Vytvoření nové šablony

Ať už začínáte s předdefinovanou šablonou nebo aktualizujete svoji vlastní, nástroje, které jsou ve Wordu integrované, vám pomůžou aktualizovat šablony tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Pokud chcete šablonu upravit, otevřete soubor, změňte ho jak potřebujete, a pak šablonu uložte.

V Microsoft Wordu můžete vytvořit šablonu uložením dokumentu jako souboru. dotx,. dot nebo fie. dotm (typ souboru. dotm umožňuje v souboru povolit makra).

 1. Klikněte na Soubor > Otevřít.

 2. Poklikejte na Tento počítač. (Ve Wordu 2013 poklikejte na počítač).

 3. Přejděte do složky Vlastní šablony Office ve složce Dokumenty.

 4. Klikněte na požadovanou šablonu a pak na Otevřít

 5. Změňte ji podle potřeby a pak šablonu uložte a zavřete.

Přidání ovládacích prvků obsahu do šablony

Vaše šablony můžou být flexibilní, když k nim přidáte a nakonfigurujete ovládací prvky obsahu, třeba ovládací prvky pro formátovaný text, obrázky, rozevírací seznamy nebo výběr data.

Můžete třeba vytvořit šablonu, která obsahuje rozevírací seznam. Pokud povolíte úpravy rozevíracího seznamu, můžou jiní uživatelé změnit možnosti seznamu podle svých potřeb.

Poznámka:  Pokud ovládací prvky obsahu nejsou dostupné, pravděpodobně jste otevřeli dokument nebo šablonu vytvořené ve starší verzi Wordu. Pokud chcete ovládací prvky obsahu používat, je nutné převést dokument na formát souboru Wordu 2013 kliknutím na Soubor > informace > Převést a následným kliknutím na OK. Dokument nebo šablonu po převodu uložte.

Když chcete přidat ovládací prvky obsahu, musíte nejdřív zobrazit kartu Vývojář.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Přizpůsobit pás karet.

 2. V části Přizpůsobit pás karet klikněte na Hlavní karty.

 3. V seznamu zaškrtněte políčko Vývojář a potom klikněte na OK.

Zapnutí karty Vývojář na pásu karet Wordu

Přidání ovládacích prvků obsahu

Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na tlačítko Režim návrhu a potom vložte požadované ovládací prvky.

tlačítko návrhu režimu Vývojář

Vložení ovládacího prvku, do kterého uživatelé mohou zadat text

V ovládacím prvku obsahu pro text ve formátu RTF můžou uživatelé text formátovat jako tučný nebo kurzívu a rozdělit ho do víc odstavců. Pokud chcete omezit možnosti pro text zadávaný uživateli, vložte ovládací prvek obsahu pro prostý text.

 1. V dokumentu klikněte na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu pro text ve formátu RTF Ovládací prvek RTF nebo Ovládací prvek obsahu pro prostý text ovládací prvek Prostý text .

Vložení ovládacího prvku Obrázek
 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Ovládací prvek obsahu obrázku ovládací prvek Obrázek .

Vložení pole se seznamem nebo rozevíracího seznamu

V poli se seznamem můžou uživatelé vybírat ze seznamu voleb, které jim poskytnete, nebo můžou zadat vlastní odpověď. V rozevíracím seznamu můžou jen vybírat ze seznamu voleb.

 1. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu pro pole se seznamem ovládací prvek Pole se seznamem nebo Ovládací prvek obsahu rozevíracího seznamu ovládací prvek Rozevírací nabídka .

 2. Vyberte ovládací prvek obsahu a potom na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na Vlastnosti.

  vlastnosti ovládacího prvku režimu Vývojář

 3. Seznam možností vytvoříte kliknutím na Přidat v části Vlastnosti pole se seznamem nebo Vlastnosti rozevíracího seznamu.

 4. Do pole Zobrazovaný název zadejte možnosti výběru, třeba Ano, Ne nebo Pravděpodobně. Opakujte tento krok, dokud nebudou zadané všechny možnosti rozevíracího seznamu.

 5. Zadejte jakékoli další požadované vlastnosti.

Poznámka:  Pokud zaškrtnete políčko Obsah nelze upravit, uživatelé nebudou moct volbu vybrat.

Vložení ovládacího prvku Výběr data
 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek Výběr data vložit.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu pro výběr data ovládací prvek Výběr data .

Vložení zaškrtávacího políčka
 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek Zaškrtávací políčko vložit.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu zaškrtávacího políčka ovládací prvek Zaškrtávací políčko .

Vložení ovládacího prvku galerie stavebních bloků

Ovládací prvky Stavební blok můžete použít, pokud chcete, aby uživatelé zvolili konkrétní blok textu.

Jsou třeba užitečné, pokud nastavujete šablonu smlouvy a potřebujete do ní přidat různé často používané varianty textu, které závisí na konkrétních požadavcích smlouvy. Pro každý takový blok textu můžete vytvořit ovládací prvek obsahu pro text ve formátu RTF a pak použít ovládací prvek Galerie stavebních bloků jako kontejner pro tyto ovládací prvky obsahu.

Ovládací prvek Stavební blok můžete také použít ve formuláři.

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu galerie stavebních bloků ovládací prvek galerie stavebních bloků .

 3. Kliknutím vyberte ovládací prvek obsahu.

 4. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti.

  vlastnosti ovládacího prvku režimu Vývojář

 5. Kliknutím na Galerie a Kategorie vyberte stavební bloky, které mají být dostupné v ovládacím prvku Stavební blok.

Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu

 1. Vyberte ovládací prvek obsahu a potom ve skupině Ovládací prvky klikněte na Vlastnosti.

  vlastnosti ovládacího prvku režimu Vývojář

 2. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu zvolte, jestli může uživatel vaší šablony ovládací prvek obsahu vymazat nebo upravit.

 3. Pokud chcete udržet několik ovládacích prvků obsahu nebo i několik odstavců textu dohromady, vyberte ovládací prvky nebo text a ve skupině Ovládací prvky klikněte na Seskupit.

  tlačítko seskupení režimu vývojář

Máte třeba text právního omezení, které tvoří tři odstavce. Pokud tyto tři odstavce seskupíte příkazem Seskupit, právní omezení nepůjde upravit a bude ho možné odstranit jenom jako celou skupinu.

Přidání popisného textu do šablony

Zadáním pokynů pro uživatele usnadníte použití vytvářené šablony. Výchozí pokyny pro uživatele u ovládacích prvků obsahu je možné změnit.

Pokud chcete upravit výchozí pokyny pro uživatele šablony, uděláte to takto:

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Režim návrhu.

  tlačítko návrhu režimu Vývojář

 2. Klikněte na ovládací prvek obsahu, ve kterém chcete upravit pokyny pro uživatele.

 3. Proveďte požadované úpravy zástupného textu, respektive jeho formátu.

 4. Na kartě Vývojář kliknutím ve skupině Ovládací prvky na možnost Režim návrhu vypněte funkci návrhu a uložte text s pokyny.

Přidání zámku do šablony

Pokud nechcete, aby uživatelé mohli odstranit nebo upravit určitý ovládací prvek obsahu, můžete do šablony přidat zámek jednotlivých ovládacích prvků obsahu, nebo můžete zamknout celý obsah šablony pomocí hesla.

Přidání zámku do části šablony
 1. Otevřete šablonu, do které chcete přidat zámek.

 2. Vyberte ovládací prvky obsahu, u kterých chcete omezit změny.

  Tip:  Pokud chcete vybrat víc ovládacích prvků, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a klikněte na požadované ovládací prvky.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Seskupit a pak znova na Seskupit.

  ovládací prvky skupiny režimu Vývojář

 4. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti.

  vlastnosti ovládacího prvku režimu Vývojář

 5. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu udělejte v části Uzamčení něco z tohoto:

  • Zaškrtněte políčko Ovládací prvek obsahu nelze odstranit, které umožňuje úpravy ovládacího prvku obsahu, ale vlastní ovládací prvek nepůjde odstranit ze šablony nebo dokumentu, který je na šabloně založený.

  • Zaškrtněte políčko Obsah nelze upravit, které umožňuje ovládací prvek odstranit, ale neumožňuje úpravy obsahu ovládacího prvku.

Toto nastavení použijte, když budete chtít zamknout text, pokud je součástí ovládacího prvku. Pokud třeba často přidáváte právní omezení, můžete tak zajistit, že se jeho text nezmění, a u dokumentů, které právní omezení nevyžadují, ho můžete odstranit.

Přiřazení hesla do šablony

Pokud chcete k dokumentu přiřadit heslo, které umožňuje odemknout dokument jenom recenzentům, kteří heslo znají, udělejte toto:

 1. Otevřete šablonu, ke které chcete přiřadit heslo.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy.

 3. V části Použití zámku klikněte na Použít zámek.

 4. Napište heslo do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a pak ho potvrďte.

Důležité informace:  Pokud se rozhodnete heslo nepoužít, bude moct vaše omezení úprav kdokoliv změnit.

Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Heslo, které směs těchto prvků nevyužívá, bývá slabé. Silné heslo: Y6dh!et5. Slabé heslo: Domov27. Hesla by měla mít minimálně 8 znaků. Obecně platí, že čím je heslo delší, tím je lepší jeho zabezpečení.

Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

Šablona je typ dokumentu, který po otevření vytvoří kopii sebe sama.

Dokumentem, který je často psán v aplikaci Word, je například podnikatelský plán. Namísto vytváření struktury podnikatelského plánu od začátku můžete použít šablonu s předdefinovaným rozložením stránky, písmy, okraji a styly. Stačí jen otevřít šablonu a zadat text a informace, které jsou specifické pro daný dokument. Pokud dokument uložíte jako soubor DOCX nebo DOCM, bude uložen odděleně od šablony, na které je založen.

V šabloně můžete poskytnout Doporučené oddíly nebo požadovaný text, které budou ostatní používat, a taky ovládací prvky obsahu, jako je předdefinovaný rozevírací seznam nebo zvláštní logo. Část šablony je možné chránit, případně lze na šablonu použít heslo, kterým bude její obsah chráněn před změnami.

Šablony Wordu pro většinu typů dokumentů najdete na Office.com. Pokud máte připojení k Internetu, klikněte na kartu soubor , na Novýa potom na požadovanou kategorii šablon. Můžete si taky vytvořit vlastní šablony.

Podpora Office 2010 brzy skončí

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Můžete začít s prázdným dokumentem a uložit jej jako šablonu nebo můžete vytvořit šablonu, která je založena na existujícím dokumentu či šabloně.

Vytvoření úplně od začátku

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Nový.

 2. Klikněte na Prázdný dokument a pak na Vytvořit.

 3. Podle potřeby změňte nastavení okrajů, velikost a orientaci stránky, styly a jiné formátování.

  Můžete taky přidat ovládací prvky obsahu, jako je výběr data, pokyny a obrázky, které chcete zobrazit ve všech nových dokumentech založených na této šabloně.

 4. Klikněte na kartu Soubor a na tlačítko Uložit jako.

 5. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace Word a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003 (soubor DOT).

 6. Zavřete šablonu.

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Nový.

 2. V části Dostupné šablonyklikněte na Nový z existujícího.

 3. Klikněte na šablonu nebo dokument podobný tomu, který chcete vytvořit, a potom klikněte na vytvořit nový.

 4. Podle potřeby změňte nastavení okrajů, velikost a orientaci stránky, styly a jiné formátování.

  Můžete taky přidat ovládací prvky obsahu, jako je výběr data, pokyny a obrázky, které chcete zobrazit ve všech nových dokumentech založených na této šabloně.

 5. Klikněte na kartu Soubor a na tlačítko Uložit jako.

 6. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace Word a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003 (soubor DOT).

 7. Zavřete šablonu.

Stavební bloky jsou opakovaně použitelné části obsahu nebo jiné části dokumentu, které jsou uložené v galeriích, kde se k nim můžete kdykoliv dostat a opakovaně je používat. Stavební bloky můžete taky uložit a distribuovat je spolu se šablonami.

Můžete třeba vytvořit šablonu zprávy, která uživatelům šablony nabízí dva typy průvodního dopisu, ze kterých si můžou vybrat při vytváření vlastní zprávy založené na šabloně.

 1. Uložte a zavřete šablonu, kterou jste vytvořili požadovaným způsobem a do které chcete přidat stavební bloky, ze kterých si budou moci její uživatelé vybírat.

 2. Otevřete šablonu.

  Šablonu, do které chcete přidat možnosti stavebních bloků pro její uživatele, ponechejte otevřenou.

 3. Vytvořte stavební bloky, které chcete poskytnout uživatelům šablony.

  Jakmile zadáte informace do dialogového okna Vytvořit nový stavební blok, klepněte v poli Uložit do na název šablony.

 4. Distribuujte šablonu.

  Pokud šablonu odešlete nebo zpřístupníte ostatním, stavební bloky, které jste uložili se šablonou, budou k dispozici v určených galeriích.

Všem uživatelům šablony můžete nabídnout flexibilitu přidáním a nakonfigurováním ovládacích prvků obsahu, například ovládacího prvku s formátovaným textem, obrázků, rozevíracích seznamů nebo ovládacích prvků Výběr data.

Můžete například poskytnout kolegovi šablonu, která obsahuje rozevírací seznam, ale kolega chce v dokumentech vytvořených podle této šablony používat jiné položky rozevíracího seznamu. Vzhledem k tomu, že jste při přidání tohoto ovládacího prvku obsahu do šablony povolili jeho úpravy, kolega může šablonu snadno a rychle změnit podle svých potřeb.

Poznámka: Pokud ovládací prvky obsahu nejsou dostupné, pravděpodobně jste otevřeli dokument nebo šablonu vytvořené ve starší verzi Wordu. Pokud chcete používat ovládací prvky obsahu, musíte dokument převést do formátu souboru aplikace Word 2010 kliknutím na kartu soubor , na položku informace, na položku převésta potom na tlačítko OK. Dokument nebo šablonu po převodu uložte.

Pokud chcete přidat ovládací prvky obsahu, musíte zobrazit kartu Vývojář.

Zobrazení karty Vývojář

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na Přizpůsobit pás karet.

 4. Pod položkou Přizpůsobit pás karet klikněte na Hlavní karty.

 5. V seznamu zaškrtněte políčko Vývojář a potom klikněte na OK.

  Zaškrtávací políčko Vývojář

Přidání ovládacích prvků obsahu

Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na tlačítko Režim návrhu a potom vložte požadované ovládací prvky.

Pás karet systému O14

Vložení ovládacího prvku, do kterého uživatelé mohou zadat text

V ovládacím prvku obsahu pro text ve formátu RTF můžou uživatelé text formátovat jako tučný nebo kurzívu a rozdělit ho do víc odstavců. Pokud chcete omezit možnosti pro text zadávaný uživateli, vložte ovládací prvek obsahu pro prostý text.

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě vývojář ve skupině ovládací prvky klikněte na Obrázek pásu karet ovládací prvek obsahu ve formátu RTF nebo Obrázek pásu karet ovládací prvek obsahu pro prostý text .

Vložení ovládacího prvku Obrázek

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Ovládací prvek obsahu obrázku.

  Ovládací prvek Obrázek

Vložení pole se seznamem nebo rozevíracího seznamu

V poli se seznamem můžou uživatelé vybírat ze seznamu voleb, které jim poskytnete, nebo můžou zadat vlastní odpověď. V rozevíracím seznamu můžou jen vybírat ze seznamu voleb.

 1. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu pro pole se seznamem Obrázek tlačítka nebo Ovládací prvek obsahu rozevíracího seznamu Obrázek pásu karet .

 2. Vyberte ovládací prvek obsahu a potom na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na Vlastnosti.

  Pás karet systému O14

 3. Seznam možností vytvoříte kliknutím na Přidat v části Vlastnosti pole se seznamem nebo Vlastnosti rozevíracího seznamu.

 4. Do pole Zobrazovaný název zadejte možnosti výběru, třeba Ano, Ne nebo Pravděpodobně.

  Opakujte tento krok, dokud nebudou zadané všechny možnosti rozevíracího seznamu.

 5. Zadejte jakékoli další požadované vlastnosti.

  Poznámka:  Pokud zaškrtnete políčko Obsah nelze upravit, uživatelé nebudou moct volbu vybrat.

Vložení ovládacího prvku Výběr data

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek Výběr data vložit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Ovládací prvek obsahu pro výběr data.

  Ovládací prvek obsahu pro výběr data

Vložení zaškrtávacího políčka

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek Zaškrtávací políčko vložit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na ovládací prvek obsahu Zaškrtávací políčko.

  Ovládací prvek obsahu pro zaškrtávací políčko

Vložení ovládacího prvku galerie stavebních bloků

Ovládací prvky Stavební blok můžete použít, pokud chcete, aby uživatelé zvolili konkrétní blok textu.

Jsou třeba užitečné, pokud nastavujete šablonu smlouvy a potřebujete do ní přidat různé často používané varianty textu, které závisí na konkrétních požadavcích smlouvy. Pro každý takový blok textu můžete vytvořit ovládací prvek obsahu pro text ve formátu RTF a pak použít ovládací prvek Galerie stavebních bloků jako kontejner pro tyto ovládací prvky obsahu.

Ovládací prvek Stavební blok můžete také použít ve formuláři.

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojářklikněte ve skupině ovládací prvky na ovládací prvek obsahu Galerie stavebních bloků.

  Ovládací prvek obsahu Stavební blok

 3. Kliknutím vyberte ovládací prvek obsahu.

 4. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti.

 5. Kliknutím na Galerie a Kategorie vyberte stavební bloky, které mají být dostupné v ovládacím prvku Stavební blok.

Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu

 1. Vyberte ovládací prvek obsahu a potom ve skupině Ovládací prvky klikněte na Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu vyberte, jestli můžou uživatelé šablony tento ovládací prvek odstranit nebo upravit.

 3. Chcete-li udržet několik ovládacích prvků obsahu nebo dokonce několik odstavců textu pohromadě, vyberte ovládací prvky nebo text a pak klepněte na tlačítko Seskupit ve skupině Ovládací prvky.

  Předpokládejme například, že máte text právních omezení tvořený třemi odstavci. Seskupíte-li tyto tři odstavce pomocí příkazu Seskupit, nebude možné text právních omezení upravit a bude jej možné pouze odstranit jako skupinu.

Přidání popisného textu do šablony

Zadáním pokynů pro uživatele usnadníte použití vytvářené šablony. Výchozí pokyny pro uživatele u ovládacích prvků obsahu je možné změnit.

Pokud chcete upravit výchozí pokyny pro uživatele šablony, uděláte to takto:

 1. Na kartě vývojář klikněte ve skupině ovládací prvky na režim návrhu.

  Pás karet systému O14

 2. Klikněte na ovládací prvek obsahu, ve kterém chcete upravit pokyny pro uživatele.

 3. Proveďte požadované úpravy zástupného textu, respektive jeho formátu.

 4. Na kartě vývojář ve skupině ovládací prvky kliknutím na možnost režim návrhu vypněte funkci návrhu a uložte text s pokyny.

Pokud nechcete, aby uživatelé mohli odstranit nebo upravit určitý ovládací prvek obsahu, můžete do šablony přidat zámek jednotlivých ovládacích prvků obsahu, nebo můžete zamknout celý obsah šablony pomocí hesla.

Přidání zámku do části šablony

 1. Otevřete šablonu, do které chcete přidat zámek.

 2. Vyberte ovládací prvky obsahu, u kterých chcete omezit změny.

  Pokud chcete vybrat více ovládacích prvků, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na ovládací prvky.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Seskupit a pak znova na Seskupit.

 4. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Vlastnosti.

 5. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu udělejte v části Uzamčení něco z tohoto:

  • Zaškrtněte políčko Ovládací prvek obsahu nelze odstranit, které umožňuje úpravy ovládacího prvku obsahu, ale vlastní ovládací prvek nepůjde odstranit ze šablony nebo dokumentu, který je na šabloně založený.

  • Zaškrtněte políčko Obsah nelze upravit, které umožňuje ovládací prvek odstranit, ale neumožňuje úpravy obsahu ovládacího prvku.

   Toto nastavení použijte, když budete chtít zamknout text, pokud je součástí ovládacího prvku. Pokud třeba často přidáváte právní omezení, můžete tak zajistit, že se jeho text nezmění, a u dokumentů, které právní omezení nevyžadují, ho můžete odstranit.

Přiřazení hesla do šablony

Pokud chcete k dokumentu přiřadit heslo, které umožňuje odemknout dokument jenom recenzentům, kteří heslo znají, udělejte toto:

 1. Otevřete šablonu, ke které chcete přiřadit heslo.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy.

 3. V části Použití zámku klikněte na Použít zámek.

 4. Napište heslo do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a pak ho potvrďte.

  Důležité informace:  Pokud se rozhodnete heslo nepoužít, bude moct vaše omezení úprav kdokoliv změnit.

  Hesla by měla mít délku aspoň 8 znaků.

  Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

Šablona je typ dokumentu, který po otevření vytvoří kopii sebe sama.

Dokumentem, který je často psán v aplikaci Word, je například podnikatelský plán. Namísto vytváření struktury podnikatelského plánu od začátku můžete použít šablonu s předdefinovaným rozložením stránky, písmy, okraji a styly. Stačí jen otevřít šablonu a zadat text a informace, které jsou specifické pro daný dokument. Pokud dokument uložíte jako soubor DOCX nebo DOCM, bude uložen odděleně od šablony, na které je založen.

V šabloně můžete poskytnout Doporučené oddíly nebo požadovaný text, které budou ostatní používat, a taky ovládací prvky obsahu, jako je předdefinovaný rozevírací seznam nebo zvláštní logo. Část šablony je možné chránit, případně lze na šablonu použít heslo, kterým bude její obsah chráněn před změnami.

Šablony Wordu pro většinu typů dokumentů najdete na Office.com. Pokud máte připojení k Internetu, klikněte na kartu soubor , na Novýa potom na požadovanou kategorii šablon. Můžete si taky vytvořit vlastní šablony.

Můžete začít s prázdným dokumentem a uložit jej jako šablonu nebo můžete vytvořit šablonu, která je založena na existujícím dokumentu či šabloně.

Vytvoření úplně od začátku

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Nový.

 2. Klikněte na Prázdný dokument a pak na Vytvořit.

 3. Podle potřeby změňte nastavení okrajů, velikost a orientaci stránky, styly a jiné formátování.

  Můžete také přidat pokyny, ovládací prvky obsahu, jako například ovládací prvek Výběr data, a grafické objekty, které se mají zobrazit ve všech nových dokumentech založených na této šabloně.

 4. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na příkaz Uložit jako.

 5. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace Word a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003 (soubor DOT).

 6. Zavřete šablonu.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

 2. Otevřete požadovaný dokument.

 3. Proveďte změny, které se mají zobrazit ve všech nových dokumentech založených na této šabloně.

 4. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit jako.

 5. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace Word a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003 (soubor DOT).

 6. Zavřete šablonu.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na příkaz Nový.

 2. V části Šablony klikněte na možnost Nový z existujícího.

 3. Klepněte na šablonu, jež se podobá šabloně, kterou chcete vytvořit, a pak klepněte na možnost Vytvořit nový.

 4. Podle potřeby změňte nastavení okrajů, velikost a orientaci stránky, styly a jiné formátování.

  Můžete také přidat pokyny, ovládací prvky obsahu, jako například ovládací prvek Výběr data, a grafické objekty, které se mají zobrazit ve všech nových dokumentech založených na této šabloně.

 5. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na příkaz Uložit jako.

 6. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace Word a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003 (soubor DOT).

 7. Zavřete šablonu.

Všem uživatelům šablony můžete nabídnout flexibilitu přidáním a nakonfigurováním ovládacích prvků obsahu, například ovládacího prvku s formátovaným textem, obrázků, rozevíracích seznamů nebo ovládacích prvků Výběr data.

Můžete například poskytnout kolegovi šablonu, která obsahuje rozevírací seznam, ale kolega chce v dokumentech vytvořených podle této šablony používat jiné položky rozevíracího seznamu. Vzhledem k tomu, že jste při přidání tohoto ovládacího prvku obsahu do šablony povolili jeho úpravy, kolega může šablonu snadno a rychle změnit podle svých potřeb.

Přidání ovládacích prvků obsahu

Poznámka: Ovládací prvky obsahu můžete přidávat také do dokumentů.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na položku Oblíbené.

 3. Zaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a potom klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Pás karet je součástí Uživatelské rozhraní Microsoft Office Fluent.

 4. Otevřete šablonu, do které chcete přidat ovládací prvky obsahu, a klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 5. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na ovládací prvek obsahu, který chcete přidat do dokumentu nebo šablony.

  Klepnutím na položku Formát RTF můžete například vložit ovládací prvek pro formát RTF, který bude zobrazen v každém dokumentu vytvořeném pomocí dané šablony.

  Poznámka: Pokud nejsou ovládací prvky obsahu dostupné, je možné, že jste otevřeli dokument, který byl vytvořený v dřívější verzi Wordu. Pokud chcete používat ovládací prvky obsahu, je potřeba převést dokument na soubor ve formátu aplikace Word 2007 kliknutím na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , na položku Převést a na tlačítko OK. Po převodu dokument uložte.

 6. Vyberte ovládací prvek obsahu a klikněte na tlačítko Vlastnosti ve skupině Ovládací prvky.

 7. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu vyberte, jestli můžou uživatelé šablony tento ovládací prvek odstranit nebo upravit.

 8. Chcete-li udržet několik ovládacích prvků obsahu nebo dokonce několik odstavců textu pohromadě, vyberte ovládací prvky nebo text a pak klepněte na tlačítko Seskupit ve skupině Ovládací prvky.

  Předpokládejme například, že máte text právních omezení tvořený třemi odstavci. Seskupíte-li tyto tři odstavce pomocí příkazu Seskupit, nebude možné text právních omezení upravit a bude jej možné pouze odstranit jako skupinu.

Přidání pokynů do šablony

Někdy je vhodné uvést pokyny, které se objeví jako zástupný text a budou poskytovat návod k vyplnění určitého ovládacího prvku obsahu přidaného do šablony. Až bude uživatel pracovat se šablonou, budou tyto pokyny nahrazeny obsahem.

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Režim návrhu.

 2. Jestliže jste dosud do dokumentu nepřidali ovládací prvek obsahu, klepněte na místo, kde má být ovládací prvek zobrazen, a pak klepněte na požadovaný ovládací prvek.

  Poznámka: Pokud nejsou ovládací prvky obsahu dostupné, je možné, že jste otevřeli dokument, který byl vytvořený v dřívější verzi Wordu. Pokud chcete používat ovládací prvky obsahu, je potřeba převést dokument na soubor ve formátu aplikace Word 2007 kliknutím na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , na položku Převést a na tlačítko OK. Po převodu dokument uložte.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Režim návrhu.

 4. Klepněte na ovládací prvek obsahu, do kterého chcete přidat zástupný text.

 5. Proveďte požadované úpravy zástupného textu, respektive jeho formátu.

  Pokud přidáte ovládací prvek obsahu Textové pole a chcete, aby zástupný text zmizel, jakmile uživatel začne psát vlastní text, klepněte ve skupině Ovládací prvky na možnost Vlastnosti a pak zaškrtněte políčko Odebrat ovládací prvek obsahu při úpravách obsahu.

Uložení a distribuce stavebních bloků se šablonou

Stavební bloky jsou opakovaně použitelné části obsahu nebo jiné části dokumentu, které jsou uložené v galeriích, kde se k nim můžete kdykoliv dostat a opakovaně je používat. Stavební bloky můžete taky uložit a distribuovat je spolu se šablonami. Můžete třeba vytvořit šablonu zprávy, která uživatelům šablony nabízí dva typy průvodního dopisu, ze kterých si můžou vybrat při vytváření vlastní zprávy založené na šabloně.

 1. Uložte a zavřete šablonu, kterou jste vytvořili požadovaným způsobem a do které chcete přidat stavební bloky, ze kterých si budou moci její uživatelé vybírat.

 2. Otevřete šablonu.

  Šablonu, do které chcete přidat možnosti stavebních bloků pro její uživatele, ponechejte otevřenou.

 3. Vytvořte stavební bloky, které chcete poskytnout uživatelům šablony.

  Jakmile zadáte informace do dialogového okna Vytvořit nový stavební blok, klepněte v poli Uložit do na název šablony.

 4. Distribuujte šablonu.

  Pokud šablonu odešlete nebo zpřístupníte ostatním, stavební bloky, které jste uložili se šablonou, budou k dispozici v určených galeriích.

Pokud nechcete, aby uživatelé mohli odstranit nebo upravit určitý ovládací prvek obsahu, můžete do šablony přidat zámek jednotlivých ovládacích prvků obsahu, nebo můžete zamknout celý obsah šablony pomocí hesla.

Přidání zámku do části šablony

 1. Otevřete šablonu, do které chcete přidat zámek.

 2. Vyberte ovládací prvek nebo skupinu ovládacích prvků obsahu, jejichž změny chcete omezit.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Vlastnosti.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu udělejte v části Uzamčení něco z tohoto:

  • Zaškrtněte políčko Ovládací prvek obsahu nelze odstranit, které umožňuje úpravy ovládacího prvku obsahu, ale vlastní ovládací prvek nepůjde odstranit ze šablony nebo dokumentu, který je na šabloně založený.

  • Zaškrtněte políčko Obsah nelze upravit, které umožňuje ovládací prvek odstranit, ale neumožňuje úpravy obsahu ovládacího prvku.

   Toto nastavení použijte, když budete chtít zamknout text, pokud je součástí ovládacího prvku. Pokud třeba často přidáváte právní omezení, můžete tak zajistit, že se jeho text nezmění, a u dokumentů, které právní omezení nevyžadují, ho můžete odstranit.

Přidání ochrany veškerého obsahu šablony

 1. Otevřete šablonu, kterou chcete pomoct chránit před změnami.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupinovém rámečku Zamknout na Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy.

 3. V podokně úloh Zamknout dokument zaškrtněte v části Omezení úprav políčko Povolit v dokumentu pouze tento typ úprav.

 4. V seznamu omezení úprav klepněte na požadovaná omezení.

 5. Chcete-li zvolit další možnosti omezení, například osoby, které mohou dokument číst nebo měnit, klepněte na položku Omezit oprávnění.

  Mezi možnosti omezení patří nastavení data ukončení platnosti dokumentu a povolení kopírování dokumentu.

 6. V části Použití zámku klikněte na tlačítko Použít zámek.

 7. Chcete-li k dokumentu přiřadit heslo, které umožní odstranit zámek pouze oprávněným recenzentům, zadejte je do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a následně je potvrďte.

  Důležité informace: Když se rozhodnete, že heslo nepoužijete, kdokoliv bude moct změnit omezení úprav, které jste zadali.

Obchodní plán je například běžný dokument napsaný ve Wordu. Namísto vytváření struktury podnikatelského plánu od začátku můžete použít šablonu s předdefinovaným rozložením stránky, písmy, okraji a styly. Stačí jen otevřít šablonu a zadat text a informace, které jsou specifické pro daný dokument. Pokud dokument uložíte jako soubor DOCX nebo DOCM, bude uložen odděleně od šablony, na které je založen.

Šablony poskytují stejné možnosti jako dokumenty – mohou obsahovat doporučené části nebo povinný text, který budou ostatní používat, a také ovládací prvky obsahu, jako například předdefinovaný rozevírací seznam nebo zvláštní logo. Část šablony je možné chránit, případně lze na šablonu použít heslo, kterým bude její obsah chráněn před změnami.

Šablony Wordu pro většinu typů dokumentů najdete na webu Microsoft Office Online. Pokud máte připojení k internetu, klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na příkaz Nový a pak klikněte na požadovanou kategorii šablon. ­­­Můžete taky vytvářet vlastní šablony.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×