Předvádění prezentace

Vytvoření automatické prezentace

Vytvoření automatické prezentace

Automatickou prezentaci použijte, pokud chcete, aby běžela bez obsluhy ve stánku na veletrhu nebo kongresu. Můžete ji také uložit jako video a poslat ji klientovi.

Tip: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with presenting slideshows!

Nastavení automatické prezentace

Chcete-li nastavit, aby prezentace aplikace PowerPoint běžela automaticky, proveďte následující kroky:

 1. Na kartě Prezentace klikněte na Nastavit prezentaci.

 2. V části Typ prezentace vyberte jednu z následujících možností:

  • Pokud chcete, aby publikum, které prezentaci sleduje, mohlo ovládat přecházení mezi snímky, vyberte Předvádění lektorem (celá obrazovka).

  • Pokud chcete prezentaci předvádět v okně, ve kterém publikum nemůže ovládat přecházení mezi snímky, vyberte Prohlížení jednotlivcem (okno).

  • Pokud chcete prezentaci přehrávat nepřetržitě, vyberte Automatické prohlížení (celá obrazovka).

   Ukazuje dialogové okno pro automatickou prezentaci v PowerPointu.

Vyzkoušení a záznam časování snímků

Pokud zvolíte prezentace typu Předvádění lektorem (celá obrazovka) a Automatické prohlížení (celá obrazovka), možná budete chtít vyzkoušet a nahrát načasování efektů a snímků.

 1. Na kartě Prezentace klikněte na Vyzkoušet časování.

  Poznámka:  Hned po kliknutí na Vyzkoušet časování začne běžet časomíra prezentace.

  Zobrazí se panel nástrojů Zkouška a v poli Čas snímku je zahájeno časování prezentace.

  Ukazuje pole časování nahrávání pro PowerPoint.

  Obrázek: Panel nástrojů Zkouška

  1 Další (přechod na další snímek)

  2 Pozastavit

  Bublinový popisek 3 Čas snímku

  Bublinový popisek 4 Opakovat

  5 Celkový čas prezentace

 2. Během časování prezentace můžete na panelu nástrojů Zkouška provést jednu nebo několik následujících akcí:

  • Chcete-li přejít na další snímek, klikněte na tlačítko Další.

  • Chcete-li dočasně pozastavit záznam času, klikněte na tlačítko Pozastavit.

  • Chcete-li znovu spustit záznam času po pozastavení, klikněte na tlačítko Pozastavit.

  • Chcete-li nastavit přesný čas zobrazení snímku, zadejte časový interval do pole Čas snímku.

  • Chcete-li znovu spustit záznam času pro aktuální snímek, klikněte na tlačítko Opakovat.

 3. Po nastavení času pro poslední snímek se zobrazí okno zprávy s celkovým časem prezentace a s výzvou k provedení jedné z následujících akcí:

  • Chcete-li zachovat zaznamenané časy snímků, klikněte na tlačítko Ano.

  • Chcete-li zrušit zaznamenané časy snímků, klikněte na tlačítko Ne.

   Zobrazí se zobrazení Řazení snímků s časy jednotlivých snímků v prezentaci.

Přidání mluveného komentáře nebo zvuku

Abyste mohli nahrát mluvený komentář, musíte mít v počítači zvukovou kartu a mikrofon (nebo konektor pro mikrofon, pokud mikrofon není integrovaný v počítači).

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na šipku tlačítka Záznam prezentace.

  Ukazuje tlačítko pro záznam prezentace v PowerPointu.

 2. Vyberte jednu z těchto možností:

  • Začít nahrávat od začátku

  • Začít nahrávat od aktuálního snímku

 3. V dialogovém okně Záznam prezentace zaškrtněte políčko Mluvený komentář a laserové ukazovátko a podle potřeby zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Časování snímků a animace.

 4. Klikněte na Spustit nahrávání.

  Tipy: 

  • Pokud chcete mluvený komentář pozastavit, klikněte v místní nabídce Záznam v zobrazení Prezentace na Pozastavit. Až budete chtít v nahrávání mluveného komentáře pokračovat, klikněte na Obnovit záznam.

  • Pozastavit nahrávání mluveného komentáře

 5. Pokud chcete nahrávání prezentace ukončit, klikněte na snímek pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Konec prezentace.

 6. Nahrané časování prezentace se automaticky uloží a pro prezentaci se pak v zobrazení Řazení snímků pod každým snímkem objeví údaje o načasování.

Mluvený komentář můžete nahrát před spuštěním prezentace nebo ho můžete nahrát během prezentace a zahrnout do něj komentáře publika. Pokud nechcete mít mluvený komentář v průběhu celé prezentace, můžete nahrát samostatné zvuky nebo komentáře k vybraným snímkům nebo objektům. Další podrobnosti najdete v článku o nahrávání prezentací s mluveným komentářem a časováním snímků.

Přidání navigace

Pokud chcete, aby se publikum mohlo po vaší automatické prezentaci volně pohybovat, můžete přidat hypertextové odkazy nebo tlačítka akcí a nabídnout tak navigaci.

 • Hypertextové odkazy    

  Můžete přidat hypertextové odkazy, které odkazují na vlastní prezentace, na určité snímky v rámci vaší prezentace, na jiné prezentace, na dokumenty Microsoft Office Wordu nebo listy Microsoft Office Excelu, na místa na internetu nebo intranetu nebo na e-mailové adresy. Hypertextové odkazy můžete vytvořit z libovolných objektů, třeba z textů, obrazců, tabulek, grafů a obrázků.

  Informace o tom, jak přidat hypertextový odkaz, najdete v článku Vytvoření nebo úprava hypertextového odkazu.

 • Tlačítka akcí    

  PowerPoint obsahuje hotová tlačítka akcí, která můžete přidat do prezentace a pro která můžete definovat hypertextové odkazy. Tlačítka akcí obsahují obrazce, například šipky doprava a doleva. Použijte je, když budete chtít zahrnout obecně známé symboly pro přechod na další, předchozí, první nebo poslední snímek. PowerPoint má také tlačítka akcí pro přehrávání videa nebo zvuku.

Přidání mluveného komentáře

Když do automatické prezentace přidáte mluvený komentář, budete informace předávat srozumitelněji.

Abyste mohli nahrát mluvený komentář, musíte mít u stolního počítače zvukovou kartu, mikrofon a konektor pro mikrofon. U přenosných počítačů stačí jenom mikrofon a konektor pro mikrofon. Mluvený komentář můžete nahrát před spuštěním prezentace nebo ho můžete nahrát během prezentace a zahrnout do něj komentáře publika. Pokud nechcete mít mluvený komentář v průběhu celé prezentace, můžete nahrát samostatné zvuky nebo komentáře k vybraným snímkům nebo objektům.

Vyzkoušení a záznam časování snímků

Poznámka: Připravte se na zahájení časování prezentace okamžitě po provedení prvního kroku tohoto postupu.

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na tlačítko Vyzkoušet časování.

  Zobrazí se panel nástrojů Zkouška a v poli Čas snímku je zahájeno časování prezentace.

  Panel nástrojů Zkouška

  Obrázek: Panel nástrojů Zkouška

  1 Další (přechod na další snímek)

  2 Pozastavit

  Bublinový popisek 3 Čas snímku

  Bublinový popisek 4 Opakovat

  5 Celkový čas prezentace

 2. Během časování prezentace proveďte na panelu nástrojů Zkouška jednu nebo více následujících akcí:

  • Chcete-li přejít na další snímek, klikněte na tlačítko Další.

  • Chcete-li dočasně pozastavit záznam času, klikněte na tlačítko Pozastavit.

  • Chcete-li znovu spustit záznam času po pozastavení, klikněte na tlačítko Pozastavit.

  • Chcete-li nastavit přesný čas zobrazení snímku, zadejte časový interval do pole Čas snímku.

  • Chcete-li znovu spustit záznam času pro aktuální snímek, klikněte na tlačítko Opakovat.

 3. Po nastavení času pro poslední snímek se zobrazí okno zprávy s celkovým časem prezentace a s výzvou k provedení jedné z následujících akcí:

  • Chcete-li zachovat zaznamenané časy snímků, klikněte na tlačítko Ano.

  • Chcete-li zrušit zaznamenané časy snímků, klikněte na tlačítko Ne.

   Zobrazí se zobrazení Řazení snímků s časy jednotlivých snímků v prezentaci.

Nastavení prezentace pro automatické prohlížení

Nastavením prezentace pro automatické prohlížení můžete řídit, jestli se kliknutím kamkoli na obrazovku přejde na další snímek. Pokud například chcete, aby se prezentace zobrazovala určitým tempem, nastavte automatické časování a pak prezentaci nastavte pro automatické prohlížení. Pokud chcete dát uživatelům další možnosti ovládání, můžete přidat ke snímkům navigaci, například hypertextové odkazy nebo tlačítka akcí.

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na tlačítko Nastavit prezentaci.

 2. V části Typ prezentace klikněte na možnost Automatické prohlížení (celá obrazovka).

Důležité informace: Pokud prezentaci nastavíte pro automatické prohlížení, nezapomeňte také použít automatické časování nebo navigační hypertextové odkazy. Jinak se vaše automatická prezentace nedostane za první snímek.

Viz také

Nastavení automatické prezentace

Chcete-li nastavit, aby prezentace aplikace PowerPoint běžela automaticky, proveďte následující kroky:

 1. Na kartě Prezentace klikněte na Nastavit prezentaci.

 2. V části Typ prezentace vyberte jednu z následujících možností:

  • Pokud chcete prezentaci předvádět v okně, ve kterém publikum může ovládat přecházení mezi snímky, vyberte Browsed by an individual (window) (Prohlížení jednotlivcem (okno)).

  • Pokud chcete prezentaci přehrávat nepřetržitě, vyberte Browsed at a kiosk (full screen) (Automatické prohlížení (celá obrazovka)).

   Poznámka: Výběrem této možnosti se automaticky zaškrtne políčko Loop continuously until 'Esc' (Opakovat až do stisknutí klávesy Esc) a prezentace poběží ve smyčce.

  Možnosti pro typ prezentace

Nastavení přechodů mezi snímky

Pokud chcete, aby prezentace běžela automaticky na stánku, můžete řídit, kdy a jak se má přecházet mezi snímky. K tomuto účelu můžete použít pro všechny snímky v prezentaci stejný přechod a nastavit ho tak, aby automaticky přecházel po určitém časovém intervalu.

 1. Na kartě Přechody klikněte na požadovaný přechod.

  Možnosti na kartě Přechody

  Pokud chcete zobrazit víc přechodů, najeďte myší na přechod a klikněte na Šipka Více .

 2. Na kartě Přechody udělejte toto:

  • Abyste nastavili dobu, po kterou se má každý snímek zobrazovat, vyberte After (Po) a zadejte požadovaný počet sekund.

  • Abyste nastavili dobu trvání každého přechodu mezi snímky, zadejte dobu do pole Doba trvání.

  • Klikněte na Použít u všech.

  Nastavení přechodů snímků

Export prezentace do souboru videa

Prezentaci můžete exportovat jako soubor videa. Další podrobnosti najdete v článku Uložení prezentace jako souboru videa.

Nastavení automatické prezentace

Chcete-li nastavit, aby prezentace aplikace PowerPoint běžela automaticky, proveďte následující kroky:

 1. Na kartě Slide Show (Prezentace) klikněte na Set Up Show (Nastavit prezentaci).

 2. V části Show type (Typ prezentace) vyberte jednu z následujících možností:

  • Pokud chcete prezentaci předvádět v okně, ve kterém publikum může ovládat přecházení mezi snímky, vyberte Browsed by an individual (window) (Prohlížení jednotlivcem (okno)).

  • Pokud chcete prezentaci přehrávat nepřetržitě, vyberte Browsed at a kiosk (full screen) (Automatické prohlížení (celá obrazovka)).

   Poznámka: Výběrem této možnosti se automaticky zaškrtne políčko Loop continuously until 'Esc' (Opakovat až do stisknutí klávesy Esc) a prezentace poběží ve smyčce.

  Možnosti pro typ prezentace

Nastavení přechodů mezi snímky

Pokud chcete, aby prezentace běžela automaticky na stánku, můžete řídit, kdy a jak se má přecházet mezi snímky. K tomuto účelu můžete použít pro všechny snímky v prezentaci stejný přechod a nastavit ho tak, aby automaticky přecházel po určitém časovém intervalu.

 1. Na kartě Transitions (Přechody) klikněte na požadovaný přechod, například Cut (Střih), Fade (Prolnutí), Wipe (Setření) nebo Split (Rozdělení).

  Pokud chcete zobrazit víc přechodů, najeďte myší na přechod a pak klikněte na šipku dolů pod galerií přechodů.

 2. Na kartě Transitions (Přechody) udělejte toto:

  • Abyste nastavili dobu, po kterou se má každý snímek zobrazovat, vyberte After (Po) a zadejte požadovaný počet sekund.

  • Abyste nastavili dobu trvání každého přechodu mezi snímky, zadejte dobu do pole Duration (Doba trvání).

  • V části Apply To (Použít na) klikněte na All Slides (Všechny snímky).

Export prezentace do souboru videa

Prezentaci můžete exportovat jako soubor videa. Další podrobnosti najdete v článku Uložení prezentace jako souboru videa.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×