Pokud máte omezenou sadu hodnot, které se často nemění, například hodnoticí stupnice nebo kategorie výdajů, použijte pole se seznamem hodnot.

Poznámka:    Access nabízí i jiné typy polí se seznamem: vyhledávací pole, které hledá odpovídající data v tabulce (například pole pro ID, které vyhledá jméno), a pole s více hodnotami, do kterého můžete uložit až 100 hodnot oddělených středníky. Další informace najdete v tématech Vytvoření nebo odstranění vyhledávacího pole a Vytvoření nebo odstranění pole s více hodnotami.

V tomto článku

Vytvoření pole se seznamem hodnot

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Ve sloupci Datový typ klikněte na buňku odpovídající sloupci, který chcete definovat jako vyhledávací pole, pak na šipku dolů a nakonec na Průvodce vyhledáváním.

  Poznámka:   V závislosti na volbách, které provedete v Průvodci vyhledáváním, můžou vzniknout tři typy seznamů: vyhledávací pole, pole se seznamem hodnot a pole s více hodnotami.

 3. V průvodci postupujte podle těchto pokynů:

  1. Na první stránce klikněte na přepínač Hodnoty zadá uživatel a potom klikněte na Další.

  2. Na druhé stránce ponechte vybraný sloupec 1, zadejte několik hodnot, po jedné v každém řádku pod záhlavím sloupce, a klikněte na Další.

  3. Na třetí stránce vyberte v části Chcete omezit položky na volby v seznamu? možnost Omezit na seznam a potom klikněte na Dokončit.

 4. Uložte změny.

Začátek stránky

Aktualizace vlastností pole se seznamem hodnot

Když k vytvoření pole se seznamem hodnot použijete Průvodce vyhledáváním, nastaví vám automaticky jeho vlastnosti vyhledávacího pole. Pokud chcete návrh pole se seznamem hodnot změnit, nastavte jeho vyhledávací vlastnosti.

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Klikněte ve sloupci Název pole na název vyhledávacího pole.

 3. V podokně Vlastnosti pole klikněte na kartu Vyhledávání.

 4. Nastavte vlastnost Zobrazit ovládací prvek na Pole se seznamem, abyste viděli všechny dostupné změny vlastností, které odrážejí váš výběr. Další informace získáte v části Vlastnosti vyhledávacího pole.

 5. Seznam hodnot můžete upravit přímo ve vlastnosti Zdroj řádků.

Začátek stránky

Odstranění pole se seznamem hodnot

Důležité    Když odstraníte pole se seznamem hodnot, které obsahuje data, trvale příslušná data ztratíte – a odstranění nejde vrátit zpět. Z tohoto důvodu byste měli zálohovat databázi před odstraněním jakýchkoli polí tabulky nebo jiných komponent databáze.

Odstranění ze zobrazení datového listu

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu.

 2. Vyhledejte pole se seznamem hodnot, klikněte pravým tlačítkem na řádek záhlaví a potom klikněte na Odstranit pole.

 3. Odstranění potvrďte kliknutím na Ano.

Odstranění z návrhového zobrazení

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Klikněte na volič řádku vedle pole se seznamem hodnot a pak stiskněte DELETE nebo klikněte pravým tlačítkem myši na volič řádku a potom klikněte na Odstranit řádky.

 3. Odstranění potvrďte kliknutím na Ano.

Začátek stránky

Vlastnosti vyhledávacího pole

Nastavit tuto vlastnost

Na

Zobrazit ovládací prvek

Nastavením této vlastnosti můžete určit, které vlastnosti se zobrazí:

 • Pole se seznamem zobrazí všechny dostupné vlastnosti.

 • Seznam zobrazí všechny dostupné vlastnosti s výjimkou vlastností Počet řádků seznamu, Šířka seznamu a Omezit na seznam.

 • Textové pole nezobrazí žádné vlastnosti. Pole bude jen pro čtení.

Typ zdroje řádků

Zvolte, jestli chcete vyplnit vyhledávací pole hodnotami z jiné tabulky nebo dotazu, nebo ze seznamu hodnot, které zadáte. Můžete také vyplnit seznam s názvy polí v tabulce nebo dotazu.

Zdroj řádků

Zadejte tabulku, dotaz nebo seznam hodnot obsahující hodnoty pro vyhledávací pole. Pokud je vlastnost Typ zdroje řádků nastavena na Tabulka nebo dotaz nebo Seznam polí, měla by tato vlastnost být nastavena na název tabulky nebo dotazu nebo na příkaz SQL, který představuje dotaz. Pokud je vlastnost Typ zdroje řádků nastavena na Seznam hodnot, měla by tato vlastnost obsahovat seznam hodnot oddělených středníky.

Vázaný sloupec

Zadejte sloupce ve zdroji řádků, který poskytuje hodnotu uloženou vyhledávacím polem. Tato hodnota může být v rozpětí od 1 do počtu sloupců ve zdroji řádků.

Sloupec, z něhož pochází hodnota pro uložení, nemusí být shodný se zobrazeným sloupcem.

Počet sloupců

Zadejte počet sloupců ve zdroji řádků, který může být zobrazen ve vyhledávacím poli. Pokud chcete vybrat sloupce, které mají být zobrazeny, zadejte šířku sloupce do vlastnostiŠířky sloupců.

Hlavičky sloupců

Zadejte, zda mají být zobrazena záhlaví sloupců.

Šířky sloupců

Zadejte šířku jednotlivých sloupců. Zobrazená hodnota ve vyhledávacím poli je sloupec nebo sloupce, jejichž vlastnost Šířky sloupců má nenulovou šířku.

Pokud nechcete některý sloupec (například sloupec ID) zobrazit, zadejte jako jeho šířku hodnotu 0.

Počet řádků seznamu

Zadejte počet řádků, které se zobrazí při zobrazení vyhledávacího pole.

Šířka seznamu

Zadejte šířku ovládacího prvku, který se zobrazí při zobrazení vyhledávacího pole.

Omezit na seznam

Zvolte, zda lze zadat hodnotu, která není uvedena v seznamu.

Povolit více hodnot

Zadejte, zda vyhledávací pole umožňuje vybrat více hodnot.

U této vlastnosti není možné změnit nastavení hodnoty z Ano na Ne.

Povolit úpravy seznamu hodnot

Zadejte, zda můžete upravovat položky ve vyhledávacím poli, který je založen na seznamu hodnot. Jestliže je tato vlastnost nastavena na hodnotu Ano a kliknete pravým tlačítkem myši na vyhledávací pole, které je založeno na seznamu hodnot s jedním sloupcem, zobrazí se možnost nabídky Upravit položky seznamu. Pokud má vyhledávací pole více než jeden sloupec, je tato vlastnost ignorována.

Formulář pro úpravu položek seznamu

Zadejte název stávajícího formuláře, který chcete použít k úpravám položek seznamu ve vyhledávacím poli, které je založeno na tabulce nebo dotazu.

Zobrazit pouze hodnoty zdroje řádku

Zobrazí pouze hodnoty, které se shodují se zdrojem aktuálního řádku, pokud je vlastnost Povolit více hodnot nastavena na hodnotu Ano.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×