Vytvoření nebo změna odkazu na buňku

Odkaz na buňku odkazuje na buňku nebo oblast buněk na listu a dá se používat v Vzorec, aby Microsoft Office Excel mohl najít hodnoty nebo data, která má vzorec počítat.

V jednom nebo několika vzorcích můžete použít odkaz na buňku:

 • Data z jedné nebo více souvislých buněk na listu

 • Data obsažená v různých oblastech listu

 • Data v jiných listech ve stejném sešitu

Například:

Tento vzorec:

Odkazovaná položka

A vrátí:

=C2

Buňka C2

Hodnota v buňce C2

= A1: F4

Buňky a1 až F4

Hodnoty ve všech buňkách, ale po zadání vzorce musíte stisknout kombinaci kláves CTRL + SHIFT + ENTER.

= Majetek – odpovědnost

Buňky s názvem aktiva a pasiva

Hodnota v buňce s názvem pasiva odečtená od hodnoty v buňce s názvem aktiva.

{= Týden1 + Week2}

Oblasti buněk s názvem Týden1 a Week2

Součet hodnot oblastí buněk s názvem Týden1 a týdne 2 jako maticový vzorec

= List2! B

Buňka B2 na List2

Hodnota v buňce B2 na List2

 1. Klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.

 2. Do Obrázek tlačítka Řádek vzorců zadejte = (symbol rovná se).

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Odkazování na jednu nebo více buněk    Pokud chcete vytvořit odkaz, vyberte buňku nebo oblast buněk na stejném listu.

   Výběr můžete přesunout přetažením ohraničení výběru nebo přetažením rohu ohraničení rozbalením výběru.

  • Odkaz na definovaný název    Pokud chcete vytvořit odkaz na definovaný název, proveďte jednu z následujících akcí:

   • Zadejte název.

   • Stiskněte F3, vyberte název v poli Vložit název a klikněte na OK.

    Poznámka: Pokud se na barevném ohraničeném ohraničení nenachází čtvercový roh, odkazuje se na pojmenovanou oblast.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud vytváříte odkaz v jedné buňce, stiskněte ENTER.

  • Pokud vytváříte odkaz v Maticový vzorec (například a1: G4), stiskněte CTRL + SHIFT + ENTER.

   Odkaz může být jediná buňka nebo oblast buněk a maticový vzorec může být tvořen jedním nebo více výsledky.

   Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Microsoft 365, stačí zadat vzorec do levého horního okraje oblasti výstupu a pak ho pomocí klávesy ENTER potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak musíte vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejprve vyberete výstupní oblast, potom vložíte vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potvrdíte ho stisknutím kláves Ctrl+Shift+Enter. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Do buněk ve stejném sešitu můžete odkazovat tak, že před vámi vyčeká název listu následovaný vykřičníkem (!) na začátek odkazu na buňku. V následujícím příkladu funkce listu s názvem průměr vypočítá průměrnou hodnotu oblasti B1: B10 na listu s názvem Marketing ve stejném sešitu.

Příklad odkazu na list

1. Odkazuje na list s názvem Marketing.

2. Odkazuje na oblast buněk v rozmezí B1 až B10 (včetně).

3. Oddělí odkaz na list od odkazu na oblast buněk.

 1. Klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.

 2. Do Obrázek tlačítka Řádek vzorců zadejte = (symbol rovná se) a vzorec, který chcete použít.

 3. Klikněte na ouško listu, na který chcete odkazovat.

 4. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterou chcete odkazovat.

Poznámka: Pokud název jiného listu obsahuje neabecední znaky, musíte název (nebo cestu) uzavřít do jednoduchých uvozovek (').

Můžete taky zkopírovat a vložit odkaz na buňku a pak pomocí příkazu Propojit buňky vytvořit odkaz na buňku. Pomocí tohoto příkazu můžete:

 • Snadno zobrazit důležité informace v výraznějším umístění. Řekněme, že máte sešit, který obsahuje hodně listů, a na každém listu se zobrazí souhrnné informace o ostatních buňkách v daném listu. Pokud chcete, aby se tyto souhrny buněk výraznější, můžete na ně vytvořit odkaz na první list sešitu, který vám umožní zobrazit souhrnné informace o celém sešitu na prvním listu.

 • Snadnější vytváření odkazů na buňky mezi listy a sešity Příkaz Propojit buňky automaticky vloží správnou syntaxi.

 1. Klikněte na buňku obsahující data, která chcete propojit.

 2. Stiskněte CTRL + C nebo přejděte na kartu Domů a ve skupině Schránka klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Skupina Schránka na kartě Domů

 3. Stiskněte CTRL + V nebo přejděte na kartu Domů a ve skupině Schránka klikněte na tlačítko Vložit Obrázek tlačítka .

  Ve výchozím nastavení se při vkládání kopírovaných dat zobrazí tlačítko Obrázek tlačítka Možnosti vložení .

 4. Klikněte na tlačítko Možnosti vložení a potom klikněte na příkaz Vložit odkaz Obrázek tlačítka .

 1. Poklikejte na buňku obsahující vzorec, který chcete změnit. Excel zvýrazní každou buňku nebo oblast buněk, na které vzorec odkazuje, jinou barvou.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přesunout odkaz na buňku nebo oblast do jiné buňky nebo oblasti, přetáhněte barevně vyznačenou ohraničení buňky nebo oblasti do nové buňky nebo oblasti.

  • Pokud chcete do odkazu zahrnout více nebo méně buněk, přetáhněte roh ohraničení.

  • V Obrázek tlačítka Řádek vzorců vyberte ve vzorci odkaz a zadejte nový odkaz.

  • Stiskněte F3, vyberte název v poli Vložit název a klikněte na OK.

 3. Stiskněte ENTER, nebo pro Maticový vzorec stiskněte CTRL + SHIFT + ENTER.

  Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Microsoft 365, stačí zadat vzorec do levého horního okraje oblasti výstupu a pak ho pomocí klávesy ENTER potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak musíte vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejprve vyberete výstupní oblast, potom vložíte vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potvrdíte ho stisknutím kláves Ctrl+Shift+Enter. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Často, pokud definujete název odkazu na buňku po zadání odkazu na buňku ve vzorci, možná budete chtít aktualizovat existující odkazy na buňky na definované názvy.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte oblast buněk obsahující vzorce, ve kterých chcete nahradit odkazy na buňky definovanými názvy.

  • Pokud chcete změnit odkazy na názvy ve všech vzorcích na listu, vyberte jednu prázdnou buňku.

 2. Na kartě vzorce klikněte ve skupině definované názvy na šipku vedle tlačítka definovat názeva potom klikněte na příkaz použít názvy.

  Skupina Definované názvy na kartě Vzorce

 3. V poli použít názvy klikněte na jeden nebo více názvů a potom klikněte na OK.

 1. Vyberte buňku, která obsahuje vzorec.

 2. V Obrázek tlačítka Řádek vzorců vyberte odkaz, který chcete změnit.

 3. Mezi kombinacemi můžete přepínat klávesou F4.

Další informace o jiném typu odkazů na buňky najdete v tématu Přehled vzorců.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×