Související témata
×
Kontingenční tabulky
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Kontingenční tabulky

Vytvoření kontingenční tabulky k analýze dat listu

Kontingenční tabulka je výkonný nástroj pro výpočet, shrnutí a analýzu dat, který umožňuje zobrazit porovnání, vzory a trendy v datech. Kontingenční tabulky fungují trochu jinak v závislosti na tom, jakou platformu používáte ke spuštění Excelu.

Staňte se zdarma guru Excelu s tlačítkem pro registraci bezplatných lekcí

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

 1. Vyberte buňky, ze kterých chcete vytvořit kontingenční tabulku.

  Poznámka:  Data by měla být uspořádaná do sloupců s jedním řádkem záhlaví.

 2. Vyberte Vložení > Kontingenční tabulka.

  Tlačítko Kontingenční tabulka

 3. Tím se vytvoří kontingenční tabulka založená na existující tabulce nebo oblasti.
  Kontingenční tabulka z oblasti nebo tabulky

  Poznámka: Výběrem možnosti Přidat tato data do datového modelu přidáte tabulku nebo oblast používanou pro tuto kontingenční tabulku do datového modelu sešitu. Další informace.

 4. Zvolte, kam chcete sestavu kontingenční tabulky umístit. Výběrem možnosti Nový list umístěte kontingenční tabulku do nového listu nebo Existující list a vyberte, kde se má nová kontingenční tabulka zobrazit. 

 5. Klikněte na OK.

Kliknutím na šipku dolů na tlačítku můžete pro kontingenční tabulku vybrat z dalších možných zdrojů.  Kromě použití existující tabulky nebo oblasti můžete vybrat ze tří dalších zdrojů, ze které můžete kontingenční tabulku naplnit.

Vybrat zdroj kontingenční tabulky

Poznámka: V závislosti na nastavení IT vaší organizace se může zobrazit název vaší organizace.
 v tlačítku. Příklad: "From Power BI (Microsoft)" (From Power BI (Microsoft) (Z Power BI (Microsoft)

Získat z externího zdroje dat

Kontingenční tabulka z externího zdroje

Získání z datového modelu

Tuto možnost použijte, pokud sešit obsahuje datový model a chcete vytvořit kontingenční tabulku z více tabulek, vylepšit ji vlastními mírami nebo pracovat s velmi velkými datovými sadami. 
Kontingenční tabulka z tabulky dat

Získání z Power BI

Tuto možnost použijte, pokud vaše organizace používá Power BI a vy chcete zjistit a připojit se k schváleným cloudovým datovým sadám, ke kterým máte přístup. 

Kontingenční tabulka z Power BI

 1. Pokud chcete do kontingenční tabulky přidat pole, zaškrtněte políčko u názvu pole v podokně Pole kontingenční tabulky.

  Poznámka: Vybraná pole se přidají do výchozích oblastí: nečíselná pole se přidají do řádků, hierarchie data a času se přidají do sloupců a číselná pole se přidají do hodnot.

  Kontingenční tabulka

 2. Pokud chcete pole přesunout z jedné oblasti do druhé, přetáhněte ho do požadované oblasti myší.

Pokud do zdroje dat kontingenční tabulky přidáte nová data, musí se aktualizovat všechny kontingenční tabulky, pro které se tento zdroj dat používá. Pokud chcete aktualizovat jen jednu kontingenční tabulku, můžete kliknout pravým tlačítkem kamkoli v oblasti kontingenční tabulky a vybrat Obnovit. Pokud máte více kontingenčních tabulek, nejdřív vyberte libovolnou buňku v libovolné kontingenční tabulce a potom na pásu karet přejděte na Analýza kontingenční tabulky > klikněte na šipku pod tlačítkem Aktualizovat a vyberte Aktualizovat vše.

Aktualizace kontingenční tabulky

Souhrn hodnot podle

Ve výchozím nastavení se pole kontingenční tabulky umístěná do oblasti Hodnoty zobrazí jako SUMA. Pokud Excel interpretuje vaše data jako text, budou zobrazena jako POČET. Proto je důležité, abyste nemíchali datové typy pro pole hodnot. Výchozí výpočet můžete změnit kliknutím na šipku vpravo od názvu pole a výběrem možnosti Nastavení polí hodnot.

Dialogové okno Nastavení polí hodnot v Excelu

Potom změňte výpočet v sekci Souhrn hodnot podle. Všimněte si, že při změně metody výpočtu ji Excel automaticky připojí v sekci Vlastní název, třeba „Součet z NázevPole“, ale můžete to změnit. Pokud kliknete na tlačítko Formát čísla, můžete změnit formát čísel pro celé pole.

Tip: Vzhledem k tomu, že změna výpočtu v části Sumarizovat hodnoty podle změní název pole kontingenční tabulky, je nejlepší nepřejmenovávat pole kontingenční tabulky, dokud neukončíte nastavení kontingenční tabulky. Jedním z triků je použít funkci Najít & Nahradit (Ctrl+H) >Najít, co > "Součet", a pak nahradit > nechat prázdné a nahradit vše najednou místo ručního přepisování.

Dialogové okno Nastavení polí hodnot v Excelu pro možnosti Souhrn dat (podle)

Zobrazit hodnoty jako

Místo použití výpočtu k sumarizaci dat můžete taky data zobrazit jako procentuální podíl z určitého pole. V následujícím příkladu jsme změnili částky výdajů domácnosti tak, aby se zobrazovaly jako % celkového součtu místo jako součet hodnot.

Příklad kontingenční tabulky s hodnotami zobrazenými jako procento z celkového součtu Příklad kontingenční tabulky s hodnotami zobrazenými jako procento z celkového součtu

Po otevření dialogového okna Nastavení hodnot polí můžete vybrat možnost na kartě Zobrazit hodnoty jako.

Zobrazení hodnoty jako výpočet i procento.

Jednoduše přetáhněte položku do sekce Hodnoty dvakrát a potom nastavte možnosti Souhrn hodnot podle a Zobrazit hodnoty jako pro každou instanci.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

 1. Vyberte tabulku nebo oblast dat v listu a výběrem možnosti Vložit > kontingenční tabulku otevřete podokno Vložit kontingenční tabulku .

 2. Můžete buď ručně vytvořit vlastní kontingenční tabulku , nebo zvolit doporučenou kontingenční tabulku , kterou chcete vytvořit za vás. Udělejte jednu z těchto věcí:

 • Na kartě Vytvořit vlastní kontingenční tabulku vyberte Nový list nebo Existující list a zvolte cíl kontingenční tabulky.

 • V doporučené kontingenční tabulce vyberte Nový list nebo Existující list a zvolte cíl kontingenční tabulky.

Poznámka: Doporučené kontingenční tabulky jsou dostupné jenom pro předplatitele Microsoftu 365.

Podokno Vložit kontingenční tabulku umožňuje nastavit zdroj, cíl a další aspekty kontingenční tabulky.

Zdrojdat pro data kontingenční tabulky můžete při vytváření měnit.

 1. V podokně Vložit kontingenční tabulku vyberte textové pole v části Zdroj. Při změně zdroje nebudou karty v podokně dostupné.

 2. Vyberte data v mřížce nebo zadejte oblast do textového pole. 

 3. Výběr potvrďte stisknutím klávesy Enter na klávesnici nebo pomocí tlačítka. Podokno se aktualizuje o nové doporučené kontingenční tabulky založené na novém zdroji dat.

Podokno Vložit kontingenční tabulku s žádostí o tabulku nebo oblast, která se má použít jako zdroj, a umožňuje změnit cíl.

Získání z Power BI

Tuto možnost použijte, pokud vaše organizace používá Power BI a vy chcete zjistit a připojit se k schváleným cloudovým datovým sadám, ke kterým máte přístup. 

Kontingenční tabulka z Power BI

V podokně Pole kontingenční tabulky zaškrtněte políčko u všech polí, které chcete přidat do kontingenční tabulky.

Ve výchozím nastavení se jiná než číselná pole přidávají do oblasti Řádky, pole data a času se přidávají do oblasti Sloupce a číselná pole se přidávají do oblasti Hodnoty.

Libovolnou dostupnou položku můžete taky ručně přetáhnout do libovolného pole kontingenční tabulky . Pokud už nějakou položku v kontingenční tabulce nechcete, přetáhněte ji ze seznamu nebo ji zrušte.

Pole kontingenční tabulky v Excel pro web

Souhrn hodnot podle

Ve výchozím nastavení se pole kontingenční tabulky v oblasti Hodnoty zobrazí jako SUMA. Pokud Excel interpretuje vaše data jako text, budou zobrazena jako POČET. Proto je důležité, abyste nemíchali datové typy pro pole hodnot.

Výchozí výpočet změníte tak, že kliknete pravým tlačítkem na libovolnou hodnotu v řádku a vyberete možnost Shrnout hodnoty podle .

Shrnout podle v Excel pro web

Zobrazit hodnoty jako

Místo použití výpočtu k sumarizaci dat můžete taky data zobrazit jako procentuální podíl z určitého pole. V následujícím příkladu jsme změnili částky výdajů domácnosti tak, aby se zobrazovaly jako % celkového součtu místo jako součet hodnot.

Příklad kontingenční tabulky s hodnotami zobrazenými jako procento z celkového součtu

Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou hodnotu ve sloupci, pro který chcete hodnotu zobrazit.  V nabídce vyberte Zobrazit hodnoty jako . Zobrazí se seznam dostupných hodnot.

Proveďte výběr ze seznamu.

Pokud chcete zobrazit procento nadřazeného součtu, najeďte myší na tuto položku v seznamu a vyberte nadřazené pole, které chcete použít jako základ výpočtu. 

Zobrazit jako

Pokud do zdroje dat kontingenční tabulky přidáte nová data, bude nutné aktualizovat všechny kontingenční tabulky založené na daném zdroji dat. Klikněte pravým tlačítkem na libovolné místo v oblasti kontingenční tabulky a pak vyberte Aktualizovat.

Aktualizace kontingenční tabulky

Pokud jste vytvořili kontingenční tabulku a rozhodnete se, že ji už nechcete, vyberte celou oblast kontingenční tabulky a stiskněte klávesu Delete. Nebude mít žádný vliv na jiná data, kontingenční tabulky nebo grafy kolem sebe. Pokud je kontingenční tabulka na samostatném listu, který neobsahuje žádná další data, která chcete zachovat, je odstranění listu rychlý způsob, jak kontingenční tabulku odebrat.

 • Data musí být uspořádána v tabulkovém formátu a nesmí obsahovat žádné prázdné řádky ani sloupce. Ideálně můžete použít Excelovou tabulku jako v příkladu výše.

 • Tabulky jsou skvělým zdrojem dat pro kontingenční tabulku, protože řádky přidané do tabulky jsou při aktualizaci dat automaticky zahrnuty do kontingenční tabulky a všechny nové sloupce budou zahrnuty do seznamu polí kontingenční tabulky. Jinak musíte buď změnit zdrojová data kontingenční tabulky, nebo použít vzorec dynamické pojmenované oblasti.

 • Datové typy ve sloupcích by měly být stejné. Například byste neměli v jednom sloupci kombinovat datum a text.

 • Kontingenční tabulky pracují se snímkem vašich dat v mezipaměti, takže skutečná data to nijak nemění.

Pokud nemáte s kontingenčními tabulkami zkušenosti nebo nevíte, jak začít, je vhodné použít doporučenou kontingenční tabulku. Při použití této funkce Excel porovná data s nejvhodnějšími oblastmi kontingenční tabulky a vybere smysluplné rozložení. Budete mít výchozí bod pro další experimentování. Po vytvoření doporučené kontingenční tabulky můžete vyzkoušet různou orientaci a změnit uspořádání polí, abyste získali potřebné výsledky. Můžete si také stáhnout náš interaktivní kurz Vytvořte svou první kontingenční tabulku.

 1. Klikněte na buňku v oblasti zdroje dat nebo tabulky.

 2. Přejděte na Vložení > Doporučené kontingenční tabulky.

  Pokud chcete, aby Excel vytvořil kontingenční tabulku za vás, přejděte na Vložení > Doporučené kontingenční tabulky.

 3. Excel provede analýzu dat a nabídne vám několik možností, jak vidíte v následujícím příkladě pro naše výdaje domácnosti.

  Dialogové okno Doporučené kontingenční tabulky v Excelu

 4. Vyberte kontingenční tabulku, která vám nejvíce vyhovuje, a stiskněte OK. Excel vytvoří kontingenční tabulku na novém listu a zobrazí seznam polí kontingenční tabulky .

 1. Klikněte na buňku v oblasti zdroje dat nebo tabulky.

 2. Přejděte na Vložení > Kontingenční tabulka.

  Data tab, Analysis group

 3. Excel zobrazí dialogové okno Vytvořit kontingenční tabulku s vybraným názvem vaší oblasti nebo tabulky. V tomto případě používáme tabulku s názvem „tbl_HouseholdExpenses“.

 4. V části Zvolte umístění sestavy kontingenční tabulky vyberte Nový list nebo Existující list. Pro možnost Existující list vyberte buňku, do které chcete kontingenční tabulku umístit.

 5. Klikněte na OK a Excel vytvoří prázdnou kontingenční tabulku a zobrazí seznam Pole kontingenční tabulky.

Seznam polí kontingenční tabulky

V oblasti Název pole nahoře zaškrtněte políčka u všech polí, která chcete přidat do kontingenční tabulky. Ve výchozím nastavení se jiná než číselná pole přidávají do oblasti Řádky, pole data a času se přidávají do oblasti Sloupce a číselná pole se přidávají do oblasti Hodnoty. Můžete taky ručně přetáhnout jakoukoli dostupnou položku do požadované oblasti polí kontingenční tabulky nebo, pokud už nějakou položku v kontingenční tabulce mít nechcete, jednoduše ji přetáhnout ven ze seznamu polí nebo zrušit její zaškrtnutí. Možnost přeuspořádat položky polí je jednou z hlavních funkcí kontingenční tabulky, která umožňuje snadno změnit vzhled tabulky.

Seznam polí kontingenční tabulky

Příklad dialogového okna polí kontingenční tabulky v Excelu

 • Souhrn

  Ve výchozím nastavení se pole kontingenční tabulky umístěná do oblasti Hodnoty zobrazí jako SOUČET. Pokud Excel interpretuje vaše data jako text, budou zobrazena jako POČET. Proto je důležité, abyste nemíchali datové typy pro pole hodnot. Výchozí výpočet můžete změnit tak, že nejdříve kliknete na šipku napravo od názvu pole a pak vyberete možnost Nastavení pole.

  Potom změňte výpočet v sekci Souhrn. Všimněte si, že při změně metody výpočtu ji Excel automaticky připojí v sekci Vlastní název, třeba „Součet z NázevPole“, ale můžete to změnit. Pokud kliknete na tlačítko Číslo, můžete změnit formát čísel pro celé pole.

  Tip: Vzhledem k tomu, že změna výpočtu v oddílu Souhrn podle změní název pole kontingenční tabulky, je nejlepší pole kontingenční tabulky nepřejmenovávat, dokud neukončíte nastavení kontingenční tabulky. Jedním z triků je kliknout na Nahradit (v nabídce Úpravy) >Najít, co > "Součet", pak nahradit > nechat prázdné a nahradit vše najednou místo ručního přepisování.

 • Zobrazit data jako

  Místo použití výpočtu k sumarizaci dat můžete taky data zobrazit jako procentuální podíl z určitého pole. V následujícím příkladu jsme změnili částky výdajů domácnosti tak, aby se zobrazovaly jako % celkového součtu místo jako součet hodnot.

  Příklad kontingenční tabulky s hodnotami zobrazenými jako procento z celkového součtu

  Po otevření dialogového okna Nastavení pole můžete vybrat možnost na kartě Zobrazit data jako.

 • Zobrazit hodnotu jako výpočet i procento

  Jednoduše přetáhněte položku do části Hodnoty dvakrát, klikněte na hodnotu pravým tlačítkem myši a vyberte Nastavení pole a potom nastavte možnosti Souhrn a Zobrazit data jako pro každou z těchto hodnot.

Pokud do zdroje dat kontingenční tabulky přidáte nová data, musí se aktualizovat všechny kontingenční tabulky, pro které se tento zdroj dat používá. Pokud chcete aktualizovat jen jednu kontingenční tabulku, můžete kliknout pravým tlačítkem kamkoli v oblasti kontingenční tabulky a vybrat Obnovit. Pokud máte více kontingenčních tabulek, nejdřív vyberte libovolnou buňku v libovolné kontingenční tabulce a potom na pásu karet přejděte na Analýza kontingenční tabulky > klikněte na šipku pod tlačítkem Aktualizovat a vyberte Aktualizovat vše.

Pokud jste vytvořili kontingenční tabulku a už ji nechcete, můžete jednoduše vybrat celou oblast kontingenční tabulky a stisknout klávesu Delete. Nebude to mít vliv na žádná jiná data, kontingenční tabulky a grafy okolo. Pokud je kontingenční tabulka na samostatném listu, na kterém nejsou žádná jiná data pro zachování, můžete kontingenční tabulku rychle odebrat odstraněním tohoto listu.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Doporučení kontingenčních tabulek jsou součástí propojeného prostředí v Microsoftu 365 a analyzují vaše data pomocí služeb umělé inteligence. Pokud se rozhodnete vyjádřit výslovný nesouhlas s propojeným prostředím v Microsoftu 365, vaše data se nebudou odesílat do služby umělé inteligence a nebudete moct používat doporučení kontingenční tabulky. Další podrobnosti najdete v prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů.

Související články

Vytvoření kontingenčního grafu

Použití rychlých filtrů k filtrování dat kontingenční tabulky 

Vytvoření časové osy kontingenční tabulky pro filtrování kalendářních dat

Vytvoření kontingenční tabulky s datovým modelem k analýze dat v několika tabulkách

Vytvoření kontingenční tabulky spojené s datovými sadami Power BI

Uspořádání polí v kontingenční tabulce pomocí seznamu polí

Změna zdrojových dat pro kontingenční tabulku

Výpočet hodnot v kontingenční tabulce

Odstranění kontingenční tabulky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×