Kontingenční tabulky

Vytvoření kontingenční tabulky k analýze dat listu

Vytvoření kontingenční tabulky k analýze dat listu

Kontingenční tabulka je výkonný nástroj pro výpočet, sumarizaci a analýzu dat, který umožňuje zobrazit porovnání, vzorky a trendy v datech.

Dosáhněte ještě dál s Oznámeními

Vytvoření kontingenční tabulky

 1. Vyberte buňky, ze kterých chcete vytvořit kontingenční tabulku.

  Poznámka:  Data by neměla obsahovat prázdné řádky ani sloupce. Musí mít jenom jeden řádek záhlaví.

 2. Vyberte Vložení > Kontingenční tabulka.

  Kontingenční tabulka

 3. V části Zvolte data, která chcete analyzovat vyberte Vybrat tabulku či oblast.  

  Kontingenční tabulka

 4. V poli Tabulka/oblast ověřte oblast buněk.

 5. V části Zvolte místo, kam chcete sestavu kontingenční tabulkyumístit, vyberte možnost Nový list , aby se kontingenční tabulka umístila do nového listu nebo existujícího listu , a potom vyberte umístění, kde se má kontingenční tabulka zobrazit.

 6. Vyberte OK.

Vytvoření vlastní kontingenční tabulky

 1. Pokud chcete do kontingenční tabulky přidat pole, zaškrtněte políčko u názvu pole v podokně Pole kontingenční tabulky.

  Poznámka: Vybraná pole jsou přidána do jejich výchozích oblastí: jiná než číselná pole se přidávají do oblasti Řádky, datové a časové hierarchie se přidávají do oblasti Sloupce a číselná pole se přidávají do oblasti Hodnoty.

  Kontingenční tabulka

 2. Pokud chcete pole přesunout z jedné oblasti do druhé, přetáhněte ho do požadované oblasti myší.

Než začnete:

 • Data musí být uspořádána v tabulkovém formátu a nesmí obsahovat žádné prázdné řádky ani sloupce. Ideálně můžete použít Excelovou tabulku jako v příkladu výše.

 • Tabulky jsou skvělým zdrojem dat pro kontingenční tabulku, protože řádky přidané do tabulky jsou při aktualizaci dat automaticky zahrnuty do kontingenční tabulky a všechny nové sloupce budou zahrnuty do seznamu polí kontingenční tabulky. V opačném případě musíte buď změnit zdrojová data kontingenční tabulky, nebo použít vzorec dynamické pojmenované oblasti.

 • Datové typy ve sloupcích by měly být stejné. Například byste neměli v jednom sloupci kombinovat datum a text.

 • Kontingenční tabulky pracují se snímkem vašich dat v mezipaměti, takže skutečná data to nijak nemění.

Vytvoření kontingenční tabulky

Pokud nemáte s kontingenčními tabulkami zkušenosti nebo nevíte, jak začít, je vhodné použít doporučenou kontingenční tabulku. Při použití této funkce Excel porovná data s nejvhodnějšími oblastmi kontingenční tabulky a vybere smysluplné rozložení. Budete mít výchozí bod pro další experimentování. Po vytvoření doporučené kontingenční tabulky můžete vyzkoušet různou orientaci a změnit uspořádání polí, abyste získali potřebné výsledky.

Můžete si také stáhnout náš interaktivní kurz Vytvořte svou první kontingenční tabulku.

Doporučená kontingenční tabulka

Ruční vytvoření kontingenční tabulky

 1. Klikněte na buňku v oblasti zdroje dat nebo tabulky.

 2. Přejděte na Vložení > Doporučené kontingenční tabulky.

  Pokud chcete, aby Excel vytvořil kontingenční tabulku za vás, přejděte na Vložení > Doporučené kontingenční tabulky.

 3. Excel provede analýzu dat a nabídne vám několik možností, jak vidíte v následujícím příkladě pro naše výdaje domácnosti.

  Dialogové okno Doporučené kontingenční tabulky v Excelu
 4. Vyberte kontingenční tabulku, která vám nejvíce vyhovuje, a stiskněte OK. Excel na novém listu vytvoří kontingenční tabulku a zobrazí seznam Pole kontingenční tabulky.

 1. Klikněte na buňku v oblasti zdroje dat nebo tabulky.

 2. Přejděte na Vložení > Kontingenční tabulka.

  Pokud používáte Excel for Mac 2011 a starší verze, je tlačítko PivotTable (Kontingenční tabulka) na kartě Data ve skupině Analysis (Analýza).

  Karta Data, skupina Analýza

 3. Excel zobrazí dialogové okno Vytvořit kontingenční tabulku s vybraným názvem vaší oblasti nebo tabulky. V tomto případě používáme tabulku s názvem „tbl_HouseholdExpenses“.

 4. V části Zvolte umístění sestavy kontingenční tabulky vyberte Nový list nebo Existující list. Pro možnost Existující list vyberte buňku, do které chcete kontingenční tabulku umístit.

 5. Klikněte na OK a Excel vytvoří prázdnou kontingenční tabulku a zobrazí seznam Pole kontingenční tabulky.

V oblasti Název pole nahoře zaškrtněte políčka u všech polí, která chcete přidat do kontingenční tabulky. Ve výchozím nastavení se jiná než číselná pole přidávají do oblasti Řádky, pole data a času se přidávají do oblasti Sloupce a číselná pole se přidávají do oblasti Hodnoty. Můžete taky ručně přetáhnout jakoukoli dostupnou položku do požadované oblasti polí kontingenční tabulky nebo, pokud už nějakou položku v kontingenční tabulce mít nechcete, jednoduše ji přetáhnout ven ze seznamu polí nebo zrušit její zaškrtnutí. Možnost přeuspořádat položky polí je jednou z hlavních funkcí kontingenční tabulky, která umožňuje snadno změnit vzhled tabulky.

Seznam polí kontingenční tabulky

Odpovídající pole v kontingenční tabulce

Příklad dialogového okna polí kontingenční tabulky v ExceluPříklad kontingenční tabulky a jak pole korelují se seznamem polí.

 • Souhrn

  Ve výchozím nastavení se pole kontingenční tabulky umístěná do oblasti Hodnoty zobrazí jako SOUČET. Pokud Excel interpretuje vaše data jako text, budou zobrazena jako POČET. Proto je důležité, abyste nemíchali datové typy pro pole hodnot. Výchozí výpočet můžete změnit tak, že nejdříve kliknete na šipku napravo od názvu pole a pak vyberete možnost Nastavení pole.

  Potom změňte výpočet v sekci Souhrn. Všimněte si, že při změně metody výpočtu ji Excel automaticky připojí v sekci Vlastní název, třeba „Součet z NázevPole“, ale můžete to změnit. Pokud kliknete na tlačítko Číslo, můžete změnit formát čísel pro celé pole.

  Tip: Protože změna výpočtu v oddílu Souhrn podle změní název pole kontingenční tabulky, nedoporučuje se pole kontingenční tabulky přejmenovat, dokud nedokončíte nastavení kontingenční tabulky. Jedním štychem je kliknutí na nahradit (v nabídce Úpravy) >najít, co > "SUMA" >, a pokud chcete nahradit všechno najednou, místo ručního přepisování. Replace with

 • Zobrazit data jako

  Místo použití výpočtu k sumarizaci dat můžete taky data zobrazit jako procentuální podíl z určitého pole. V následujícím příkladu jsme změnili částky výdajů domácnosti tak, aby se zobrazovaly jako % celkového součtu místo jako součet hodnot.

  Příklad kontingenční tabulky s hodnotami zobrazenými jako procento z celkového součtu

  Po otevření dialogového okna Nastavení pole můžete vybrat možnost na kartě Zobrazit data jako.

 • Zobrazit hodnotu jako výpočet i procento

  Jednoduše přetáhněte položku do části Hodnoty dvakrát, klikněte na hodnotu pravým tlačítkem myši a vyberte Nastavení pole a potom nastavte možnosti Souhrn a Zobrazit data jako pro každou z těchto hodnot.

Pokud do zdroje dat kontingenční tabulky přidáte nová data, musí se aktualizovat všechny kontingenční tabulky, pro které se tento zdroj dat používá. Pokud chcete aktualizovat jen jednu kontingenční tabulku, můžete kliknout pravým tlačítkem kamkoli v oblasti kontingenční tabulky a vybrat Obnovit. Pokud máte více kontingenčních tabulek, nejdřív vyberte libovolnou buňku v libovolné kontingenční tabulce a potom na pásu karet přejděte na Analýza kontingenční tabulky > klikněte na šipku pod tlačítkem Aktualizovat a vyberte Aktualizovat vše.

Pokud jste vytvořili kontingenční tabulku a už ji nechcete, můžete jednoduše vybrat celou oblast kontingenční tabulky a stisknout klávesu Delete. Nebude to mít vliv na žádná jiná data, kontingenční tabulky a grafy okolo. Pokud je kontingenční tabulka na samostatném listu, na kterém nejsou žádná jiná data pro zachování, můžete kontingenční tabulku rychle odebrat odstraněním tohoto listu.

Kontingenční tabulku teď můžete vložit do tabulky v Excel pro web.

Důležité informace: Nedoporučujeme v excelové tabulce vytvářet kontingenční tabulky (nebo na nich pracovat), když s ní současně pracují další uživatelé.

 1. Vyberte tabulku nebo oblast v excelové tabulce.

 2. Přejděte na Vložení > Kontingenční tabulka.

 3. Excel zobrazí dialogové okno Vytvořit kontingenční tabulku s vybraným názvem vaší oblasti nebo tabulky.

  Vytvoření kontingenční tabulky
 4. V části Zvolte umístění sestavy kontingenční tabulky vyberte Nový list nebo Existující list. Pro možnost Existující list vyberte buňku, do které chcete kontingenční tabulku umístit.

  Poznámka: Buňka, na kterou chcete odkazovat, by měla být mimo tabulku nebo oblast.

 5. Klikněte na OK a Excel vytvoří prázdnou kontingenční tabulku a zobrazí seznam Pole kontingenční tabulky.

V oblasti Pole kontingenční tabulky nahoře zaškrtněte políčka u všech polí, která chcete přidat do kontingenční tabulky. Ve výchozím nastavení se jiná než číselná pole přidávají do oblasti Řádky, pole data a času se přidávají do oblasti Sloupce a číselná pole se přidávají do oblasti Hodnoty. Můžete také ručně přetáhnout jakoukoli dostupnou položku do požadované oblasti polí kontingenční tabulky nebo, pokud už nějakou položku v kontingenční tabulce mít nechcete, jednoduše ji přetáhnout ven ze seznamu polí nebo zrušit její zaškrtnutí. Možnost přeuspořádat položky polí je jednou z hlavních funkcí kontingenční tabulky, která umožňuje snadno změnit vzhled tabulky.

Seznam polí kontingenční tabulky

Odpovídající pole v kontingenční tabulce

Příklad dialogového okna polí kontingenční tabulky v ExceluPříklad kontingenční tabulky a jak pole korelují se seznamem polí.

 • Souhrn hodnot podle

  Ve výchozím nastavení se pole kontingenční tabulky umístěná do oblasti Hodnoty zobrazí jako SUMA. Pokud Excel interpretuje vaše data jako text, budou zobrazena jako POČET. Proto je důležité, abyste nemíchali datové typy pro pole hodnot. Výchozí výpočet můžete změnit kliknutím na šipku vpravo od názvu pole a výběrem možnosti Nastavení polí hodnot.

  Dialogové okno Nastavení polí hodnot v Excelu

  Potom změňte výpočet v sekci Souhrn hodnot podle. Všimněte si, že při změně metody výpočtu ji Excel automaticky připojí v sekci Vlastní název, třeba „Součet z NázevPole“, ale můžete to změnit. Pokud kliknete na tlačítko Formát čísla, můžete změnit formát čísel pro celé pole.

  Dialogové okno Nastavení polí hodnot v Excelu pro možnosti Souhrn dat (podle)

  Tip: Protože změna výpočtu v oddílu Souhrn hodnot podle změní název pole kontingenční tabulky, není vhodné pole kontingenční tabulky přejmenovat, dokud nedokončíte nastavení kontingenční tabulky. Jedním štychem je použití funkce najít & nahradit (CTRL + H) >najít, co > "SUMA", a nahradit je > nechejte prázdné, chcete-li nahradit všechno najednou místo ručního přepisování.

 • Zobrazit hodnoty jako

  Místo použití výpočtu k sumarizaci dat můžete taky data zobrazit jako procentuální podíl z určitého pole. V následujícím příkladu jsme změnili částky výdajů domácnosti tak, aby se zobrazovaly jako % celkového součtu místo jako součet hodnot.

  Příklad kontingenční tabulky s hodnotami zobrazenými jako procento z celkového součtu

  Po otevření dialogového okna Nastavení hodnot polí můžete vybrat možnost na kartě Zobrazit hodnoty jako.

  Nastavení polí hodnot kontingenční tabulky > dialog Zobrazit hodnoty jako
 • Zobrazení hodnoty jako výpočet i procento.

  Jednoduše přetáhněte položku do sekce Hodnoty dvakrát a potom nastavte možnosti Souhrn hodnot podle a Zobrazit hodnoty jako pro každou instanci.

Pokud do zdroje dat kontingenční tabulky přidáte nová data, musí se aktualizovat všechny kontingenční tabulky, pro které se tento zdroj dat používá. Pokud chcete kontingenční tabulku aktualizovat, klikněte kdekoli v oblasti kontingenční tabulky a potom vyberte Obnovit.

Aktualizace kontingenční tabulky

Pokud jste vytvořili kontingenční tabulku a už ji nechcete, můžete jednoduše vybrat celou oblast kontingenční tabulky a stisknout klávesu Delete. Nebude to mít vliv na žádná jiná data, kontingenční tabulky a grafy okolo. Pokud je kontingenční tabulka na samostatném listu, na kterém nejsou žádná jiná data pro zachování, můžete kontingenční tabulku rychle odebrat odstraněním tohoto listu.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz také

Vytvoření kontingenčního grafu

Použití rychlých filtrů k filtrování dat kontingenční tabulky 

Vytvoření časové osy kontingenční tabulky pro filtrování kalendářních dat

Vytvoření kontingenční tabulky s datovým modelem k analýze dat v několika tabulkách

Uspořádání polí v kontingenční tabulce pomocí seznamu polí

Změna zdrojových dat pro kontingenční tabulku

Výpočet hodnot v kontingenční tabulce

Odstranění kontingenční tabulky

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×