Vytvoření nebo odstranění pole typu Ano/Ne

Datový typ Ano/ne slouží k uložení logické hodnoty, jako je pravda nebo NEPRAVDA, Zapnuto nebo vypnuto, ano nebo ne a jakéhokoli pole, které obsahuje pouze jednu ze dvou hodnot. Tento datový typ se často mapuje na ovládací prvek zaškrtávacího políčka ve formuláři nebo sestavě.

V tomto článku

Přidání pole typu Ano/ne v zobrazení Datový list

Přidání pole typu Ano/ne v návrhovém zobrazení

Nastavení nebo změna vlastností polí typu Ano/Ne

Odstranění pole typu Ano/Ne

Odkaz na vlastnost pole Ano/Ne

Přidání pole typu Ano/ne v zobrazení Datový list

Do nové nebo existující tabulky v zobrazení Datový listmůžete přidat pole Ano/ne.

Přidání do existující tabulky

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu.

 2. V případě potřeby se vodorovně posuňte na první prázdné pole.

 3. Vyberte kliknutím přidat a v seznamu vyberte Ano/ne .

 4. Poklikejte na nový řádek záhlaví a zadejte smysluplný název nového pole.

 5. Uložte změny.

Přidání do nové tabulky

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

 2. Klikněte na Uložit a v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 3. Vyberte kliknutím přidat a v seznamu vyberte Ano/ne .

 4. Poklikejte na nový řádek záhlaví a zadejte smysluplný název nového pole.

 5. Uložte změny.

Začátek stránky

Přidání pole typu Ano/ne v návrhovém zobrazení

Do nové nebo existující tabulky v návrhovém zobrazenímůžete přidat pole Ano/ne.

Přidání do existující tabulky

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Ve sloupci název pole vyberte první prázdný řádek a zadejte název pole.

 3. Ve sloupci datový typ vyberte sousední buňku a v seznamu vyberte Ano/ne .

 4. Uložte změny.

Přidání do nové tabulky

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

 2. Klikněte na Uložita v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro novou tabulku a klikněte na příkaz návrhové zobrazení.

 4. Ve sloupci název pole vyberte první prázdný řádek a zadejte název pole.

 5. Ve sloupci datový typ vyberte sousední buňku a v seznamu vyberte Ano/ne .

 6. Uložte změny.

Začátek stránky

Nastavení nebo změna vlastností polí typu Ano/Ne

Pomocí zobrazení Datový list můžete nastavit podmnožinu vlastností polí, jako je například Výchozí hodnota nebo název & titulek, ale v návrhovém zobrazení můžete nastavit všechny dostupné vlastnosti, včetně formátování nebo indexování.

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Obecné v dolní části Návrháře tabulky vyhledejte v části Vlastnosti polevlastnost, kterou chcete změnit.

 3. Vyberte pole vedle názvu vlastnosti. V závislosti na vlastnosti můžete zadávat data, spustit Tvůrce výrazů kliknutím na Tlačítko Tvůrce nebo výběrem možnosti ze seznamu.

  Informace o použití jednotlivých vlastností polí získáte tak, že vyberete vlastnost a stisknete klávesu F1.

Začátek stránky

Odstranění pole typu Ano/Ne

Upozornění    Když odstraníte pole typu Ano/Ne, které obsahuje data, ztratíte tato data trvale – odstranění nelze vrátit zpět. Z tohoto důvodu byste měli zálohovat databázi před odstraněním jakýchkoli polí tabulky nebo jiných komponent databáze.

Odstranění ze zobrazení datového listu

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu.

 2. Najděte pole Ano/Ne, klikněte pravým tlačítkem na řádek záhlaví (název) a potom klikněte na Odstranit pole.

 3. Odstranění potvrďte kliknutím na Ano.

Odstranění z návrhového zobrazení

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Klikněte na volič řádku (prázdný čtverec) vedle textového pole, stiskněte klávesu DELETE nebo klikněte pravým tlačítkem myši na volič řádku a potom klikněte na příkaz Odstranit řádky.

 3. Odstranění potvrďte kliknutím na Ano.

Začátek stránky

Odkaz na vlastnost pole Ano/Ne

Když v návrhovém zobrazení přidáte do tabulky pole typu Ano/Ne, můžete u něj nastavit a změnit počet vlastností. Tato tabulka zobrazuje vlastnosti pole Ano/Ne, popisuje, co každý z nich dělá, a vysvětluje důsledky jejich nastavení nebo změny.

Vlastnost

Použití

Titulek

Text popisku, který se u tohoto pole zobrazuje ve výchozím nastavení ve formulářích, sestavách a dotazech. Pokud je tato vlastnost prázdná, použije se název pole. Je povolený libovolný textový řetězec.

Většinou platí, že aby byl titulek efektivní, musí být stručný.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu automaticky tomuto poli přiřadí zadanou hodnotu.

Formát

Určuje, jak bude pole vypadat v zobrazených nebo vytištěných datových listech a ve formulářích nebo sestavách svázaných s daným polem. Vyberte jednu z těchto možností:

 • Pravda/Nepravda   Zobrazuje hodnotu jako Pravda, nebo Nepravda.

 • Ano/Ne   Zobrazuje hodnotu jako Ano, nebo Ne.

 • Zapnuto/Vypnuto   Zobrazuje hodnotu jako Zapnuto, nebo Vypnuto.

Indexované

Určuje, jestli pole má Index. Je možné nastavit tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity)   Vytvoří jedinečný index pole.

 • Ano (duplicita povolena)   Vytvoří index pole, který není jedinečný.

 • Ne   Odebere všechny indexy u pole.

Poznámka: Tuto vlastnost neměňte u pole, které slouží jako primární klíč.

Přestože můžete vytvořit index u jednoho souboru tak, že nastavíte vlastnost pole Indexované, některé typy indexů není možné tímto způsobem vytvořit. Nastavením této vlastnosti například nemůžete vytvořit index s více poli.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v rámci ovládacího prvku.

Ověřovací pravidlo

Zadává výraz, který musí být při přidání nebo změně hodnoty pravdivý. Tuto vlastnost použijte společně s vlastností Ověřovací text.

Ověřovací text

Zadejte zprávu, která se zobrazí, pokud zadaná hodnota poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

Začátek stránky

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×