Rejstřík obsahuje seznam pojmů a témat obsažených v dokumentu, včetně stránek, na kterých se pojmy a témata vyskytují. Chcete-li vytvořit rejstřík, označte v dokumentu položky rejstříku zadáním názvu hlavní položky a křížových odkazů a potom rejstřík sestavte.

Položky rejstříku můžete vytvářet pro jednotlivá slova, slovní spojení nebo symboly, případně pro témata pokrývající určitý rozsah stránek. Položka rejstříku může také odkazovat na jinou položku, například „Doprava. viz Jízdní kola.“ Označíte-li položku rejstříku, vloží se v aplikaci Word do dokumentu zvláštní Pole XE (Index Entry), které obsahuje označenou hlavní položku a zvolené křížové odkazy.

Pole XE (položka rejstříku)

Po označení všech položek rejstříku zvolte návrh rejstříku a sestavte jej. Aplikace Word shromáždí položky rejstříku, seřadí je podle abecedy, vytvoří odkazy na příslušná čísla stránek, vyhledá a odstraní duplicitní položky na stejné stránce a zobrazí rejstřík v dokumentu.

Označení položek

Pomocí tohoto postupu označíte slova nebo fráze pro rejstřík, ale můžete taky jako položky rejstříku označit oblasti textu nacházející se na více stránkách.

 1. Vyberte text, který chcete použít jako položku rejstříku, nebo jen klikněte na místo, kam chcete položku vložit.

 2. Na kartě Odkazy klikněte ve skupině Rejstřík na tlačítko Označit položku.
  Označit položku

 3. Text můžete upravit v dialogovém okně Označit položku rejstříku.
  Dialogové okno Označit položku rejstříku

  • V poli Vnořená položka můžete přidat další úroveň. Pokud budete potřebovat třetí úroveň, přidejte za vnořenou položku dvojtečku.

  • Chcete-li vytvořit křížový odkaz na jinou položku, klikněte na přepínač Křížový odkaz ve skupině Možnosti a zadejte do pole text položky, na niž odkazujete.

  • Pokud chcete formátovat čísla stránek, která se zobrazují v rejstříku, zaškrtněte políčko Tučné nebo Kurzíva ve skupině Formát číslování stránek.

 4. Položku rejstříku označte kliknutím na Označit. Kliknutím na tlačítko Označit vše označíte všechny výskyty tohoto textu v dokumentu.

 5. Pokud chcete vybrat další položky rejstříku, vyberte požadovaný text, klikněte do dialogového okna Označit položku rejstříku a opakujte kroky 3 a 4.

Vytvoření rejstříku

Po označení položek jste připravení vložit rejstřík do dokumentu.

 1. Klikněte na místo, kam chcete rejstřík přidat.

 2. Na kartě Odkazy klikněte ve skupině Rejstřík na tlačítko Vložit rejstřík.
  Vložit rejstřík

 3. V dialogovém okně Rejstřík můžete vybrat formát pro textové položky, čísla stránek, tabulátory a vodicí znaky.
  Dialogové okno Rejstřík

 4. Celkový vzhled rejstříku můžete změnit tak, že z rozevíracího seznamu Formáty vyberete položku, která vám vyhovuje. V levé horní části okna se zobrazí náhled.

 5. Klikněte na OK.

Úprava a formátování položky rejstříku a aktualizace rejstříku

Pokud po vytvoření rejstříku označíte další položky, bude třeba rejstřík aktualizovat, aby se zobrazily.

 1. Pokud pole XE nevidíte, klikněte na Zobrazit nebo Obrázek tlačítka ve skupině Odstavec na kartě Domů.

 2. Vyhledejte pole XE položky, kterou chcete změnit, například { XE "Callisto" \t "viz měsíce" }.

 3. Chcete-li položku rejstříku upravit nebo formátovat, upravte text uvedený v uvozovkách.

 4. Chcete-li rejstřík aktualizovat, klikněte na něj a stiskněte klávesu F9. Nebo klikněte na ikonu Aktualizovat rejstřík ve skupině Rejstřík na kartě Odkazy.

  Aktualizovat rejstřík

Jestliže v rejstříku zjistíte chybu, vyhledejte položku rejstříku, kterou je třeba změnit, proveďte změnu a potom rejstřík aktualizujte.

Odstranění položky rejstříku a aktualizace rejstříku

 1. Vyberte celé pole položky rejstříku včetně složených závorek ({} ) a stiskněte klávesu DELETE.

  Pokud pole XE nevidíte, klikněte na Zobrazit nebo Obrázek tlačítka ve skupině Odstavec na kartě Domů.

 2. Chcete-li rejstřík aktualizovat, klikněte na něj a stiskněte klávesu F9. Nebo klikněte na ikonu Aktualizovat rejstřík ve skupině Rejstřík na kartě Odkazy.

  Aktualizovat rejstřík

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×