Vytvoření kontrolního seznamu v aplikaci Word

Zobrazení karty Vývojář

Pokud není karta Vývojář zobrazená, přečtěte si téma zobrazení karty Vývojář.

Nastavení seznamu

 1. Zadejte seznam.

 2. Přejděte na vývojáře a vyberte ovládací prvek obsahu zaškrtávacího políčka na začátku prvního řádku.

  Ovládací prvek CheckBox ve skupině ovládací prvky na pásu karet vývojáře

 3. Pokud chcete změnit výchozí hodnotu X na něco jiného, přečtěte si článek Změna zaškrtávacích políček.

 4. Zkopírujte a vložte ovládací prvek zaškrtávacího políčka na začátek každého řádku.

 5. Zaškrtnutím políčka zadejte do zaškrtávacího políčka X (nebo jiný znak).

Přidání předsazení

Pokud jsou některé položky seznamu delší než jeden řádek, můžete je zarovnat pomocí předsazení.

 1. Vyberte seznam. Odrážky nebo čísla nebudou vypadat.

 2. Přejděte na Domů a vyberte ikonu pro otevření dialogového okna odstavec Ikona pro otevření dialogu .

 3. V části odsazenízadejte do pole vlevo text 0,25.

 4. V části speciálnízvolte předsazení.

 5. Do pole O kolik nastaví Word výchozí hodnotu 0,25 cm. Pokud chcete, aby byly další čáry odsazené jinak, změňte toto nastavení.

 6. Po dokončení vyberte OK .

Zamknutí textu a ovládacích prvků tak, aby se zabránilo změnám

 1. Vyberte seznam a zaškrtávací políčka.

 2. Přejděte do skupiny > pro vývojáře>skupiny.

  Seznam odemknete tak, že ho vyberete a vyberete seskupit > oddělit.

Vytvoření seznamu pouze pro tisk

 1. Přejděte na Domů a vyberte šipku dolů vedle tlačítka odrážky .

  Odrážka – zvýrazněná šipka dolů ve skupině Odstavec

 2. V rozevírací nabídce vyberte definovat novou odrážku.

 3. Výběr symbolu a vyhledání znaku pole Pokud není první vidět, změňte písmo na symbol uživatelského rozhraní Wingdings nebo Segoe.

 4. Dvakrát klikněte na OK a vytvořte seznam.

Příklad seznamu s odrážkami s poli

Vytvoření kontrolního seznamu, který se dá zaškrtávat ve Wordu

Pokud chcete vytvořit seznam, který se dá zaškrtávat ve Wordu, přidejte do dokumentu ovládací prvky obsahu pro zaškrtávací políčka.

Zobrazení karty Vývojář

Další informace najdete v tématu zobrazení karty Vývojář na kartěvývojář.

Nastavení seznamu

 1. Vytvořte seznam.

 2. Umístěte kurzor na začátek prvního řádku.

 3. Přejděte na kartu vývojář a klikněte na zaškrtávací políčko.

  Pokud chcete vložit políčko, které půjde ve Wordu zaškrtnout, klikněte na Zaškrtávací políčko.
 4. Pokud potřebujete za zaškrtávacím políčkem mezeru, stiskněte klávesu TAB nebo MEZERNÍK.

  Pokud chcete formátovat položku seznamu s předsazením, jako je Word použit u seznamů s odrážkami, použijte znak tabulátoru.

 5. Vyberte a zkopírujte (⌘ + C) zaškrtávací políčko a všechny karty nebo mezery.

 6. Umístěte kurzor na začátek každé položky seznamu a vložte (⌘ + V) zkopírované zaškrtávací políčko a znaky.

 7. Zaškrtněte políčko na začátku každého řádku v seznamu.

Přidání předsazení

Pokud jsou některé položky seznamu delší než jeden řádek, můžete je zarovnat pomocí předsazení.

 1. Vyberte seznam.

 2. Přejděte na Formát a vyberte odstavec.

 3. V části Odsazení napište 0,25 do pole Zleva.

 4. V seznamu speciální zvolte předsazení.

  Pokud chcete odsadit seznam, nastavte odsazení zleva a možnost Speciální nastavte na Předsazení.

  Do pole O kolik nastaví Word výchozí hodnotu 0,25 cm. Pokud chcete, aby byly další čáry odsazené jinak, změňte toto nastavení.

Nastavení seznamu pouze pro tisk

Odrážky nebo čísla v seznamu můžete nahradit jiným symbolem, například pole můžete zkontrolovat v tištěné verzi dokumentu.

 1. Vyberte celý seznam.

 2. Vyberte Domů a vyberte šipku vedle tlačítka odrážky.

  Když chcete vybrat nebo přidat odrážku, klikněte na šipku vedle ikony odrážek.
 3. Vyberte definovat novou odrážku.

  Pokud Knihovna odrážek neobsahuje požadovaný symbol, klikněte na Definovat novou odrážku.
 4. Vyberte odrážkaa v tabulce symbolů zvolte symbol.

  V seznamu Písmo zvolte písmo se symboly, například Wingdings, abyste si rozšířili možnosti.

 5. Vyberte symbol, který chcete použít, například otevřené pole ( Prosté otevřené políčko v písmu Wingdings. ) nebo trojrozměrné pole ( Stínované otevřené políčko v písmu Wingdings. ).

 6. Vyberte OKa pak znovu vyberte OK .

Word pro web podporuje jenom papír v podobě kontrolního seznamu.

 1. Napište seznam a vyberte ho.

 2. Na kartě Domů kliknutím na šipku dolů vedle seznamu odrážky otevřete knihovnu odrážek a pak zvolte symbol zaškrtávacího políčka.

  Výběr symbolu zaškrtávacího políčka v knihovně odrážek

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×