Vytvoření nebo odstranění pole hypertextového odkazu

Slouží k uložení adresy hypertextového odkazu, například adresy URL, cesty UNC nebo e-mailové adresy. Pole hypertextového odkazu může obsahovat maximálně 2048 znaků. Pokud chcete zadat hypertextový odkaz v datovém listu nebo formuláři, klikněte pravým tlačítkem myši na toto pole a zvolte hypertextový odkaz > Upravit hypertextový odkaz nebo stiskněte CTRL + K. Pole hypertextového odkazu může obsahovat až čtyři části oddělené znakem křížového přiřazení (#): zobrazovaný text, adresa, Podadresa a popis. Pokud chcete zobrazit základní části, přidejte počítané pole pomocí Tvůrce výrazů na základě metody HyperlinkPart.

V tomto článku

Přidání pole hypertextového odkazu v zobrazení Datový list

Přidání pole hypertextového odkazu v návrhovém zobrazení

Nastavení nebo změna vlastností pole hypertextového odkazu

Odstranění pole hypertextového odkazu

Referenční informace o vlastnostech pole hypertextového odkazu

Přidání pole hypertextového odkazu v zobrazení Datový list

Pole hypertextového odkazu můžete přidat do nové nebo existující tabulky v zobrazení Datový list.

Přidání do existující tabulky

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu.

 2. V případě potřeby se vodorovně posuňte na první prázdné pole.

 3. Vyberte kliknutím přidat a pak v seznamu vyberte hypertextový odkaz .

 4. Poklikejte na nový řádek záhlaví a zadejte smysluplný název nového pole.

 5. Uložte změny.

Přidání do nové tabulky

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

 2. Klikněte na Uložit a v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 3. Vyberte kliknutím přidat a pak v seznamu vyberte hypertextový odkaz .

 4. Poklikejte na nový řádek záhlaví a zadejte smysluplný název nového pole.

 5. Uložte změny.

Začátek stránky

Přidání pole hypertextového odkazu v návrhovém zobrazení

Pole hypertextového odkazu můžete přidat do nové nebo existující tabulky v návrhovém zobrazení.

Přidání do existující tabulky

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Ve sloupci název pole vyberte první prázdný řádek a zadejte název pole.

 3. Ve sloupci datový typ vyberte sousední buňku a pak v seznamu vyberte hypertextový odkaz .

 4. Uložte změny.

Přidání do nové tabulky

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

 2. Klikněte na Uložita v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro novou tabulku a klikněte na příkaz návrhové zobrazení.

 4. Ve sloupci název pole vyberte první prázdný řádek a zadejte název pole.

 5. Ve sloupci datový typ vyberte sousední buňku a pak v seznamu vyberte hypertextový odkaz .

 6. Uložte změny.

Začátek stránky

Nastavení nebo změna vlastností pole hypertextového odkazu

Pomocí zobrazení Datový list můžete nastavit podmnožinu vlastností polí, jako je například Výchozí hodnota nebo název & titulek, ale použít návrhové zobrazení k nastavení všech dostupných vlastností, včetně požadovaných nebo indexovaných.

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Obecné v dolní části Návrháře tabulky vyhledejte v části Vlastnosti polevlastnost, kterou chcete změnit.

 3. Vyberte pole vedle názvu vlastnosti. V závislosti na vlastnosti můžete zadávat data, spustit Tvůrce výrazů kliknutím na Tlačítko Tvůrce nebo výběrem možnosti ze seznamu.

  Informace o použití jednotlivých vlastností polí získáte tak, že vyberete vlastnost a stisknete klávesu F1.

Začátek stránky

Odstranění pole hypertextového odkazu

Upozornění    Když odstraníte pole hypertextového odkazu, které obsahuje data, tato data trvale ztratíte – odstranění nelze vrátit zpět. Z tohoto důvodu byste měli zálohovat databázi před odstraněním jakýchkoli polí tabulky nebo jiných komponent databáze.

Odstranění ze zobrazení datového listu

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu.

 2. Vyhledejte pole hypertextového odkazu, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Odstranit pole.

 3. Odstranění potvrďte kliknutím na Ano.

Odstranění z návrhového zobrazení

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Klikněte na volič řádku (prázdný čtverec) vedle textového pole, stiskněte klávesu DELETE nebo klikněte pravým tlačítkem myši na volič řádku a potom klikněte na příkaz Odstranit řádky.

 3. Odstranění potvrďte kliknutím na Ano.

Začátek stránky

Referenční informace o vlastnostech pole hypertextového odkazu

Když v návrhovém zobrazení přidáte do tabulky pole hypertextového odkazu, můžete u tohoto pole nastavit a změnit počet vlastností. Tato tabulka zobrazuje vlastnosti pole hypertextového odkazu, popisuje, co jednotlivé akce dělá, a vysvětluje důsledky jejich nastavení nebo změny.

Vlastnost

Použití

Povolit nulovou délku

Povoluje zadání (nastavením na Ano) řetězce s nulovou délkou ("") v poli typu Hypertextový odkaz, Text nebo Memo.

Pouze přidat

Určuje, jestli se mají sledovat změny hodnot pole. Existují dvě možnosti nastavení:

 • Ano Sleduje změny. Pokud chcete zobrazit historii hodnot polí, klikněte na pole pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Zobrazit historii sloupců.

 • Ne Nesleduje změny.

Upozornění: Upozornění: Když tuto vlastnost nastavíte na Ne, odstraní se celá stávající historie hodnot pole.

Titulek

Text popisku, který se u tohoto pole zobrazuje ve výchozím nastavení ve formulářích, sestavách a dotazech. Pokud je tato vlastnost prázdná, použije se název pole. Je povolený libovolný textový řetězec.

Většinou platí, že aby byl titulek efektivní, musí být stručný.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu automaticky tomuto poli přiřadí zadanou hodnotu.

Formát

Určuje, jak bude pole vypadat v zobrazených nebo vytištěných datových listech a ve formulářích nebo sestavách svázaných s daným polem. Pro pole typu Hypertextový odkaz můžete definovat vlastní formát.

Režim editoru IME

Řídí převod znaků ve východoasijských verzích Windows.

Větný režim editoru IME

Řídí převod vět ve východoasijských verzích Windows.

Indexované

Určuje, jestli pole má Index. Je možné nastavit tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity)   Vytvoří jedinečný index pole.

 • Ano (duplicita povolena)   Vytvoří index pole, který není jedinečný.

 • Ne   Odebere všechny indexy u pole.

Poznámka: Tuto vlastnost neměňte u pole, které slouží jako primární klíč.

Přestože můžete vytvořit index u jednoho souboru tak, že nastavíte vlastnost pole Indexované, některé typy indexů není možné tímto způsobem vytvořit. Nastavením této vlastnosti například nemůžete vytvořit index s více poli.

Povinné

Vyžaduje, aby byla v poli zadána data.

Inteligentní značky

Připojí k poli inteligentní značku. Inteligentní značky jsou v Accessu od verze 2013 zastaralé.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v rámci ovládacího prvku.

Komprese kódu Unicode

Komprimuje text uložený v tomto poli při uložení méně než 4 096 znaků.

Ověřovací pravidlo

Zadává výraz, který musí být při přidání nebo změně hodnoty pravdivý. Tuto vlastnost použijte společně s vlastností Ověřovací text.

Ověřovací text

Zadejte zprávu, která se zobrazí, pokud zadaná hodnota poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

Začátek stránky

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Viz taky

Vytvoření nebo úprava hypertextového odkazu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×