Vytvoření a úprava wikiwebu

Vytvoření a úprava wikiwebu

Wikiweb je web navržený tak, aby skupiny osob mohly pomocí vytváření jednoduchých stránek a jejich propojování rychle zaznamenávat a sdílet nápady. Organizace může wikiweb používat pro různé účely. Ve větším měřítku je možné velké objemy informací sdílet na podnikovém wikiwebu. V menším měřítku můžete jako wikiweb k rychlému shromažďování a sdílení nápadů týkajících se projektu používat týmový web.

Něco více o wikiwebech najdete v části Přehled wikiwebu v dolní části této stránky.

Aktualizace 4. října 2018

Vytvoření knihovny stránek wikiwebu

Týmový web je wikiweb. Platí to i pro jiné typy webů. Můžete tedy práci zahájit z týmového webu nebo jiného typu webu a začít přímo na něm vytvářet stránky wikiwebu. Na týmovém webu je každá nová stránka vytvářena v knihovně stránek webu. Pokud vám to stačí, nemusíte vytvářet knihovnu stránek wikiwebu a můžete přejít k dalším postupům v tomto článku. Chcete-li wikiweb raději spravovat samostatně, můžete vytvořit knihovnu stránek wikiwebu.

 1. Klikněte na nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a potom klikněte na Přidat aplikaci.

  Nabídka Nastavení se zvýrazněnou položkou Přidat aplikaci
 1. Na stránce vaše aplikace napište do vyhledávacího pole wiki a klikněte na Hledat Ikona lupy ve vyhledávacím poli .

  Vyhledávací pole v aplikaci se zadaným slovem „wikiweb“

  Poznámka:  Seznam aplikací můžete také posunout, aby se objevila položka Knihovna stránek wikiwebu.

 2. Klikněte na Knihovna stránek wikiwebu.

  Obsah webu se zvýrazněnou dlaždicí aplikace wikiwebu
 3. Do pole Název zadejte název nové knihovny stránek wikiwebu, například Stránky wikiwebu.

 4. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 5. V seznamu obsah klikněte na nový wikiweb a otevřete ho.

 6. Pokud chcete přidat uživatele, klikněte v pravém horním rohu stránky na sdílet Tlačítko Sdílet pro SharePoint 2016 .

 7. V dialogovém okně sdílet zadejte jména, e-mailové adresy nebo alias Everyone. Pokud máte týmové e-mailové aliasy, třeba „Technici“ nebo jakýkoli jiný, můžete je tu také zadat. Po zadání jmen odešle server dotaz, aby si existenci uživatelského účtu nebo aliasu ověřil. Pokud budete chtít uživatele přidat později, přečtěte si níže uvedenou část Přidání uživatelů na stránku wikiwebu.

  Dialogové okno Sdílet

  SharePoint

  Sdílení wikiwebu s ostatními členy

  SharePoint Server 2019

 8. Nastavení uložte kliknutím na Sdílet.

Poznámky: 

 • Nastavení pro knihovnu stránek wikiwebu, například oprávnění, historii stránek a příchozí odkazy, můžete nakonfigurovat tak, že přejdete do knihovny a v záhlaví kliknete na možnost Stránka.

 • Pokud vytvoříte novou stránku wikiwebu a později budete chtít změnit její název, přečtěte si článek Přizpůsobení týmového webu.

Začátek stránky

Vytvoření podnikového wikiwebu

Před vytvořením podnikového wikiwebu si promyslete, jestli je to nejlepší řešení pro vaši organizaci. Další informace o plánování a vytvoření podnikového wikiwebu a různá doporučení najdete v tématu Plánování webů a správa uživatelů. Plnohodnotný podnikový wikiweb by měl vytvořen jako samostatná kolekce webů. Další informace najdete v tématu Vytvoření kolekce webů .

Důležité informace: Podnikový wikiweb najdete na kartě Publikování v kolekci šablon. Karta Publikování se nezobrazí, pokud nejsou povolené funkce publikování na úrovni kolekce webů. Aby byly na webu dostupné šablony související s publikováním, musí v kolekci webů její správce povolit funkci Infrastruktura publikování serveru SharePoint. Pokud chcete povolit publikování (se správnými oprávněními), přečtěte si téma povolení funkcí publikování, funkcí povolených na sharepointovém webu publikování nebo povolení funkcí publikování na SharePointu 2013 nebo 2016.

Následující pokyny ukazují, jak vytvořit podnikový wikiweb jako podřízený web.

 1. Na webu, na kterém chcete vytvořit podnikový wikiweb, klikněte na nastavení Tlačítko Nastavení pro veřejný web SharePointu Online a potom na obsah webu.

 2. Na stránce Obsah webu klikněte Nové+ a potom na Podřízený web nebo na Nový podřízený web.

 3. Na stránce nový web SharePoint zadejte název anázev URL webu.

 4. V části Výběr šablony klikněte na Publikování a potom na Podnikový wikiweb.

  Zvýrazněná položka umožňující přidání podnikového wikiwebu
 5. Pokud chcete nastavit jedinečná oprávnění, klikněte na Použít jedinečná oprávnění.

  Obrazovka pro přidání podnikového wikiwebu se zvýrazněnou položkou pro jedinečná oprávnění
 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 7. Můžete být v dialogovém okně nastavit skupiny pro tento web , kde můžete ponechat výchozí, přidat nebo změnit skupiny.

  Dialogové okno pro nastavení skupin pro web

Poznámka: Oprávnění k webu a další nastavení webu pro podnikový wikiweb můžete později nakonfigurovat kliknutím na sdílet. Informace najdete v níže uvedené části Přidání uživatelů na stránku wikiwebu.

Začátek stránky

Při prvním vytvoření wikiwebu obsahuje domovská stránka ukázkový obsah týkající se wikiwebů. Můžete jej upravit nebo nahradit vlastním obsahem. Nejsnadnějším způsobem, jak zahájit přidávání obsahu na wikiweb, je upravit domovskou stránku a přidat zástupné odkazy na stránky, jež vytvoříte později.

Poznámka: K úpravám stránek wikiwebu je nutné mít oprávnění přispívat na wikiweb.

 1. Na stránce wikiwebu, kterou chcete upravit, klikněte na Stránkaa potom na Upravit.

 2. Zadejte text, který chcete použít jako text.

 3. Pomocí tlačítek na pásu karet proveďte formátování textu a vložte další obsah, například obrázky, tabulky, hypertextové odkazy a webové části.

  Karta Vložení na pásu karet na stránce wikiwebu
 4. Pokud chcete přidat odkazy wikiwebu na jiné stránky, zadejte název příslušné stránky v dvojitých hranatých závorkách: [[Název stránky]]

  Pokud například chcete přidat odkaz wikiwebu na stránku s názvem Data projektu, zadejte: [[Data projektu]]

  Pokud stránka existuje, začnete psát [[ a budete si ji moct vybrat ze seznamu.

  Vložení odkazu na wikiweb

  Odkaz na stránku můžete vytvořit i tehdy, pokud tato stránka ještě neexistuje. Po uložení upravované stránky bude právě vytvořený zástupný odkaz mít tečkované podtržení. Skutečná stránka bude vytvořená později, pokud na odkaz na stránku klikne někdo jiný.

 5. Po dokončení úprav stránky klikněte na Stránka a pak na Uložit. Pokud nechcete provedené změny uložit, klikněte na Stránka, na šipku pod tlačítkem Uložit, na Ukončit úpravy a potom na Zahodit změny.

Tip: Po kliknutí na tlačítko Úpravy můžete později přidat další obsah nebo zadaný obsah změnit. Pokud jste vytvořili zástupný odkaz, můžete později po kliknutí na tento odkaz příslušnou stránku vytvořit a upravit.

Začátek stránky

 1. Na stránce wikiwebu, kterou chcete přidat, klikněte na sdílet Tlačítko Sdílet pro SharePoint 2016 .

 2. V dialogovém okně Sdílet: „název wikiwebu“ klikněte na Pozvat ostatní a přidejte uživatele stránky.

  Dialogové okno Sdílet

  SharePoint

  Sdílení wikiwebu s ostatními členy

  SharePoint Server 2019

 3. Zadejte jména, e-mailové adresy nebo alias Všichni. Pokud máte týmové e-mailové aliasy, třeba „Technici“ nebo jakýkoli jiný, můžete je tu také zadat. Po zadání jmen si server ověří existenci uživatelského účtu nebo aliasu.

  1. Pokud chcete nastavit oprávnění pro nové uživatele, klikněte na Zobrazit možnosti. V části Vyberte skupinu nebo úroveň oprávnění nebo Vyberte úroveňoprávnění (například čtení, úpravy nebo úplné řízení).

 4. Pokud chcete zobrazit seznam všech uživatelů, kteří už web sdílí, klikněte na Sdílí se s.

 5. Až všechno dokončíte, klikněte na Sdílet.

Začátek stránky

Stránku, kterou chcete upravovat, obvykle není nutné rezervovat, ale je to dobré tehdy, pokud si myslíte, že by se o její úpravu mohl ve stejný okamžik jako vy pokoušet někdo jiný. Rezervováním stránky wikiwebu můžete zajistit, aby ostatní nemohli provádět změny stránky, kterou upravujete. Rezervovanou stránku můžete upravovat a ukládat, zavřít ji a opět otevřít. Ostatní uživatelé nemohou změnit stránku ani zobrazit změny, dokud stránku nevrátíte se změnami.

 1. Na stránce wikiwebu, kterou chcete upravovat, klikněte na Stránka a pak na Rezervovat.

  Rezervace stránky wikiwebu

  Poznámka: Při rezervaci si stránku rezervujete jen pro sebe – nedojde k jejímu uložení, stažení ani úpravám. Musíte zvolit, co chcete udělat.

 2. Klikněte na Upravit a upravte stránku.

Poznámka: Chcete-li stránku wikiwebu po úpravách vrátit se změnami, klikněte na tlačítko Vrátit se změnami. Pokud chcete rezervaci zrušit, klikněte na šipku pod tlačítkem Vrátit se změnami a vyberte možnost Zrušit rezervaci.

Začátek stránky

Na stránku wikiwebu můžete přímo přidat obrázek ze svého počítače, z webové adresy nebo ze sharepointového webu.

 1. Pokud ještě nejste v režimu úprav stránky wikiwebu, klikněte na Upravit. Úpravy odkazů na stránkách sharepointového wikiwebu

 2. Klikněte na místo, kam chcete obrázek vložit, a na pásu karet klikněte na kartu Vložení.

  Karta Vložení na pásu karet na stránce wikiwebu
 3. Chcete-li vložit obrázek ze svého počítače, postupujte takto:

  1. Klikněte na Obrázek a pak na Z počítače.

   Možnost vložení obrázku z počítače

  2. Procházením vyhledejte obrázek v počítači, vyberte knihovnu, do které chcete obrázek odeslat, a klikněte na OK. Může být potřeba zadat další informace o odesílaném obrázku.

 4. Pokud chcete vložit obrázek z webové adresy, postupujte takto:

  1. Klikněte na Obrázek a pak na Z adresy.

  2. Do pole Adresa zadejte webovou adresu umístění obrázku.

  3. Do pole Alternativní text zadejte nějaký text s popisem obrázku. Alternativní text se zobrazuje jako popis obrázku po nastavení ukazatele na obrázek. Alternativní text také pomáhá lidem používajícím čtečky obrazovky pochopit obsah obrázků.

 5. Pokud chcete vložit obrázek z knihovny na svém sharepointovém webu, uděláte to takto:

  1. Klikněte na Obrázek a potom na ze SharePointu.

  2. V dialogovém okně Vybrat materiály vyberte knihovnu nebo složku s obrázkem, který chcete vložit, klikněte na obrázek a potom klikněte na Vložit. Může být potřeba zadat další informace o vkládaném obrázku.

Pomocí příkazů na kartě Obrázek můžete k obrázku přidat alternativní text nebo změnit jeho vzhled a umístění na stránce. Po dokončení úprav stránky uložte změny kliknutím na Uložit.

Začátek stránky

Stránky wikiwebu podporují umísťování odkazů na jiné internetové nebo sharepointové weby mimo tento wikiweb, a to podél horního okraje stránky a na panel Snadné spuštění. Tyto odkazy se liší od odkazů, které přímo na stránku wikiwebu umísťují uživatelé, protože je má na starosti výslovně správce wikiwebu. Uspořádání odkazů můžete změnit také přetahováním myší.

 1. Na stránce wikiwebu, kterou chcete upravit, klikněte v horní části stránky na Upravit odkazy Úpravy odkazů na stránkách sharepointového wikiwebu nebo Upravit odkazy Úpravy odkazů na stránkách sharepointového wikiwebu na panelu Snadné spuštění.

 2. Klikněte na odkaz Kliknutí na nástroj Odkaz pro přidání nového odkazu miniaplikace.

 3. Zadejte text do pole Zobrazený text pro daný odkaz. Ten určuje, jak se odkaz zobrazí na stránce.

  1. Zadejte adresu URL do pole Adresa. Příklad: http://www.microsoft.com.

  2. Kliknutím na Vyzkoušet odkaz adresu URL odkazu otestuje. Až nastavení dokončíte, odkaz uložte.

 4. Pokud chcete změnit uspořádání odkazů na panelu Snadné spuštění nebo v horní části stránky wikiwebu, klikněte na Upravit odkazy Úpravy odkazů na stránkách sharepointového wikiwebu , vyberte libovolný odkaz a přetáhněte ho na nové místo v jeho oddílu.

 5. Pokud chcete upravit odkazy na panelu Snadné spuštění nebo v horní části stránky wikiwebu, klikněte na Upravit odkazy, vyberte libovolný odkaz a pak klikněte, abyste kurzor umístili na libovolné místo textového odkazu úpravy odkazu na stránku sharepointového wikiwebu . Po kliknutí na nástroj Upravit odkaz můžete upravit obsah odkazu, včetně jeho adresy.

Začátek stránky

Odkazovat na stránky pomocí odkazů wikiwebu lze jednoduše uvedením názvu stránky v dvojitých hranatých závorkách. Odkazy wikiwebu se vytváří stejným způsobem bez ohledu na to, zda odkazujete na existující stránky wikiwebu nebo na stránky, jež dosud neexistují.

Pokud například váš tým bude později vytvářet odkaz na stránku s názvem Školení, můžete nyní dále pokračovat v práci a vložit odkaz na danou stránku zadáním textu [[Školení]]. Po uložení stránky se odkaz na budoucí stránku zobrazí s tečkovaným podtržením.

Když bude chtít později některý uživatel stránku vytvořit, klikne na podtržený zástupný odkaz a na možnost Vytvořit.

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na Úpravy. Ikona Upravit

 2. Klikněte na místo, kam chcete vložit odkaz wikiwebu.

 3. Zadejte znaky [[ a začněte zadávat název stránky. Wikiweb navrhne názvy stránek, které začínají zadávanými znaky.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete některou z navrhovaných stránek vybrat, použijte klávesy se šipkami a stiskněte ENTERnebo použijte myš.

  • Zadejte nový název stránky následovaný znaky ]]. Pokud zadáte nový název stránky, vytvoříte odkaz na stránku, která ještě neexistuje.

Název stránky by měl být po dokončení uzavřený v dvojitých hranatých závorkách: [[Název stránky]].

Tipy: Chcete-li rychle přidat odkaz ze stránky wikiwebu zpět na domovskou stránku wikiwebu, zadejte [[DomovskaStranka]]. Můžete vytvořit propojení s mnoha objekty v SharePoint, ne jenom na stránkách. Zde jsou uvedeny příklady odkazů:

 • [[Psi]] : Odkaz na stránku s názvem Psi ve stejné složce

 • [[Zvířata/Psi]] : Odkaz na stránku s názvem Psi v podsložce Zvířata

 • [[Seznam:Oznámení/Uvítání]] : Odkaz na položku s názvem Uvítání v seznamu Oznámení na tomto webu

 • Pokud chcete zobrazit dvojité otevření nebo pravou hranaté závorky, aniž byste museli vytvořit odkaz, zadejte před obě závorky zpětné lomítko. Třeba \ [[ or \]].

Začátek stránky

Můžete vytvářet zástupné odkazy na stránky wikiwebu, které ještě neexistují. Zástupné odkazy umožňují uživatelům vytvářet wikiweb po menších částech, takže není nutné vytvořit všechny stránky wikiwebu najednou. Zástupný odkaz wikiwebu má tečkované podtržení.

 1. Přejděte na stránku, která obsahuje zástupný odkaz.

 2. Klikněte na zástupný odkaz wikiwebu.

 3. V okně Přidat stránku klikněte na Vytvořit.

 4. Přidejte na novou stránku požadovaný obsah a uložte ji.

Začátek stránky

Odkazy wikiwebu i zobrazovaný text, který uživatel vidí při kliknutí na odkaz, je možné upravovat. Odkazy wikiwebu se liší od hypertextových odkazů na stránky nebo weby mimo daný wikiweb. K úpravám nebo změnám hypertextových odkazů použijte kartu Formát na kontextové kartě Nástroje odkazu na pásu karet.

Zobrazovaný text pro odkaz wikiwebu může být potřeba upravit v případě, že název stránky, na kterou chcete odkazovat, není v kontextu stránky, do níž odkaz vkládáte, jasný. Pokud má například stránka pro nápady z pracovní debaty o první kapitole knihy název K1, můžete pro příslušný odkaz použít zobrazovaný text „Kapitola jedna“, aby byl účel stránky jasnější.

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na Úpravy. Ikona Upravit

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete cestu odkazu upravit tak, aby odkaz směřoval na jinou stránku, klikněte mezi dvě sady dvojitých hranatých závorek ([[ a ]]) a nahraďte aktuální odkaz názvem stránky, na kterou chcete odkazovat.

  • Pokud chcete změnit zobrazovaný text na něco jiného než na přesném názvu stránky, zadejte po názvu stránky znak svisléčáry (|) a pak zadejte text, který se má zobrazit: [[název stránky | Text, který zobrazuje]]. Pokud chcete použít jiný zobrazovaný text například pro stránku s názvem K1, můžete zadat [[K1|Kapitola 1]].

Začátek stránky

Můžete přidat hypertextový odkaz na stránku, která je pro daný wikiweb nebo dokonce pro daný web externí.

Přidání odkazu na externí stránku

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na Úpravy. Ikona Upravit

 2. Klikněte na místo, kam chcete hypertextový odkaz vložit.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

 4. Přidání odkazu na externí stránku webu:

 5. Klikněte na Vložení, na Odkaz a pak na Z adresy.

 6. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz zadejte text, který se má zobrazit, a webovou adresu odkazu.

Přidání odkazu z jiného sharepointového webu

 1. Klikněte na Vložení, na Odkaz a pak na Ze SharePointu.

 2. V dialogu Vybrat materiály přejděte na soubor, na který chcete vytvořit odkaz, a klikněte na Vložit.

Začátek stránky

Na stránku wikiwebu můžete přidat další položky, například seznam pro sledování úkolů nebo úkoly související s wikiwebem. Později můžete zvolit, zda se má daný seznam či knihovna zobrazovat na panelu Snadné spuštění pro navigaci na daném wikiwebu.

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na Stránka a pak na Upravit. Ikona Upravit

 2. Klikněte na místo, kam chcete seznam nebo knihovnu vložit.

 3. Klikněte na Vložení a potom na Webová část.

 4. V podokně v horní části stránky klikněte v oblasti Kategorie na Aplikace a pak v oblasti Části vyberte název seznamu nebo knihovny. Nakonec klikněte na Přidat.

Pokud potřebujete přidat seznam nebo knihovnu do seznamu webových částí, přečtěte si článek Vytvoření seznamu na SharePointu. Pokud chcete vytvořit knihovnu, přečtěte si článek Vytvoření knihovny dokumentů na SharePointu.

Začátek stránky

Vytvoření knihovny stránek wikiwebu

Ve výchozím nastavení má týmový web podobu wikiwebu. Platí to i pro jiné typy webů. Můžete tedy práci zahájit z týmového webu nebo jiného typu webu a začít na něm vytvářet stránky wikiwebu. Pokud použijete tuto metodu, každá nová stránka se vytvoří v knihovně stránek webu. Pokud chcete wikiweb raději spravovat samostatně, můžete vytvořit wikiknihovnu, která je nezávislá na knihovně stránek webu.

 1. Na webu, na kterém chcete vytvořit knihovnu stránek wikiwebu, klikněte na Akce webu a potom na Další možnosti.

 2. V dialogovém okně Vytvořit klikněte na Knihovna stránek wikiwebu.

 3. Do pole Název zadejte název knihovny, například Stránky wikiwebu.

 4. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Poznámka: Nastavení pro knihovnu stránek wikiwebu, například oprávnění, historii stránek a příchozí odkazy, můžete nakonfigurovat z karty Stránka na pásu karet.

Začátek stránky

Vytvoření podnikového wikiwebu

Před vytvořením podnikového wikiwebu musíte určit, jestli je to nejvhodnější řešení pro danou organizaci, a zkontrolovat, jestli jsou povolené jiné služby, na kterých bude záviset, a to na úrovni Centrální správy a správy kolekce webů. Další informace o plánování a vytvoření podnikového wikiwebu najdete v tématu Plánování podnikového wikiwebu (SharePoint Server 2010) na webu TechNet.

Důležité informace: Podnikový wikiweb najdete na kartě Publikování v kolekci šablon. Karta Publikování se nezobrazí, pokud nejsou povolené funkce publikování na úrovni kolekce webů. Aby byly na webu dostupné šablony související s publikováním, musí v kolekci webů její správce povolit funkci Infrastruktura publikování serveru SharePoint. Pokud chcete povolit publikování (se správnými oprávněními), přečtěte si téma povolení funkcí publikování v sharepointu 2010

 1. Na webu, na kterém chcete vytvořit knihovnu stránek wikiwebu, klikněte na Akce webu a potom na Nový web.

 2. V dialogovém okně Vytvořit klikněte na Podnikový wikiweb.

 3. Zadejte nadpis a adresu URL pro daný web.

 4. Pokud chcete u webu nastavit jedinečná oprávnění a dědičnost navigace, klikněte na Další možnosti.

 5. Klikněte na Vytvořit.

Poznámka: Oprávnění k webu a další nastavení pro podnikový wikiweb můžete nakonfigurovat z nabídky Akce webu.

Začátek stránky

Při prvním vytvoření wikiwebu obsahuje domovská stránka ukázkový obsah týkající se wikiwebů. Můžete jej upravit nebo nahradit vlastním obsahem. Nejsnadnějším způsobem, jak zahájit přidávání obsahu na wikiweb, je upravit domovskou stránku a přidat zástupné odkazy na stránky, jež vytvoříte později.

Poznámka: K úpravám stránek wikiwebu je nutné mít oprávnění přispívat na wikiweb. Odkazy na další informace o správě přístupu k wikiwebu najdete v části Viz také.

 1. Na stránce wikiwebu, kterou chcete upravit, klikněte na Upravit.

 2. Zadejte požadovaný text.

 3. Pomocí tlačítek na pásu karet proveďte formátování textu a vložte další obsah, například obrázky, tabulky, hypertextové odkazy a webové části.

 4. Pokud chcete přidat odkazy wikiwebu na jiné stránky, zadejte název příslušné stránky v dvojitých hranatých závorkách: [[Název stránky]]

  Pokud například chcete přidat odkaz wikiwebu na stránku s názvem Data projektu, zadejte: [[Data projektu]]

  Poznámka: Pokud stránka, na kterou vytváříte odkaz, ještě neexistuje, zobrazí se na stránce zástupný odkaz s tečkovaným podtržením (po uložení upravované stránky).

 5. Až úpravy stránky dokončíte, klikněte na Uložit a zavřít.

Tip: Po kliknutí na tlačítko Úpravy můžete později přidat další obsah nebo zadaný obsah změnit. Pokud jste vytvořili zástupný odkaz, můžete později po kliknutí na tento odkaz příslušnou stránku vytvořit a upravit.

Začátek stránky

Rezervováním stránky wikiwebu, kterou se chystáte upravovat, zajistíte, aby ji ve stejné době nemohl měnit nikdo jiný. Rezervovanou stránku můžete upravovat a ukládat, zavřít ji a opět otevřít. Ostatní uživatelé nebudou moct stránku měnit ani si zobrazit změny, dokud ji nevrátíte se změnami.

 1. Ze stránky wikiwebu, kterou chcete upravovat, klikněte na pásu karet na kartu Stránka.

 2. Klikněte na tlačítko Rezervovat.

Poznámka: Chcete-li stránku wikiwebu po úpravách vrátit se změnami, klikněte na tlačítko Vrátit se změnami. Pokud chcete rezervaci zrušit, klikněte na šipku pod tlačítkem Vrátit se změnami a vyberte možnost Zrušit rezervaci.

Začátek stránky

Na stránku wikiwebu můžete přímo přidat obrázek ze svého počítače nebo z webové adresy.

 1. Na stránce v režimu úprav klikněte na místo, kam chcete obrázek vložit, a na pásu karet klikněte na kartu Vložení.

 2. Chcete-li vložit obrázek ze svého počítače, postupujte takto:

  1. Klikněte na tlačítko Obrázek a pak na Z počítače.

  2. Procházením vyhledejte obrázek v počítači, vyberte knihovnu, do které chcete obrázek nahrát, a klikněte na OK.

 3. Chcete-li vložit obrázek z webové adresy, postupujte takto:

  1. Klikněte na šipku pod tlačítkem Obrázek a pak na Z adresy.

  2. Do pole Adresa zadejte webovou adresu umístění obrázku.

  3. Do pole Alternativní text zadejte alternativní text s popisem obrázku. Alternativní text se zobrazuje jako popis obrázku po nastavení ukazatele na obrázek. Alternativní text rovněž pomáhá lidem používajícím nástroje pro čtení obsahu obrazovky pochopit obsah obrázků.

Začátek stránky

Odkazovat na stránky pomocí odkazů wikiwebu lze jednoduše uvedením názvu stránky v dvojitých hranatých závorkách. Odkazy wikiwebu se vytváří stejným způsobem bez ohledu na to, zda odkazujete na existující stránky wikiwebu nebo na stránky, jež dosud neexistují.

Pokud například váš tým bude později vytvářet odkaz na stránku s názvem Školení, můžete nyní dále pokračovat v práci a vložit odkaz na danou stránku zadáním textu [[Školení]]. Po uložení stránky se odkaz na budoucí stránku zobrazí s tečkovaným podtržením.

Když bude chtít později některý uživatel stránku vytvořit, klikne na podtržený zástupný odkaz a na možnost Vytvořit.

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na Úpravy.

 2. Klikněte na místo, kam chcete vložit odkaz wikiwebu.

 3. Zadejte znaky [[ a začněte zadávat název stránky. Wikiweb navrhne názvy stránek, které začínají zadávanými znaky.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vybrat některou z navrhovaných stránek, použijte klávesy se šipkami a stiskněte klávesu ENTER nebo použijte myš.

  • Zadejte nový název stránky následovaný znaky ]]. Pokud zadáte nový název stránky, vytvoříte odkaz na stránku, která ještě neexistuje.

Název stránky by měl být po dokončení uzavřený v dvojitých hranatých závorkách: [[Název stránky]].

Tipy: Chcete-li rychle přidat odkaz ze stránky wikiwebu zpět na domovskou stránku wikiwebu, zadejte [[DomovskaStranka]]. Můžete vytvořit propojení s mnoha objekty v SharePoint, ne jenom na stránkách. Zde jsou uvedeny příklady odkazů:

 • [[Psi]] : Odkaz na stránku s názvem Psi ve stejné složce

 • [[Zvířata/Psi]] : Odkaz na stránku s názvem Psi v podsložce Zvířata

 • [[Seznam:Oznámení/Uvítání]] : Odkaz na položku s názvem Uvítání v seznamu Oznámení na tomto webu

 • Pokud chcete zobrazit dvojité otevření nebo pravou hranaté závorky, aniž byste museli vytvořit odkaz, zadejte před obě závorky zpětné lomítko. Třeba \ [[ or \]].

Začátek stránky

Uživatelé často vytvářejí zástupné odkazy na stránky wikiwebu, které ještě neexistují. Tyto zástupné odkazy se zobrazí jako odkazy s tečkovaným podtržením. Zástupné odkazy umožňují uživatelům vytvářet wikiweb po menších částech, takže není nutné vytvořit všechny stránky wikiwebu najednou.

 1. Klikněte na zástupný odkaz wikiwebu.

  Zástupný odkaz na wikiweb má tečkované podtržení.

 2. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 3. Přidejte na novou stránku požadovaný obsah.

Začátek stránky

Odkazy wikiwebu i zobrazovaný text, který uživatel vidí při kliknutí na odkaz, lze upravovat. Odkazy wikiwebu se liší od hypertextových odkazů na stránky nebo weby mimo daný wikiweb. K úpravám nebo změnám hypertextových odkazů použijte kartu Formát na kontextové kartě Nástroje odkazu na pásu karet.

Zobrazovaný text může být potřeba upravit v případě, že název stránky, na kterou chcete odkazovat, není v kontextu stránky, do níž odkaz vkládáte, jasný. Pokud má například stránka pro nápady z pracovní debaty o první kapitole knihy název K1, můžete pro příslušný odkaz použít zobrazovaný text „Kapitola jedna“, aby byl účel stránky jasnější.

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na Úpravy.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete cestu odkazu upravit tak, aby odkaz směřoval na jinou stránku, klikněte mezi dvě sady dvojitých hranatých závorek ([[ a ]]) a nahraďte aktuální odkaz názvem stránky, na kterou chcete odkazovat.

  • Pokud chcete změnit zobrazovaný text na něco jiného než na přesném názvu stránky, zadejte po názvu stránky znak svisléčáry (|) a pak zadejte text, který se má zobrazit: [[název stránky | Text, který zobrazuje]]. Pokud chcete použít jiný zobrazovaný text například pro stránku s názvem K1, můžete zadat [[K1|Kapitola 1]].

Začátek stránky

Můžete přidat hypertextové odkazy na stránku, která je externí pro daný wikiweb, nebo dokonce pro celý váš web.

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na Úpravy.

 2. Klikněte na místo, kam chcete hypertextový odkaz vložit.

 3. Klikněte na kartu Vložení na pásu karet a pak na Odkaz.

 4. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz zadejte text, který se má zobrazit, a webovou adresu odkazu.

Začátek stránky

Na stránku wikiwebu můžete přidat další položky, například seznam pro sledování úkolů nebo úkoly související s wikiwebem. Později můžete zvolit, jestli se má daný seznam či knihovna zobrazovat na panelu Snadné spuštění pro daný wikiweb.

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na Úpravy.

 2. Klikněte na místo, kam chcete seznam nebo knihovnu vložit.

 3. Klikněte na kartu Vložení na pásu karet a pak na Stávající seznam nebo Nový seznam.

 4. Při vkládání existujícímu seznamu nebo knihovny vyberte pod položkou Webové části příslušný název a potom klikněte na tlačítko Přidat.

 5. Při vkládání nového seznamu vyberte v dialogovém okně Vytvořit seznam typ seznamu nebo knihovny, které chcete vytvořit, a potom zadejte název seznamu nebo knihovny do pole Nadpis seznamu. Název je nutné zadat.

 6. Kliknutím na Vytvořit seznam nebo knihovnu vytvořte a přidejte je na stránku.

Začátek stránky

Vytvoření wikiwebu

Před vytvořením nového podřízeného webu musíte na svém webu přejít na místo, kde ho chcete vytvořit.

Klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a pak na Vytvořit na stránce Veškerý obsah webu.

Tip: Ve většině případů můžete tento krok dokončit pomocí nabídky Akce webu Obrázek tlačítka .

 1. V části Webové stránky klikněte na Weby a pracovní prostory.

 2. V části Nadpis a popis zadejte nadpis wikiwebu. Nadpis je nutné zadat.

  Nadpis se zobrazí v horní části webové stránky a v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření webu.

 3. V poli Popis popište účel wikiwebu. Popis není povinný.

  Popis pomůže uživatelům porozumět účelu vašeho webu.

 4. V části Adresa webu zadejte adresu URL wikiwebu. První část už je zadaná automaticky.

  Aby nedocházelo k problémům s aktualizacemi a úpravami webu, nevkládejte do webové adresy žádné z následujících speciálních znaků.

  Speciální znaky, které by se neměly používat

  Speciální znaky, které by se neměly používat

  /

  \\

  \

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  {

  }

  %

 5. V části Výběr šablony klikněte na kartu Spolupráce, pokud už není vybraná, a potom na šablonu Wikiweb.

 6. V části Oprávnění vyberte, jestli chcete přístup poskytnout uživatelům, kteří mají přístup k nadřazenému webu, nebo jedinečné skupině uživatelů.

  Pokud kliknete na Použít jedinečná oprávnění, můžete nastavit oprávnění později, až zadáte informace na aktuální stránce.

 7. V části Dědičnost navigace určete, jestli chcete, aby web zdědil horní panel odkazů z nadřazeného webu, nebo aby měl na horním panelu odkazů vlastní sadu odkazů.
  Toto nastavení také ovlivňuje, jestli se nový web zobrazí jako součást navigace s popisem cesty nadřazeného webu. Navigace s popisem cesty poskytuje sadu hypertextových odkazů, které uživatelům webu umožňují rychlý pohyb nahoru v hierarchii webů v kolekci, například:
  AdventureWorks>Marketing>Convention Planning.

  Při pohybu dolů v hierarchii webů se navigace s popisem cesty zobrazuje na stránce, na kterou jste přešli. Pokud kliknete na Ne, tento podřízený web se v navigaci s popisem cesty u nadřazeného webu zobrazovat nebude a tato navigace pro váš nový web nebude zahrnovat nadřazený web.

 8. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Pokud jste určili, že podřízený web má mít stejná oprávnění jako nadřazený web, po kliknutí na Vytvořit se nový web vytvoří. Pokud jste určili jedinečná oprávnění, zobrazí se stránka Nastavit skupiny pro tento web, kde můžete nastavit skupiny pro podřízený web.

 9. Pokud se tato stránka objeví, budete muset rozhodnout, jestli chcete pro návštěvníky, členy a vlastníky tohoto webu vytvořit nové skupiny, nebo použít existující skupiny. V každé části proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud kliknete na vytvořit novou skupinu, přijměte automaticky vytvořený název nové SharePoint skupiny nebo zadejte nový název a potom přidejte požadované lidi. Kliknutím na ikonu značky zaškrtnutí ověříte všechna zadaná jména nebo kliknutím na ikonu adresáře procházejte svůj adresář a vyhledejte další jména.

   V části Návštěvníci tohoto webu můžete také přidat všechny ověřené uživatele do skupiny Návštěvníci, jejíž členové ve výchozím nastavení získají oprávnění ke čtení obsahu na vašem webu.

  • Pokud kliknete na použít existující skupinu, vyberte ze seznamu požadovanou SharePoint skupinu.

   Pokud máte několik SharePoint ch skupin, může se seznam zkrátit. Kliknutím na více zobrazíte úplný seznam nebo méně , než seznam zkrátí.

 10. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Při prvním vytvoření wikiwebu obsahuje domovská stránka ukázkový obsah týkající se wikiwebů. Můžete ho upravit nebo nahradit vlastním obsahem. Nejsnadnějším způsobem, jak zahájit přidávání obsahu na wikiweb, je upravit domovskou stránku a přidat zástupné odkazy na stránky, které vytvoříte později.

 1. Na stránce wikiwebu, kterou chcete upravit, klikněte na Upravit.

 2. Zadejte požadovaný text.

 3. Pomocí tlačítek na panelu nástrojů Formátování můžete formátovat text a přidávat další obsah, například obrázky, tabulky a hypertextové odkazy.

  Poznámka: Pokud používáte prohlížeč, který nepodporuje ovládací prvky ActiveX, panel nástrojů Formátování se nezobrazí. Místo toho můžete zadat text pomocí značek HTML. Další informace o používání rozšířených textových polí najdete v části Viz také.

 4. Pokud chcete přidat odkazy wikiwebu na jiné stránky, zadejte název příslušné stránky v dvojitých hranatých závorkách: [[Název stránky]]

  Například pro přidání odkazu wikiwebu na stránku s názvem „Informace o orientaci“ zadejte: [[Informace o orientaci]]

  Poznámka: Pokud stránka, na kterou vytváříte odkaz, ještě neexistuje, zobrazí se na stránce zástupný odkaz s tečkovaným podtržením (po uložení upravované stránky).

 5. Po dokončení klikněte na OK.

Tip: Po kliknutí na tlačítko Úpravy můžete později přidat další obsah nebo zadaný obsah změnit. Pokud jste vytvořili zástupný odkaz, můžete později po kliknutí na tento odkaz příslušnou stránku vytvořit a upravit.

Začátek stránky

Pokud chcete na wikiweb přidat obrázek, musíte ho nejdřív na svůj web nahrát. Obrázek můžete na svůj web nahrát pomocí knihovny obrázků.

 1. Přejděte do knihovny obrázků, která obsahuje obrázek.

  Odkazy na další informace o vytváření knihoven a přidávání souborů do nich najdete v části Viz také.

 2. Klikněte na obrázek, který chcete použít.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek a potom kliknutím na Kopírovat zástupce zkopírujte webovou adresu obrázku.

 4. Přejděte na stránku wikiwebu, na kterou chcete obrázek přidat.

 5. Klikněte na Upravit.

 6. Klikněte na místo, kam chcete obrázek vložit, a na panelu nástrojů pro formátování stránky wikiwebu klikněte na tlačítko Vložit obrázek Vložení obrázku .

 7. Do pole Adresa vložte webovou adresu obrázku, který jste předtím zkopírovali.

 8. Do pole Alternativní text zadejte alternativní text popisující obrázek.

  Alternativní texty umožňují lidem, kteří používají čtečky obrazovky, pochopit obsah obrázků.

Začátek stránky

Odkazovat na stránky pomocí odkazů wikiwebu lze jednoduše uvedením názvu stránky v dvojitých hranatých závorkách. Odkazy wikiwebu se vytváří stejným způsobem bez ohledu na to, zda odkazujete na existující stránky wikiwebu nebo na stránky, jež dosud neexistují.

Pokud například váš tým bude později vytvářet odkaz na stránku s názvem Školení, můžete teď dále pokračovat v práci a vložit odkaz na danou stránku. Odkaz na budoucí stránku se zobrazí s tečkovaným podtržením.

Když bude chtít později některý uživatel stránku vytvořit, klikne na podtržený zástupný odkaz, přidá obsah a pak klikne na Vytvořit.

 1. Pokud stránku wikiwebu ještě neupravujete, klikněte na Úpravy.

 2. Klikněte na místo, kam chcete vložit odkaz wikiwebu.

 3. Zadejte název příslušné stránky v dvojitých hranatých závorkách: [[Název stránky]]

  Pokud chcete vložit odkaz na stránku s názvem Školení, zadejte [[Školení]]. Po uložení stránky se odkaz vytvoří.

Tip: Pokud chcete rychle přidat odkaz ze stránky wikiwebu na domovskou stránku wikiwebu, zadejte [[DomovskaStranka]].

Začátek stránky

Uživatelé často vytvářejí zástupné odkazy na stránky wikiwebu, které ještě neexistují. Tyto zástupné odkazy se zobrazí jako odkazy s tečkovaným podtržením. Zástupné odkazy umožňují uživatelům vytvářet wikiweb po menších částech, takže není nutné vytvořit všechny stránky wikiwebu najednou.

 1. Klikněte na zástupný odkaz wikiwebu.

  Zástupný odkaz na wikiweb má tečkované podtržení.

 2. Přidejte na novou stránku požadovaný obsah.

 3. Klikněte na Vytvořit.

Začátek stránky

Na wikiweb můžete přidat další položky, například seznam pro sledování úkolů nebo úkoly související s wikiwebem. Můžete rozhodnout, jestli se má daný seznam či knihovna zobrazovat na panelu Snadné spuštění pro daný wikiweb.

Klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a pak na Vytvořit na stránce Veškerý obsah webu.

Tip: Ve většině případů můžete tento krok dokončit pomocí nabídky Akce webu Obrázek tlačítka .

 1. Klikněte na název požadovaného seznamu nebo knihovny, například Úkoly.

 2. Do pole Název zadejte název seznamu nebo knihovny. Název knihovny je povinný.

 3. V poli Popis popište účel seznamu nebo knihovny. Popis je volitelný.

 4. Pokud chcete odkaz na tento seznam nebo knihovnu přidat na panel Snadné spuštění, ověřte, jestli je v oblasti Navigace vybraná možnost Ano.

 5. Zadejte další požadovaná nastavení.

 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Přehled wikiwebu

Wikiweb může organizaci usnadnit shromažďování a zaznamenávání základních znalostí, uspořádání obsahu z více zdrojů a sdílení plánů a nápadů. Společnost může například vytvořit celopodnikový wikiweb, na kterém zaměstnanci mohou vyhledávat a umísťovat nejnovější a nejkomplexnější informace o podnikových aktivitách, výhodách a službách. Anebo tým může používat wikiweb ke shromažďování informací pro nové členy týmu, k naplánování konference nebo ke shromažďování nápadů pro rozsáhlý dokument nebo příručku.

Wikiweb

Po vytvoření stránky wikiwebu některým uživatelem může jiný člen týmu přidat další obsah, upravit obsah nebo přidat pomocné odkazy. Komunita autorů přispívá k zajištění přesného a relevantního obsahu. Vývoj wikiwebů pokračuje tak, jak uživatelé přidávají a revidují informace.

Členové týmu nepotřebují k úpravám stránek wikiwebu žádné zvláštní nástroje pro úpravy, a proto jsou wikiweby vhodným nástrojem pro sdílení nápadů a shromažďování informací od skupiny osob. Členové týmu můžou snadno vytvářet odkazy na stránky pro jiného uživatele, který je dokončí později, nebo odkazy na existující stránky, a to bez nutnosti používat dlouhé webové adresy.

Týmový web je wikiweb

Výchozím typem stránky na týmových webech a dalších typech webů je stránka wikiwebu. V tomto smyslu je tedy wikiweb všude. K vytvoření wikiwebu nepotřebujete zvláštní web.

Domovská stránka týmového webu a nové stránky, jež na něm vytvoříte, jsou automaticky stránkami wikiwebu, takže wikiweb můžete vytvořit přímo na týmovém webu bez nutnosti vytváření dalších knihoven nebo webů. Nové stránky jsou vytvářeny v knihovně stránek webu na týmovém webu a z tohoto umístění je možné stránky spravovat. Nevýhodou tohoto přístupu je však skutečnost, že nebudete mít k dispozici tolik specializovaných možností jako v případě použití knihovny stránek wikiwebu nebo podnikového wikiwebu.

Aspekty wikiwebu

Jestliže víte, že budete vytvářet velké množství stránek wikiwebu, nebo chcete spravovat oprávnění pro wikiweb odděleně od zbytku webu, máte k dispozici dvě možnosti (v závislosti na velikosti plánovaného wikiwebu a rozsahu požadovaných možností):

 • Knihovna stránek wikiwebu:    Knihovna stránek wikiwebu je přizpůsobena pro správu stránek wikiwebu a obsahuje na pásu karet zvláštní příkazy pro správu historie stránek, oprávnění a příchozích odkazů na stránky. Vlastník webu může vytvořit knihovnu stránek wikiwebu na většině webů a využívat řadu výhod tradičního wikiwebu.

 • Podnikový wikiweb:    Podnikový wikiweb je publikační web pro sdílení a aktualizaci velkých objemů informací v rámci podniku. Jestliže organizace potřebuje velké centralizované úložiště znalostí, které by bylo určeno k ukládání i sdílení informací v celopodnikovém měřítku, zvažte použití podnikového wikiwebu. Před vytvořením podnikového wikiwebu zvažte, zda se jedná o nejvhodnější řešení pro organizaci. Další informace týkající se plánování a vytvoření podnikového wikiwebu naleznete v článcích věnovaných plánování webů a kolekcí webů.

Kdo může wikiweb vytvořit?

K vytvoření webu, knihovny nebo stránek potřebujete mít oprávnění. Dobrá zpráva je, že pokud s vámi web někdo sdílí a vy máte oprávnění ho upravovat, budete mít pravděpodobně oprávnění vytvořit wikiweb.

Úrovně oprávnění se dají přizpůsobit, ale u většiny webů platí, že pokud máte oprávnění k úpravám, můžete vytvořit knihovnu stránek wikiwebu. Standardně mají oprávnění k úpravám členové skupiny Členové webu název webu. K vytvoření podnikového wikiwebu potřebujete úroveň oprávnění Úplné řízení nebo musí správce povolit samoobslužné vytváření webů. Standardně mají úroveň oprávnění Úplné řízení členové skupiny Vlastníci webu název webu, ale váš web může být nastavený jinak.

Ke správě oprávnění pro stránku v knihovně stránek wikiwebu nebo na podnikovém wikiwebu může vlastník webu použít příkaz Oprávnění stránky na kartě Stránka na pásu karet.

Počáteční vytváření webu nebo knihovny se sice podobá jiným webům, avšak přidávání obsahu na wikiweb se oproti přidávání obsahu na jiné typy webů liší. U wikiwebu obvykle začínáte upravovat domovskou stránku a přidáváte zástupné odkazy wikiwebu na další stránky, jež dosud neexistují. Tyto další stránky můžete vytvářet průběžně nebo až později. Chcete-li vytvořit stránku odpovídající zástupnému odkazu, klikněte na příslušný odkaz. Stránka se otevře v režimu úprav, kde můžete přidat text a další obsah, například obrázky.

Začátek stránky

Napište nám komentář

Byl tento článek užitečný? Pokud ano, dejte nám o tom prosím vědět na konci této stránky. Pokud užitečný nebyl, řekněte nám, co nebylo jasné nebo co chybělo. Buďte prosím co nejkonkrétnější a uveďte svou verzi SharePointu, operačního systému a prohlížeče. Na základě vašeho názoru tyto postupy prověříme, opravíme chyby, doplníme informace a článek aktualizujeme.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×