rukopisný obsah
platí pro:  
 

PowerPoint pro Microsoft 365
Kanál Current Channel: Verze 1812 nebo novější
Půlroční podnikový kanál: Ještě není k dispozici

Tato funkce Microsoftu 365 je jenom pro předplatitele. Pokud se vám tlačítko Návrhy designu Tlačítko PowerPoint Designer na panelu nástrojů nebo nevidíte některé funkce popsané na této stránce, podívejte se níže do části Požadavky na další podrobnosti.

Zobrazení návrhů designu

 1. Návrhy designu si můžete kdykoli zobrazit tak, že na pásu karet zvolíte Návrh > Návrhy designu.

  Tlačítko PowerPoint Designer na panelu nástrojů
 2. Při prvním pokusu o PowerPoint Designer vás požádá o svolení, abyste za vás měli návrhy designu. Pokud chcete použít Designer, vyberte Zapnout nebo Pojďme na to.

  Další informace najdete v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů.

  Když zapnete inteligentní služby, PowerPoint vám bude automaticky zobrazovat návrhy designu, když na snímky přidáte fotky.

  Když vyberete návrh designu, okamžitě se zobrazí v plné velikosti na snímku.

 3. Projděte si návrhy v podokně Návrhy designu na pravé straně okna.

 4. Klikněte na požadovaný návrh nebo okno zavřete. Pokud vyberete jeden z návrhů, snímek se odpovídajícím způsobem změní.

  Můžete také vybrat jiný návrh z podokna nebo se vrátit k původnímu návrhu snímku: Stisknutím kláves ⌘+Z vrátíte zpět změnu návrhu, kterou jste právě vybrali.

Tlačítko PowerPoint Designer na panelu nástrojů

Návrhy designu si můžete kdykoli zobrazit tak, že na pásu karet zvolíte Návrh > Návrhy designu.

Co vám Designer nabízí:

A title-slide photo and a design scheme

Funkce dostupná jenom pro účastníky programu Office Insider Tato funkce je teď dostupná jenom pro účastníky programu Office Insider.

Když spustíte prázdnou prezentaci a na snímek zadáte slova, Návrhy designu doporučí vysoce kvalitní fotky, které odpovídají textu snímku, a taky schéma návrhu s barvami, které doplňují fotku, kterou jste zvolili. Všechny snímky v prezentaci se k sobě vizuálně vejdou.

Ukázkový snímek fotky navrhované pro titulní snímek

Profesionální rozložení

PowerPoint Designer na snímku rozpozná obrázky, grafy nebo tabulky a zobrazí několik návrhů, jak je uspořádat, aby rozložení bylo kompaktní a působivé.

Ukázkový snímek s časovou osou s textem a fotkou, které jsou uspořádané a rozložené návrhy designu

Obrázky SmartArt

Designer může text, jako jsou seznamy, procesy nebo časové osy, přeměnit na snadno čitelný Obrázek SmartArt.

Ukázkový snímek zobrazující časovou osu s textem, kterou PowerPoint Designer převedl na obrázek SmartArt

Seznamy s odrážkami zobrazí návrhy na ikonu doprovázejíce jednotlivé položky odrážek. Pokud se vám navrhovaná ikona nelíbí, jednoduše ji vyberte a použijte naše náhradní tlačítko na místě:

Pokud se vám navrhovaná ikona nelíbí, můžete ji snadno nahradit

Ilustrace

PowerPoint Designer sleduje klíčové pojmy a koncepty, pro které má k dispozici ilustrace, a zobrazí tyto ilustrace v různých rozloženích. Ilustrace jsou z knihovny ikon Microsoft 365.

Ukázkový snímek s časovou osou textu, ke které PowerPoint Designer přidal ilustraci a design

Vypnutí PowerPoint Designeru

Pokud nechcete, aby vám PowerPoint Designer nabízel návrhy:

 1. V nabídce PowerPoint vyberte Předvolby.

 2. V části Nástroje pro vytváření obsahu a kontrolu pravopisu vyberte Obecné.

 3. V dialogovém okně Obecné zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky zobrazovat návrhy designu v části PowerPoint Designer.

Tlačítko Návrhy designu se zobrazuje šedě

Pokud v PowerPointu vidíte tlačítko Návrhy designu, ale je zobrazené šedě, znamená to následující:

 • Nejste připojení k internetu nebo

 • Snímek není vybrán. (Může se jednat o případ, kdy je vybraných více snímků v podokně miniatur snímků v normálním zobrazení, nebo o případ, kdy fokus v podokně miniatur je mezi dvěma snímky. Také se může jednat o případ, kdy je fokus v podokně poznámek nebo jste namísto normálního zobrazení v zobrazení Prezentace.)

Tlačítko Návrhy designu není zobrazené

PowerPoint Designer je funkce pro předplatitele Microsoftu 365. Pokud tlačítko Návrhy designu není zobrazené, používáte PowerPoint 2016 pro Mac (a ne PowerPoint pro Microsoft 365 pro Mac).

Požadavky

Úkol, kontrolní seznam, symbol plánování

Tato funkce je jenom pro předplatitele Microsoft 365.
Zjistěte svou verzi Office.

 Platí pro:

PowerPoint pro Microsoft 365 pro Mac
Měsíční kanál: verze 15.26.0.160910 nebo novější
   

Tato funkce je dostupná u souborů uložených OneDrive a SharePoint v Microsoftu 365. Pokud se vám tlačítko Návrhy designu Tlačítko PowerPoint Designer na panelu nástrojů nebo nevidíte některé funkce popsané na této stránce, podívejte se níže do části Požadavky na další podrobnosti.

Zobrazení návrhů designu

 1. Návrhy designu si můžete kdykoli zobrazit tak, že na pásu karet zvolíte Návrh > Návrhy designu. Tlačítko PowerPoint Designer na panelu nástrojů

  PowerPoint zobrazuje návrhy designu pro snímek.

 2. Projděte si návrhy v podokně Návrhy designu na pravé straně okna.

 3. Klikněte na požadovaný návrh nebo okno zavřete. Pokud vyberete jeden z návrhů, snímek se odpovídajícím způsobem změní.

  Můžete také v podokně vybrat jiný návrh nebo se vrátit k původnímu návrhu snímku: Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Z vrátíte zpět změnu návrhu, kterou jste právě vybrali.

Co vám Designer nabízí:

Profesionální rozložení

PowerPoint Designer na snímku rozpozná obrázky, grafy nebo tabulky a zobrazí několik návrhů, jak je uspořádat, aby rozložení bylo kompaktní a působivé.

Ukázkový snímek s časovou osou s textem a fotkou, které jsou uspořádané a rozložené návrhy designu

Obrázky SmartArt

Ukázkový snímek zobrazující časovou osu s textem, kterou PowerPoint Designer převedl na obrázek SmartArt

Designer může text, jako jsou seznamy, procesy nebo časové osy, přeměnit na snadno čitelný Obrázek SmartArt.

Seznamy s odrážkami zobrazí návrhy na ikonu doprovázejíce jednotlivé položky odrážek. Pokud se vám navrhovaná ikona nelíbí, jednoduše ji vyberte a použijte naše náhradní tlačítko na místě:

Pokud se vám navrhovaná ikona nelíbí, můžete ji snadno nahradit

Ilustrace

PowerPoint Designer sleduje klíčové pojmy a koncepty, pro které má k dispozici ilustrace, a zobrazí tyto ilustrace v různých rozloženích. Ilustrace jsou z knihovny ikon Microsoft 365.

Ukázkový snímek s časovou osou textu, ke které PowerPoint Designer přidal ilustraci a design

Tlačítko Návrhy designu se zobrazuje šedě

Pokud v PowerPointu tlačítko Návrhy designu vidíte, ale je zobrazené šedě, znamená to, že momentálně jiný uživatel také upravuje snímek:

 • Pokud prezentaci spoluvytváříte s jinými uživateli a více osob zároveň aktivně upravuje stejný snímek, Designer k tomuto snímku nebude zobrazovat návrhy designu.

 • Až bude snímek upravovat jenom jedna osoba, Designer bude znovu nabízet návrhy designu, až tato osoba provede akci (například přidá fotku), na kterou Designer může reagovat.

Požadavky

Úkol, kontrolní seznam, symbol plánování

 Platí pro:

PowerPoint, které jsou uložené OneDrive, OneDrive pro práci nebo školu nebo SharePoint v Microsoftu 365.

PowerPoint Designer je k dispozici, pokud používáte iPad, ale není k dispozici na iPhonu. Další podrobnosti si přečtěte níže v části Požadavky.

Zobrazení návrhů designu

 1. Návrhy designu si můžete kdykoli zobrazit tak, že na pásu karet zvolíte Návrh > Návrhy designu.

  Tlačítko PowerPoint Designer na panelu nástrojů
 2. Při prvním pokusu o PowerPoint Designer vás požádá o svolení, abyste za vás měli návrhy designu. Pokud chcete použít Designer, vyberte Zapnout nebo Pojďme na to.

  Další informace najdete v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů.

  Když zapnete inteligentní služby, PowerPoint vám bude automaticky zobrazovat návrhy designu, když na snímky přidáte fotky.

  Když vyberete návrh designu, okamžitě se zobrazí v plné velikosti na snímku.

 3. Projděte si návrhy v podokně Návrhy designu na pravé straně okna.

 4. Klikněte na požadovaný návrh nebo okno zavřete. Pokud vyberete jeden z návrhů, snímek se odpovídajícím způsobem změní.

  Můžete také vybrat jiný nápad z podokna nebo se vrátit k původnímu návrhu snímku: Klepnutím na Zpět Vrácení poslední akce vrátíte zpět před změnou návrhu, kterou jste právě vybrali.

Co vám Designer nabízí:

Profesionální rozložení

PowerPoint Designer na snímku rozpozná obrázky, grafy nebo tabulky a zobrazí několik návrhů, jak je uspořádat, aby rozložení bylo kompaktní a působivé.

Ukázkový snímek s časovou osou s textem a fotkou, které jsou uspořádané a rozložené návrhy designu

Obrázky SmartArt

Ukázkový snímek zobrazující časovou osu s textem, kterou PowerPoint Designer převedl na obrázek SmartArt

Designer může text, jako jsou seznamy, procesy nebo časové osy, přeměnit na snadno čitelný Obrázek SmartArt.

Tlačítko Návrhy designu se zobrazuje šedě

Pokud v PowerPointu vidíte tlačítko Návrhy designu, ale je zobrazené šedě, znamená to, že nejste připojení k internetu.

Požadavky

Úkol, kontrolní seznam, symbol plánování

PowerPoint Designer je k dispozici, pokud používáte iPad, ale není k dispozici na iPhonu.

 Platí pro:


PowerPoint pro iOS Verze 2.0.17042601 nebo novější
   

PowerPoint Designer je k dispozici, pokud používáte tablet s Androidem, ale není k dispozici na telefonu s Androidem. Další podrobnosti si přečtěte níže v části Požadavky.

Zobrazení návrhů designu

 1. Návrhy designu si můžete kdykoli zobrazit tak, že na pásu karet zvolíte Návrh > Návrhy designu. Tlačítko PowerPoint Designer na panelu nástrojů

 2. Při prvním pokusu o PowerPoint Designer vás požádá o svolení, abyste za vás měli návrhy designu. Pokud chcete použít Designer, vyberte Zapnout nebo Pojďme na to.

  Další informace najdete v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů.

  Když zapnete inteligentní služby, PowerPoint vám bude automaticky zobrazovat návrhy designu, když na snímky přidáte fotky.

  Když vyberete návrh designu, okamžitě se zobrazí v plné velikosti na snímku.

 3. Projděte si návrhy v podokně Návrhy designu na pravé straně okna.

 4. Klikněte na požadovaný návrh nebo okno zavřete. Pokud vyberete jeden z návrhů, snímek se odpovídajícím způsobem změní.

  Můžete také vybrat jiný nápad z podokna nebo se vrátit k původnímu návrhu snímku: Klepnutím na Zpět Vrácení poslední akce vrátíte zpět před změnou návrhu, kterou jste právě vybrali.

Co vám Designer nabízí:

Profesionální rozložení

PowerPoint Designer na snímku rozpozná obrázky, grafy nebo tabulky a zobrazí několik návrhů, jak je uspořádat, aby rozložení bylo kompaktní a působivé.

Ukázkový snímek s časovou osou s textem a fotkou, které jsou uspořádané a rozložené návrhy designu

Obrázky SmartArt

Ukázkový snímek zobrazující časovou osu s textem, kterou PowerPoint Designer převedl na obrázek SmartArt

Designer může text, jako jsou seznamy, procesy nebo časové osy, přeměnit na snadno čitelný Obrázek SmartArt.

Tlačítko Návrhy designu se zobrazuje šedě

Pokud v PowerPointu vidíte tlačítko Návrhy designu, ale je zobrazené šedě, znamená to, že nejste připojení k internetu.

Požadavky

Úkol, kontrolní seznam, symbol plánování

PowerPoint Designer je k dispozici, pokud používáte tablet s Androidem, ale není k dispozici na telefonu s Androidem.

 Platí pro:


PowerPoint pro Android Verze 16.0.7531.1011 nebo novější
   

PowerPoint Designer je k dispozici, pokud používáte tablet s Windows, ale není k dispozici na telefonu s Windows. Další podrobnosti si přečtěte níže v části Požadavky.

Zobrazení návrhů designu

 1. Návrhy designu si můžete kdykoli zobrazit tak, že na pásu karet zvolíte Návrh > Návrhy designu.

  Tlačítko PowerPoint Designer na panelu nástrojů
 2. Při prvním pokusu o PowerPoint Designer vás požádá o svolení, abyste za vás měli návrhy designu. Pokud chcete použít Designer, vyberte Zapnout nebo Pojďme na to.

  Další informace najdete v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů.

  Když zapnete inteligentní služby, PowerPoint vám bude automaticky zobrazovat návrhy designu, když na snímky přidáte fotky.

  Když vyberete návrh designu, okamžitě se zobrazí v plné velikosti na snímku.

 3. Projděte si návrhy v podokně Návrhy designu na pravé straně okna.

 4. Klikněte na požadovaný návrh nebo okno zavřete. Pokud vyberete jeden z návrhů, snímek se odpovídajícím způsobem změní.

  Můžete také vybrat jiný nápad z podokna nebo se vrátit k původnímu návrhu snímku: Klepnutím na Zpět Vrácení poslední akce vrátíte zpět před změnou návrhu, kterou jste právě vybrali.

Co vám Designer nabízí:

Profesionální rozložení

PowerPoint Designer na snímku rozpozná obrázky, grafy nebo tabulky a zobrazí několik návrhů, jak je uspořádat, aby rozložení bylo kompaktní a působivé.

Ukázkový snímek s časovou osou s textem a fotkou, které jsou uspořádané a rozložené návrhy designu

Obrázky SmartArt

Ukázkový snímek zobrazující časovou osu s textem, kterou PowerPoint Designer převedl na obrázek SmartArt

Designer může text, jako jsou seznamy, procesy nebo časové osy, přeměnit na snadno čitelný Obrázek SmartArt.

Tlačítko Návrhy designu se zobrazuje šedě

Pokud v PowerPointu vidíte tlačítko Návrhy designu, ale je zobrazené šedě, znamená to, že nejste připojení k internetu.

Požadavky

Úkol, kontrolní seznam, symbol plánování

PowerPoint Designer je k dispozici, pokud používáte tablet, ale není k dispozici na telefonu.

 Platí pro:


PowerPoint Mobile Verze 16.0.8201.1017 nebo novější
   

Řešení potíží

 • Jaký máte problém?
 • Nevidím tlačítko Návrhy designu
 • Po kliknutí na tlačítko Návrhy designu se nezobrazují žádné návrhy
 • Tlačítko Návrhy designu se zobrazuje šedě

Funkce Návrhy designu je k dispozici jenom pro předplatitele Microsoft 365

V desktopových verzích PowerPoint mají návrhy designu jenom předplatitelé. Předplatné si můžete vyzkoušet nebo koupit tady.

Na PowerPoint pro web jsou dostupné návrhy designu všem.

Jeden Microsoft 365 předplatného neobsahuje návrhy designu: Office 365 Germany Germany.

Zapnutí propojených služeb Office

Pokud chcete PowerPoint Designer, ujistěte se, Office zapnuté "propojené služby":

Přejděte na Účet > av části Ochrana osobních údajů účtu vyberte Spravovat nastavení.

Panel Účet zobrazující Ochranu osobních údajů účtu, tlačítko Spravovat nastavení

Další informace najdete v článku o povolení a zakázání inteligentních služeb.

Správce mohl PowerPoint Designer vypnout

PowerPoint Designer je funkce pro předplatitele Microsoft 365, ale některé organizace tuto funkci vypínají. Pokud máte předplatné Microsoft 365, ale nezobrazuje se vám tlačítko Návrhy designu, obraťte se na IT oddělení.

Přeinstalujte Office, abyste mohli používat funkce pro předplatitele

Pokud jste upgradovali z Office na předplatné Microsoft 365, budete muset odinstalovat Office a znovu ho nainstalovat, abyste mohli používat funkce pro předplatitele. Pokyny najdete v těchto článcích:

 1. Odinstalace Office z počítače nebo Odinstalace Office 2016 pro Mac

 2. Přeinstalace Microsoftu 365

Restartujte aplikaci, abyste mohli používat PowerPoint Designer

Někdy uživatelé zjistí, že při prvním spuštění PowerPoint aplikace Microsoft 365, že tlačítko Návrhy designu není dostupné. Tento problém vyřešíte restartováním aplikace.

Pokud se vám nezobrazují žádné návrhy designu, může to mít několik příčin. Tady jsou ty nejčastější:

 • Zkontrolujte, jestli jste připojení k internetu. PowerPoint Designer se musí připojit online, aby vám mohl zobrazit návrhy designu.

 • Použijte motiv, který pochází z PowerPointu (ne vlastní motiv nebo motiv stažený odjinud).

V následující části jsou popsané některé další problémy a jejich řešení:

Nezobrazují se žádné návrhy designu pro snímky s obrázky

 • Zkontrolujte, že snímek má rozložení Jenom nadpis nebo Nadpis a obsah.

 • Na snímku, na který přidáte fotku, nepoužívejte žádné další objekty ani obrazce.

 • Na jeden snímek můžete použít nejvýše čtyři fotky (.jpg, .png, .gif nebo .bmp), které nesmí být větší než 200 × 200 pixelů.

Nezobrazují se žádné návrhy designu pro snímky s textem procesu

 • Zkontrolujte, že je pro snímek nastavené rozložení Nadpis a obsah.

 • Na snímku, na který přidáte text procesu, nepoužívejte žádné další fotky, objekty ani obrazce.

PowerPoint Designer je relativně nová služba a stále se učí nové postupy. Pokud Designer pro vás nedokáže vygenerovat možnosti ve vysoké kvalitě, nezobrazí vůbec nic. Usilovně pracujeme na tom, aby se daly generovat skvělé návrhy designu pro více typů obsahu.

A samozřejmě, pokud vám Designer nebude připadat užitečný, můžete ho vypnout. Stačí přejít na Soubor > Možnosti > Obecné a potom zrušit zaškrtnutí políčka Automaticky zobrazovat návrhy designu.

Jiný uživatel upravuje snímek

Pokud prezentaci spoluvytváříte s jinými uživateli a více osob zároveň aktivně upravuje stejný snímek, Designer k tomuto snímku nebude zobrazovat návrhy designu.

Až bude snímek upravovat jenom jedna osoba, Designer bude znovu nabízet návrhy designu, až tato osoba provede akci (například přidá fotku), na kterou Designer může reagovat.

Nezobrazují se žádné návrhy designu pro snímky s obrazci a textovými poli

PowerPoint Designer nemůže zobrazovat návrhy designu, pokud je na snímku nakreslený obrazec nebo textové pole. Můžete použít fotky nebo text v zástupném symbolu.

Pokud vidíte tlačítko Návrhy designu v zobrazení PowerPoint ale je vyšedné, znamená to:

 • Nejste připojení k internetu nebo

 • Není vybrán jeden snímek. Může se jednat o případ, kdy je vybraných více snímků v podokně miniatur snímků v normálním zobrazení, nebo o případ, kdy fokus v podokně miniatur je mezi dvěma snímky. Také se může jednat o případ, kdy je fokus v podokně poznámek nebo jste namísto normálního zobrazení v zobrazení Prezentace.

Viz také

Kombinování barev v PowerPointu: Chyby, které je dobré se vyhnout

Formátování barvy pozadí snímků

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×