Pole Krátký text přidáte do tabulky, když potřebujete uchovávat menší množství textových dat, jako jsou jména, adresy a telefonní čísla. Pole typu Krátký text mohou ukládat až 256 alfanumerických znaků. V poli tabulky a v ovládacím prvku ve formuláři nebo sestavě můžete zobrazit všech 256 znaků. Na rozdíl od polí dlouhý text není možné u dat v poli s krátkým textem použít formát RTF. Můžete však použít vlastní formáty zobrazení a také vstupní masky, které řídí způsob zadávání dat uživateli.

V tomto článku

Přidání pole Krátký text v zobrazení Datový list

Pole Krátký text můžete přidat do nové nebo existující tabulky v zobrazení Datový list.

Přidání do existující tabulky

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu.

 2. V případě potřeby přejděte vodorovně na první prázdné pole.

 3. Vyberte Kliknutím přidat a potom v seznamu vyberte Krátký text.

 4. Poklikejte na nový řádek záhlaví a potom zadejte smysluplný název nového pole.

 5. Uložte změny.

Přidání do nové tabulky

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

 2. Klikněte na Uložit a v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 3. Vyberte Kliknutím přidat a potom v seznamu vyberte Krátký text.

 4. Poklikejte na nový řádek záhlaví a potom zadejte smysluplný název nového pole.

 5. Uložte změny.

Začátek stránky

Přidání pole Krátký text v návrhovém zobrazení

Pole Krátký text můžete přidat do nové nebo existující tabulky v návrhovém zobrazení.

Přidání do existující tabulky

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a zadejte název pole.

 3. Vyberte sousední buňku ve sloupci Datový typ a pak v seznamu vyberte Krátký text.

 4. Uložte změny.

Přidání do nové tabulky

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

 2. Klikněte naUložit a v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu nové tabulky a klikněte na Návrhové zobrazení.

 4. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a zadejte název pole.

 5. Vyberte sousední buňku ve sloupci Datový typ a pak v seznamu vyberte Krátký text.

 6. Uložte změny.

Začátek stránky

Nastavení nebo změna vlastností pole krátký text

Pomocí zobrazení Datový list můžete nastavit podmnožinu vlastností pole, například Je povinný nebo Jedinečný,ale v návrhovém zobrazení můžete nastavit všechny dostupné vlastnosti, včetně vstupní masky nebo titulku.

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Obecné v dolní části návrháře tabulky vyhledejte v části Vlastnosti pole vlastnost,kterou chcete změnit.

 3. Vyberte pole vedle názvu vlastnosti. V závislosti na vlastnosti můžete zadat data, spustit Tvůrce výrazů kliknutím na Tlačítko Tvůrcenebo vybrat možnost ze seznamu.

  Další informace o použití jednotlivých vlastností pole získáte tak, že tuto vlastnost vyberete a stisknete klávesu F1.

Začátek stránky

Odstranění pole s krátkým textem

Důležité    Když odstraníte pole s krátkým textem, které obsahuje data, trvale tato data ztratíte – a odstranění nemůžete vrátit zpět. Z tohoto důvodu byste měli zálohovat databázi před odstraněním jakýchkoli polí tabulky nebo jiných komponent databáze.

Odstranění ze zobrazení datového listu

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu.

 2. Vyhledejte pole Krátký text, klikněte pravým tlačítkem myši na řádek záhlaví (název) a potom klikněte na Odstranit pole.

 3. Odstranění potvrďte kliknutím na Ano.

Odstranění z návrhového zobrazení

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Klikněte na volič řádku (prázdný čtverec) vedle textového pole a stiskněte DELETE nebo klikněte pravým tlačítkem myši na volič řádku a potom klikněte na Odstranit řádky.

 3. Odstranění potvrďte kliknutím na Ano.

Začátek stránky

Short Text field property reference

Pokud v návrhovém zobrazení přidáte pole krátký text do tabulky, můžete u tohoto pole nastavit a změnit několik vlastností. Tato tabulka zobrazuje vlastnosti pole krátký text, popisuje, co každá z nich dělá, a vysvětluje důsledky jejich nastavení nebo změny.

Vlastnost

Použití

Velikost pole

Určuje velikost polí krátký text. Platné hodnoty: 0 až 255. Pokud tuto vlastnost necháte prázdnou, pole může znaky 256 znaků.

Formátování

Zadáním vlastních znaků formátování definujete formát zobrazení. Formáty, které tady definujete, se zobrazují v datových listech, formulářích a sestavách.

Vstupní maska

Vstupní masku definujete v případě, že potřebujete určit, jakým způsobem budou uživatelé zadávat data do pole.

Další informace o použití vstupních masek naleznete v článku Vytvoření vstupní masky pro zadávání hodnot polí nebo ovládacích prvku v určitém formátu.

Titulek:

Určuje název pole typu Krátký text. Tato vlastnost může být do 2 048 znaků. Pokud nezadáte titulek, Access použije výchozí název pole.

Výchozí hodnota

Určuje hodnotu, která se automaticky zobrazí v poli při vytváření nového záznamu. V tabulce adres můžete například nastavit výchozí hodnotu pole Město na určité město. Když uživatelé přidají do této tabulky záznam, můžou tuto hodnotu buď akceptovat, nebo zadat název jiného města. Maximální délka: 255 znaků.

Ověřovací pravidlo

Určuje požadavky na data zadaná do celého záznamu, jednotlivého pole nebo ovládacího prvku. Pokud uživatel zadá data, která porušují platnost pravidla, můžete pomocí vlastnosti Ověřovací text zadat výslednou chybovou zprávu. Maximální délka: 2 048 znaků.

Další informace o vytváření ověřovacích pravidel naleznete v článku Vytvoření ověřovacího pravidla pro ověření dat v poli.

Ověřovací text

Určuje text chybové zprávy, který se zobrazí, když uživatelé poruší ověřovací pravidlo. Maximální délka: 255 znaků.

Další informace o vytváření ověřovacích pravidel naleznete v článku Vytvoření ověřovacího pravidla pro ověření dat v poli.

Povinný

Pokud je tato vlastnost nastavena na Hodnotu Ano,musíte zadat hodnotu do pole nebo do ovládacích prvků svázaných s tímto polem. Hodnota navíc nesmí být null.

Povolit nulovou délku

Pokud je tato vlastnost nastavena na Hodnotu Ano,můžete do pole zadat řetězce nulové délky. Řetězec nulové délky neobsahuje žádné znaky. Použijete ho k označení toho, že víte, že pole nemá žádnou hodnotu. Řetězec nulové délky zadáte tak, že zadáte dvě uvozovky bez mezery("").

Indexované

Index můžete použít ke zrychlení dotazů, řazení a seskupování operací s velkými objemy dat. Pomocí indexů můžete uživatelům zabránit v zadávání duplicitních hodnot. Možnosti:

 • Ne     Vypne indexování (výchozí).

 • Ano (duplicita povolena)     Indexuje pole a umožňuje duplicitní hodnoty. Může se například zobrazit duplicitní jméno a příjmení.

 • Ano (bez duplicity)     Indexuje pole a nepovoluje duplicitní hodnoty.

Komprese kódu Unicode

Access využívá k reprezentaci dat v polích Text, Dlouhý text a Hypertextový odkaz kódování Unicode. Unicode používá na každý znak místo 1 2 bajty, takže zabírá víc místa v úložišti.

Aby Access tento efekt posunul a zajistil optimální výkon, nastaví výchozí hodnotu této vlastnosti na Ano pro pole Typu Text, Dlouhý text a Hypertextový odkaz. Pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu Ano,budou při uložení zkomprimovány všechny znaky, jejichž první byte je 0, a při načtení se dekomprimuje.

Režim editoru IME

Určuje editor IME (Input Method Editor), což je nástroj pro používání anglické verze Accessu se soubory vytvořenými v japonštině nebo korejštině v Accessu. Výchozí hodnota: Žádný ovládací prvek. Další informace o použití této vlastnosti získáte stisknutím klávesy F1.

Větný režim editoru IME

Určuje typ dat, která můžete zadat pomocí editoru IME. Další informace o použití této vlastnosti získáte stisknutím klávesy F1.

Inteligentní značky

Jenom v Accessu 2010 můžete pro pole a ovládací prvky vázané na pole zadat jednu nebo více inteligentních značek. Inteligentní značky jsou součásti, které rozpoznávají typy dat v poli a umožňují vám na základě tohoto typu provést akce. Například v poli E-mailová adresa může inteligentní značka vytvořit novou e-mailovou zprávu nebo přidat adresu do seznamu kontaktů.

Kliknutím Tlačítko Tvůrcezobrazíte seznam dostupných inteligentních značek.

Zarovnání textu

Určuje zarovnání dat v textovém poli. Možnosti:

 • Obecné     Zarovná veškerý text doleva.

 • Šipka doleva     Zarovná veškerý text doleva.

 • Zarovnání na střed     Za střed všech textů.

 • Šipka doprava     Zarovná veškerý text doprava.

 • Distribuovat     Justifies all text evenly against both sides of the field or text box.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×