Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Zobrazení si lze představit jako uložený dotaz. Zobrazení jsou obzvláště užitečná, když chcete přistupovat ke stejným informacím ve více tabulkách nebo chcete vystavit data uživatelům, ale nechcete těmto uživatelům umožnit měnit skutečné tabulky.

Poznámka: Diagram modelu databáze je k dispozici jenom v určitých verzích Visia. Další informace najdete v části Nemůžete najít funkce pro modelování databází.

Přidání zobrazení do diagramu modelu databáze

 • Přetáhněte ze vzorníku Relace entit nebo Objektově-relační na stránku výkresu obrazec Zobrazení.

Přiřazení sloupců z tabulky do zobrazení

 1. Otevřete diagram modelu databáze obsahující zobrazení, do kterého chcete sloupce přidat.

 2. Poklikejte na dané zobrazení a pak v okně Vlastnosti databáze v seznamu Kategorie klikněte na Sloupce.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Klikněte na pole Fyzický název v prázdném řádku a zadejte název sloupce. Opakujte tuto akci pro každý sloupec, který chcete do zobrazení přidat.

  • Klikněte na Přidat. Výchozí název pro nový sloupec se řídí zásadami vytváření názvů, které jste určili v dialogovém okně Předvolby modelování. Pokud chcete název sloupce změnit, klikněte na výchozí název sloupce a zadejte nový název. Opakujte tuto akci pro každý sloupec, který chcete do zobrazení přidat.

 4. Klikněte na název sloupce, jehož vlastnosti chcete definovat, a pak klikněte na Upravit.

 5. V dialogovém okně Zobrazit vlastnosti sloupce na kartě Zdroj klikněte na Známý sloupec v jiné tabulce či zobrazení a pak na Změnit.

 6. V dialogovém okně Vybrat sloupec vyberte sloupec ze seznamu tabulek a zobrazení v diagramu modelu databáze a pak klikněte na OK.

 7. Až budete s nastavením spokojení, klikněte na OK.

 8. Opakujte kroky 4 až 7 pro všechny sloupce, které jste přidali v kroku 3.

Úprava vlastností sloupce v zobrazení

 1. Otevřete diagram modelu databáze.

 2. Poklikejte na zobrazení obsahující sloupce, které chcete upravit, a pak v okně Vlastnosti databáze v seznamu Kategorie klikněte na Sloupce.

 3. Klikněte na název sloupce, který chcete upravit, a pak na Upravit.

 4. V dialogovém okně Zobrazit vlastnosti sloupce klikněte na kartu obsahující informace, které chcete upravit, a proveďte požadované změny.

 5. Až budete s nastavením spokojení, klikněte na OK.

Úprava vlastností zobrazení

 1. Otevřete diagram modelu databáze.

 2. Poklikáním na zobrazení, jehož vlastnosti chcete upravit, otevřete okno Vlastnosti databáze.

 3. V okně Vlastnosti databáze klikněte na kategorii obsahující informace, které chcete upravit, a proveďte požadované změny.

Diagram modelu databáze se aktualizuje automaticky.

Odebrání zobrazení

 1. Otevřete diagram modelu databáze.

 2. Na stránce výkresu klikněte na zobrazení, které chcete odebrat, a pak stiskněte klávesu DELETE.

 3. V dialogovém okně Odstranit objekt udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zobrazení odebrat ze stránky výkresu a také z daného modelu a z okna Tabulky a zobrazení, klikněte na Ano.

  • Pokud chcete zobrazení odebrat ze stránky výkresu, ale ne z daného modelu a z okna Tabulky a zobrazení, klikněte na Ne.

Poznámka: Pokud se při odstraňování objektu z diagramu dialogové okno Odstranit objekt nezobrazí, přejděte v nabídce Databáze na Možnosti, klikněte na Modelování a pak v dialogovém okně Předvolby modelování databáze na kartě Logický diagram v části Při odebírání objektu z diagramu klikněte na Dotázat se uživatele na další postup. Zobrazení lze z modelu odebrat také tak, že kliknete na dané zobrazení v okně Tabulky a zobrazení a pak stisknete klávesu DELETE.

Změna pořadí zobrazení v okně kódu

 1. Pokud okno Kód ještě není otevřené, přejděte v nabídce Databáze na Zobrazit a pak kliknutím na Kód toto okno otevřete.

  Poznámka: Tento příkaz je dostupný jenom v šabloně Diagram modelu databáze.

 2. Přetáhněte v tomto okně zobrazení, jehož pořadí chcete změnit, na nové místo.

Definování hodnoty oboru názvů pro entitu nebo zobrazení

 1. Otevřete diagram modelu databáze.

 2. Poklikáním na entitu nebo zobrazení, jejichž obor názvů chcete nastavit, otevřete okno Vlastnosti databáze.

 3. V seznamu Kategorie klikněte na Definice a pak do pole Obor názvů zadejte rozlišující text.

Model databáze se aktualizuje automaticky.

Vytvoření kódu pro zobrazení

 1. Přetáhněte obrazec Zobrazení ze vzorníku Relace entit nebo Objektově-relační.

 2. Poklikáním na tento obrazec otevřete okno Vlastnosti databáze.

 3. V části Kategorie klikněte na SQL.

 4. Zadejte svůj kód do okna SQL.

Nemůžete najít funkce pro modelování databází?

Vaše edice Visia pravděpodobně neobsahuje hledané funkce. Pokud chcete zjistit, jakou edici Visia máte, klikněte v nabídce Nápověda na možnost O aplikaci Microsoft Office Visio. Název edice je v dialogovém okně na horním řádku textu.

Visio Standard neobsahuje šablonu Diagram modelu databáze.

Edice Visio Professional a Premium podporují funkce zpětné analýzy pro šablonu Diagram modelu databáze (použití existující databáze k vytvoření modelu ve Visiu), ale nepodporují dopřednou analýzu (použití modelu databáze Visia k vygenerování kódu SQL).

Poznámka: Úplnou sadu funkcí pro modelování databází, včetně zpětné a dopředné analýzy, obsahuje Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects je součástí předplatného MSDN Premium, které je k dispozici s edicemi založenými na rolích Visual Studio Professional a Visual Studio Team System.

Pokud používáte Visio Plan 2 a chcete z existující databáze zpětně analyzovat model databáze, podívejte se na téma o zpětné analýze existující databáze.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×