Vytvoření a odeslání rychlé zprávy

Podpora Office 2010 brzy skončí

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat

Konverzace pomocí rychlých zpráv můžete uskutečňovat s jedním i více kontakty. Můžete nastavit typ písma i jeho vlastnosti (například tučné, podtržené, kurzíva či barva). Také můžete vkládat emotikony a text a tabulky, které zkopírujete z jiných aplikací systému Microsoft Office, například z aplikací Microsoft Word (textový editor) a Microsoft Excel (tabulkový software).

Co chcete udělat?

Odeslání rychlé zprávy jednomu kontaktu

Odeslání rychlé zprávy více kontaktům

Odeslání rychlé zprávy distribuční skupině nebo skupině kontaktů

Odeslání rychlé zprávy vybraným členům distribuční skupiny nebo skupiny kontaktů

Pozvání jiného kontaktu ke konverzaci

Ukončení konverzace

Formátování rychlé zprávy

Formátování textu zprávy v aktuální zprávě

Nastavení formátování textu pro všechny budoucí rychlé zprávy

Přidání emotikon do rychlé zprávy

Odeslání rychlé zprávy jednomu kontaktu

 1. Pokud chcete odeslat rychlou zprávu jedné osobě, spusťte komunikační software Microsoft Lync Online a v seznamu kontaktů nebo ve výsledcích hledání klikněte dvakrát na osobu, kterou chcete kontaktovat. Otevře se oblast pro zadání textu rychlé zprávy a v levém dolním rohu bude blikat kurzor, což znamená, že můžete zahájit relaci zasílání rychlých zpráv.

 2. Zadejte zprávu do oblasti pro zadání a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se zpráva, která informuje o tom, že druhá osoba píše odpověď. Po zobrazení zprávy této druhé osoby odpovězte – zadejte do oblasti zprávy další text (pokud chcete) a znovu stiskněte klávesu ENTER.

  Další informace o vyhledávání kontaktů (nebo osob, které nejsou vašimi kontakty, ale jimž byste rádi odeslali rychlou zprávu) získáte v tématu Použití hledání v aplikaci Lync Online.

Začátek stránky

Odeslání rychlé zprávy více kontaktům

Rychlou zprávu můžete odeslat všem v distribuční skupině nebo skupině kontaktů nebo vybraným členům.

Odeslání rychlé zprávy distribuční skupině nebo skupině kontaktů

 1. V hlavním okně aplikace Lync klikněte v seznamu kontaktů pravým tlačítkem myši na název skupiny.

 2. Klikněte na možnost Odeslat rychlou zprávu.

 3. Do oblasti pro zadání zprávy zadejte zprávu a stiskněte klávesu ENTER. Tato zpráva bude odeslána všem osobám ve skupině.

Odeslání rychlé zprávy vybraným členům distribuční skupiny nebo skupiny kontaktů

 1. V hlavním okně aplikace Lync vyhledejte v seznamu kontaktů skupinu, ze které chcete vybrat kontakty.

 2. (Volitelné) Jestliže nejsou členové skupiny zobrazeni, klikněte na šipku pro rozbalení či sbalení vedle názvu skupiny.

 3. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na každou osobu, kterou chcete kontaktovat.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na některý z vybraných kontaktů a potom klikněte na příkaz Odeslat rychlou zprávu.

 5. Do oblasti pro zadání zprávy zadejte zprávu a stiskněte klávesu ENTER. Tato zpráva bude odeslána všem vybraným příjemcům.

Začátek stránky

Pozvání jiného kontaktu ke konverzaci

Během konverzace pomocí rychlých zpráv můžete pozvat další osobu následujícím způsobem:

 • Spusťte aplikaci Lync a ze seznamu kontaktů přetáhněte jeden nebo více kontaktů do okna Konverzace.

 • V okně Konverzace klikněte v nabídce Možnosti účastníků na příkaz Pozvat zadáním jména nebo telefonního čísla, vyberte jeden nebo více kontaktů nebo kontakt vyhledejte a potom klikněte na tlačítko OK.

Vybrané kontakty budou přidány do existující konverzace.

Začátek stránky

Ukončení konverzace

Pokud chcete ukončit konverzaci pomocí rychlých zpráv, postupujte takto:

 • Klikněte na tlačítko Zavřít (X) v pravém horním rohu okna Konverzace.

Formátování rychlé zprávy

Vybraná slova nebo písmena v oblasti pro zadání zprávy (oblast, do které píšete) v aktuální rychlé zprávě můžete formátovat jako tučné písmo, kurzívu nebo podtržený text a můžete změnit typ, barvu velikost písma. Také je možné nastavit možnosti formátování textu, které budou platit nadále ve všech konverzacích pomocí rychlých zpráv.

Formátování textu zprávy v aktuální zprávě

 1. V okně Konverzace vyberte v oblasti pro zadání zprávy text, který chcete formátovat.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V oblasti pro zadání textu zprávy klikněte na tlačítko pro formátování (A), proveďte požadované změny a kliknutím do oblasti zprávy tyto změny potvrďte.

  • Pravým tlačítkem myši klikněte na vybraný text, klikněte na příkaz Změnit písmo rychlé zprávy, proveďte požadované změny a potom klikněte na tlačítko OK.

Tip:  K provádění jednoduchých změn během psaní, jako jsou například změny formátování na tučné písmo, kurzívu či podtržení, slouží klávesové zkratky CTRL+B, CTRL+I a CTRL+U.

Nastavení formátování textu pro všechny budoucí rychlé zprávy

 1. V hlavním okně aplikace Lync klikněte na tlačítko Možnosti.

 2. V dialogovém okně Lync – možnosti klikněte na možnost Obecné.

 3. V části Rychlé zprávy klikněte na tlačítko Změnit písmo.

Změna písma v rychlé zprávě

 1. V dialogovém okně Změnit písmo vyberte požadované možnosti a klikněte na tlačítko OK.

Změny, které provedete, budou platit jen pro text, který nyní zadáte, nikoli pro ostatní části textu.

Začátek stránky

Přidání emotikon do rychlé zprávy

Do zpráv můžete přidávat zvláštní obrázky, tzv. emotikony, pomocí kterých můžete vyjadřovat své city a pocity.

 1. V okně Konverzace klikněte v oblasti pro zadání zprávy na místo, kam chcete přidat emotikonu.

 2. Klikněte na tlačítko Emotikona (veselý obličej) a kliknutím vyberte emotikonu, kterou chcete přidat do zprávy.

Poznámka:  Také je možné do dané zprávy napsat typografický ekvivalent dané emotikony, pokud ho znáte. Například po zadání : ) a odeslání zprávy stisknutím klávesy ENTER se zobrazí emotikona veselého obličeje.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×