Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Vytvoření jednoduchého vzorce v Excelu

Můžete vytvořit jednoduchý vzorec pro sčítání, odčítání, násobení nebo dělení hodnot v listu. Jednoduché vzorce vždy začínají znaménkem rovná se (=), následované konstantami, které jsou číselnými hodnotami a operátory výpočtů, jako jsou znaménka plus (+), minus (-), hvězdička(*) nebo lomítko (/).

Podívejme se na příklad jednoduchého vzorce.

 1. Na listu klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.

 2. Zadejte znaménko = (znaménko rovná se) následované konstantami a operátory (až 8 192 znaků), které chcete použít při výpočtu.

  V našem příkladu zadejte =1+1.

  Poznámky: 

  • Namísto zadávání konstant do vzorců můžete vybrat buňky obsahující hodnoty, které chcete použít, a operátory zadat mezi odkazy na vybrané buňky.

  • Podle standardního pořadí matematických operací se násobení a dělení provádí před sčítáním a odčítáním.

 3. Stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac).

Podívejme se na další variantu jednoduchého vzorce. Do jiné buňky zadejte =5+2*3 a stiskněte Enter nebo Return. Excel vynásobí poslední dvě čísla a k výsledku přidá první číslo.

Použití funkce Automatické shrnutí

Pomocí funkce Automatické shrnutí můžete rychle sečíst sloupec, řádek nebo čísla. Vyberte buňku vedle čísel, která chcete sečíst, na kartě Domů klikněte na Automatické shrnutí, stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac) a je to!

Karta Domů – tlačítko Automatické shrnutí

Když kliknete na Automatické shrnutí,Excel automaticky zadá vzorec (který používá funkci SUMA)k sečtení čísel.

Poznámka: Do buňky můžete taky zadat ALT+= (Windows) nebo ALT+PŘÍKAZ+= (Mac) a Excel automaticky vloží funkci SUMA.

Představme si následující příklad. Pokud chcete do tohoto rozpočtu zábava přidat lednová čísla, vyberte buňku B7, buňku bezprostředně pod sloupcem čísel. Potom klikněte na Automatické shrnutí. Vzorec se zobrazí v buňce B7 a Excel zvýrazní buňky, které sečtete.

Vzorec vytvořený kliknutím na Domů > Automatické shrnutí

Stisknutím klávesy Enter zobrazte výsledek (95,94) v buňce B7. Vzorec můžete také zobrazit v řádku vzorců v horní části okna Excelu.

Výsledek vzorce vytvořeného tlačítkem Automatické shrnutí v buňce B7

Poznámky: 

 • Pokud chcete sečíst sloupec čísel, vyberte buňku hned pod posledním číslem ve sloupci. Pokud chcete sečíst řádek čísel, vyberte buňku hned vpravo.

 • Jakmile vytvoříte vzorec, můžete ho zkopírovat do jiných buněk místo toho, abyste ho zadávat znovu a znovu. Pokud třeba zkopírujete vzorec v buňce B7 do buňky C7, vzorec v buňce C7 se automaticky přizpůsobí novému umístění a vypočítá čísla v buňce C3:C6.

 • Funkci Automatické shrnutí můžete použít i u více buněk najednou. Můžete třeba zvýraznit buňky B7 i C7, kliknout na Automatickéshrnutí a sečtení obou sloupců najednou.

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Poznámka: Pokud chcete zobrazit výsledky ve vzorcích, vyberte je, stiskněte F2 a pak stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac).

Data

2

5

Vzorec

Popis

Výsledek

=A2+A3

Sečte hodnoty v buňkách A1 a A2

=A2+A3

=A2-A3

Odečte hodnotu buňky A2 od hodnoty buňky A1

=A2-A3

=A2/A3

Vydělí hodnotu v buňce A1 hodnotou v buňce A2

=A2/A3

=A2*A3

Vynásobí hodnotu v buňce A1 hodnotou v buňce A2.

=A2*A3

=A2^A3

Umocní hodnotu v buňce A1 na mocninu uvedenou v buňce A2.

=A2^A3

Vzorec

Popis

Výsledek

=5+2

Sečte číslo 5 a číslo 2

=5+2

=5-2

Odečte číslo 2 od čísla 5

=5-2

=5/2

Vydělí číslo 5 číslem 2

=5/2

=5*2

Vynásobí číslo 5 číslem 2

=5*2

=5^2

Vypočte druhou mocninu čísla 5.

=5^2

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Přehled vzorců v excelové

funkci SUMA

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×