You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Pole Krátký text přidáte do tabulky, když potřebujete uložit menší množství textových dat, jako jsou jména, adresy a telefonní čísla. Pole s krátkým textem můžou kládat až 256 alfanumerických znaků. V poli tabulky a v ovládacím prvku ve formuláři nebo sestavě můžete zobrazit všech 256 znaků. Na rozdíl od polí Dlouhý text nelze u dat v poli Krátký text použít formátování formátovaného textu. Můžete ale použít vlastní formáty zobrazení a můžete také použít vstupní masky, které určují způsob zadávání dat uživateli.

V tomto článku

Přidání pole Krátký text v zobrazení Datový list

Pole Krátký text můžete přidat do nové nebo existující tabulky v zobrazení Datový list.

Přidání do existující tabulky

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu.

 2. V případě potřeby se posuňte vodorovně k prvnímu prázdnému poli.

 3. Vyberte Kliknutím přidat a pak ze seznamu vyberte Krátký text .

 4. Poklikejte na nový řádek záhlaví a zadejte smysluplný název nového pole.

 5. Uložte změny.

Přidání do nové tabulky

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

 2. Klikněte na Uložit a v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 3. Vyberte Kliknutím přidat a pak ze seznamu vyberte Krátký text .

 4. Poklikejte na nový řádek záhlaví a zadejte smysluplný název nového pole.

 5. Uložte změny.

Začátek stránky

Přidání pole Krátký text v návrhovém zobrazení

Pole Krátký text můžete přidat do nové nebo existující tabulky v návrhovém zobrazení.

Přidání do existující tabulky

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a zadejte název pole.

 3. Vyberte sousední buňku ve sloupci Datový typ a pak ze seznamu vyberte Krátký text .

 4. Uložte změny.

Přidání do nové tabulky

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

 2. Klikněte na Uložit a v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na kartu dokumentu pro novou tabulku a klikněte na Návrhové zobrazení.

 4. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a zadejte název pole.

 5. Vyberte sousední buňku ve sloupci Datový typ a pak ze seznamu vyberte Krátký text .

 6. Uložte změny.

Začátek stránky

Nastavení nebo změna vlastností pole Krátký text

Zobrazení Datový list můžete použít k nastavení podmnožiny vlastností pole, například Je povinné nebo Jedinečné, ale pomocí návrhového zobrazení můžete nastavit všechny dostupné vlastnosti, včetně vstupní masky nebo titulku.

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Obecné v dolní části návrháře tabulky v části Vlastnosti pole vyhledejte vlastnost, kterou chcete změnit.

 3. Vyberte pole vedle názvu vlastnosti. V závislosti na vlastnosti můžete zadat data, spustit Tvůrce výrazů kliknutím na Tlačítko Tvůrcenebo výběrem možnosti ze seznamu.

  Informace o tom, jak používat jednotlivé vlastnosti pole, získáte výběrem vlastnosti a stisknutím klávesy F1.

Začátek stránky

Odstranění pole Krátký text

Důležité:    Když odstraníte pole krátký text, které obsahuje data, trvale ztratíte data – odstranění nelze vrátit zpět. Z tohoto důvodu byste měli zálohovat databázi před odstraněním jakýchkoli polí tabulky nebo jiných komponent databáze.

Odstranění ze zobrazení datového listu

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu.

 2. Vyhledejte pole Krátký text, klikněte pravým tlačítkem myši na řádek záhlaví (název) a potom klikněte na příkaz Odstranit pole.

 3. Odstranění potvrďte kliknutím na Ano.

Odstranění z návrhového zobrazení

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Klikněte na volič řádků (prázdný čtverec) vedle textového pole, stiskněte klávesu DELETE nebo klikněte pravým tlačítkem myši na volič řádků a potom klikněte na Odstranit řádky.

 3. Odstranění potvrďte kliknutím na Ano.

Začátek stránky

Odkaz na vlastnost pole Krátký text

Pokud k přidání pole Krátký text do tabulky použijete návrhové zobrazení, můžete pro pole nastavit a změnit několik vlastností. Tato tabulka zobrazuje vlastnosti pole Krátký text, popisuje, co každá z nich dělá, a vysvětluje důsledky jejich nastavení nebo změny.

Vlastnost

Použití

Velikost pole

Určuje velikost polí krátkého textu. Platné hodnoty: 0 až 255. Pokud tuto vlastnost necháte prázdnou, pole bude obsahovat 256 znaků.

Formát

Zadáním vlastních znaků formátování definujete formát zobrazení. Zde definované formáty se zobrazují v datových listech, formulářích a sestavách.

Vstupní maska

Vstupní masku definujete, když potřebujete řídit, jak uživatelé zadávají data do pole.

Další informace o použití vstupních masek najdete v článku Vytvoření vstupní masky pro zadání hodnot polí nebo ovládacích prvků v určitém formátu.

Titulek:

Určuje název pole Krátký text. Tato vlastnost přijímá až 2 048 znaků. Pokud titulek nezadáte, Access použije výchozí název pole.

Výchozí hodnota

Určuje hodnotu, která se automaticky zobrazí v poli při vytváření nového záznamu. Například v tabulce adresy můžete nastavit výchozí hodnotu pole Město na určité město. Když uživatelé přidají do této tabulky záznam, můžou tuto hodnotu buď akceptovat, nebo zadat název jiného města. Maximální délka: 255 znaků.

Ověřovací pravidlo

Určuje požadavky na data zadaná do celého záznamu, jednotlivého pole nebo ovládacího prvku. Když uživatel zadá data, která porušují pravidlo, můžete použít vlastnost Ověřovací text k určení výsledné chybové zprávy. Maximální délka: 2 048 znaků.

Další informace o vytváření ověřovacích pravidel najdete v článku Vytvoření ověřovacího pravidla pro ověření dat v poli.

Ověřovací text

Určuje text v chybové zprávě, která se zobrazí, když uživatelé porušují ověřovací pravidlo. Maximální délka: 255 znaků.

Další informace o vytváření ověřovacích pravidel najdete v článku Vytvoření ověřovacího pravidla pro ověření dat v poli.

Povinný

Pokud je tato vlastnost nastavena na Hodnotu Ano, je nutné zadat hodnotu do pole nebo do všech ovládacích prvků, které jsou svázané s polem. Hodnota navíc nemůže být null.

Povolit nulovou délku

Pokud je tato vlastnost nastavena na Ano, můžete do pole zadat řetězce nulové délky. Řetězec nulové délky neobsahuje žádné znaky. Slouží k označení, že víte, že pro pole neexistuje žádná hodnota. Řetězec nulové délky zadáte zadáním dvou dvojitých uvozovek bez mezery mezi nimi ("").

Indexované

Pomocí indexu můžete zrychlit spouštění dotazů, řazení a seskupování s velkým objemem dat. Pomocí indexů můžete také zabránit uživatelům v zadávání duplicitních hodnot. Volby:

 • Ne     Vypne indexování (výchozí).

 • Ano (duplicita povolena)     Indexuje pole a umožňuje duplicitní hodnoty. Můžete mít například duplicitní křestní jména a příjmení.

 • Ano (bez duplicit)     Indexuje pole a nepovoluje duplicitní hodnoty.

Komprese kódu Unicode

Access používá k reprezentaci dat v polích Text, Dlouhý text a Hypertextový odkaz kódování Unicode. Vzhledem k tomu, že Unicode používá 2 bajty na znak místo 1, zabírá více místa v úložišti.

Pokud chcete tento efekt posunout a zajistit optimální výkon, nastaví Access výchozí hodnotu této vlastnosti na Ano pro pole Text, Dlouhý text a Hypertextový odkaz. Pokud je vlastnost nastavena na Ano, každý znak, jehož první bajt je 0 je komprimován při uložení a nekomprimované při načtení.

Režim editoru IME

Určuje Editor IME ( Input Method Editor), nástroj pro používání anglických verzí Accessu se soubory vytvořenými v japonské nebo korejské verzi Accessu. Výchozí hodnota: Žádný ovládací prvek. Další informace o použití této vlastnosti získáte stisknutím klávesy F1.

Větný režim editoru IME

Určuje typ dat, která můžete zadat pomocí Editoru IME. Další informace o použití této vlastnosti získáte stisknutím klávesy F1.

Inteligentní značky

Jenom v Accessu 2010 zadáte jednu nebo více inteligentních značek pro pole a všechny ovládací prvky vázané na toto pole. Inteligentní značky jsou komponenty, které rozpoznávají typy dat v poli a umožňují provádět akce na základě tohoto typu. Například v poli E-mailová adresa může inteligentní značka vytvořit novou e-mailovou zprávu nebo přidat adresu do seznamu kontaktů.

Kliknutím na Tlačítko Tvůrcezobrazíte seznam dostupných inteligentních značek.

Zarovnání textu

Určuje zarovnání dat v poli Text. Volby:

 • Obecné     Zarovná veškerý text doleva.

 • Zarovnání doleva     Zarovná veškerý text doleva.

 • Zarovnání na střed     Zacentruje veškerý text.

 • Zarovnání doprava     Zarovná veškerý text doprava.

 • Distribuovat     Zarovná celý text rovnoměrně na obě strany pole nebo textového pole.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×